cvi n monitor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cvičný monitor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cvičný monitor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Cvičný monitor - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Cvičný monitor. Š.K. 1. Opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov v rámci jedného verša za sebou sa nazýva: a, anafora b, palilógia c, epizeuxa d, epifora. 2. Ktorý z nasledujúcich výrazov nie je oxymoron: a, šeptom mu vrieskala do ucha b, smelý zbabelec c, škaredý krásavec

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cvičný monitor' - mahdis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1. Opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov v rámci jedného verša za sebou sa nazýva:
 • a, anafora
 • b, palilógia
 • c, epizeuxa
 • d, epifora
slide3
2. Ktorý z nasledujúcich výrazov nie je oxymoron:
 • a, šeptom mu vrieskala do ucha
 • b, smelý zbabelec
 • c, škaredý krásavec
 • d, žobravý mních
slide4
3. Stopa je:
 • a, striedanie prízvučných a neprízvučných slabík vo verši
 • b, počet slabík v rámci jedného verša
 • c, počet veršov v rámci jednej strofy
 • d, počet strof v rámci celej básne
slide5
4. Z akej básne je nasledujúci úryvok a kto je jej autorom?

Zleteli orli z Tatry, tiahnu na podolia,

ponad vysoké hory, ponad rovné polia

Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu

Sadli tam za pomedzím slovenského rodu

 • .
 • a, P. O. Hviezdoslav - Krvavé sonety
 • b, Ľudovít Štúr - Rozžehnání
 • c, Janko Kráľ - Bratislavská
 • d, Samo Chalupka - Mor ho!
slide6
5. Čo opisuje autor v predošlých veršoch?
 • a, Príchod Rimanov k hraniciam Slovákov
 • b, Opis výzoru slovenských mládencov
 • c, Príchod slovenských bojovníkov v ústrety rímskemu cárovi
 • d, Rozlúčka mládencov pred smrťou s rodným krajom
slide7
6. Určte rým úryvku:

Príroda zákon je

človek však neposlúcha,

preto je zmätok v ňom

a strom je sídlom ducha

 • a, združený
 • b, prerývaný
 • c, striedavý
 • d, obkročný
slide8
7. Ktoré z tvrdení vyplýva z úryvku v otázke č. 6?
 • a, Človek je ľahostajný voči prírode, myslí iba na svoj prospech
 • b, Ó, aká si krásna, príroda, matka naša
 • c, Človek je korunou tvorstva, a preto má právo ničiť prírodu
 • d, Príroda je matkou, ktorá človeku nechce vydať svoje bohatstvá
slide9
8. Aký motív spracoval autor v nasledujúcom úryvku:

Skúste ma uväzniť -

vzopnem sa, dosť mám sily

aj s klietkou vyletím

do voľnej modraviny.

 • a, šťastie a rodina
 • b, láska a priateľstvo
 • c, sloboda a voľnosť
 • d, samota a pokoj
slide10
9. Viazaná umelecká reč založená na verši, rýme a strofe sa nazýva:
 • a, lyrika
 • b, epika
 • c, poézia
 • d, próza
slide11
10. V nasledujúcom dvojverší sa nenachádza:

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd

 • a, zvukomaľba
 • b, metafora
 • c, personifikácia
 • d, aliterácia
slide12
11. Priamy rozprávač je
 • a, taký, ktorý o každej postave vie všetko
 • b, tzv. ja-rozprávanie, hovorí dej v 1. osobe
 • c, tzv. on-rozprávanie, hovorí dej v 3. osobe
 • d, ktorý si všíma iba konanie postáv a nevie čo si myslia
slide13
12. Báj je taký prozaický žáner
 • a, v ktorom vystupujú bohovia, a tí riadia osudy ľudí, vysvetľuje vznik zeme a prírodných javov
 • b, v ktorom vystupujú zvieratá, ktoré majú vlastnosti ľudí, na záver býva ponaučenie
 • c, ktorý opisuje najmä hrdinské činy vládcov
 • d, ktorý je čiastočne založený na pravde a týka sa histórie hradu, pevnosti alebo mesta
slide14
13. Vyber nesprávne tvrdenie:
 • a, podstatné meno milión má v I. pl. Tvar miliónmi
 • b, podstatné meno múzeum má v G pl tvar od múzeí
 • c, podstatné meno akcia má v G sg tvar akcii
 • d, podstatné meno vinea môže mať tvar viney aj tvar vinei
slide15
14. V ktorej vete je pomnožné podstatné meno, ktoré skloňujeme podľa vzoru dub.
 • a, Zbojník otvoril dvercia bez toho, že by sa zľakol pandúrov.
 • b, Do Tatier si zobrali aj sane.
 • c, Bránil sa vidlami, žena napochytre vytiahla nožnice.
 • d, Vo Vyšných Ružbachoch ho chytili driemoty.
slide16
15. V ktorej vete nie je privlastňovacie prídavné meno uvedené správne:
 • a, Zoznámil sa so sokoľou rodinou.
 • b, Betkini rodičia cestovali do Brna.
 • c, V detstve rád čítal o žabinom princovi
 • d, Myší kožúšok hrial aj princeznú.
slide17
16. V ktorej vete nie je správne utvorený rozkaz:
 • a, bdieď – bdej!
 • b, rásť – rasti!
 • c, volať – zavolaj!
 • d, ísť – choď!
slide18
17. Ktorá veta obsahuje rozvitý prívlastok aj rozvitý podmet?
 • a, Naša spolužiačka z Gemerskej Hôrky dnes chýba.
 • b, Väzenská strava bola nekvalitná a nedostatočná.
 • c, Obdobie ničivých víchric už azda pominulo.
 • d, Človek zo Slovenska je večne nespokojný.
slide19
18. V ktorej možnosti je nesprávne vyskloňované vlastné podstatné meno cudzieho pôvodu?
 • a, Los - s Losom
 • b, Pytagoras - o Pytagorovi
 • c, Herakles - k Heraklesovi
 • d, Zeus - Diovi
slide20
19. V ktorej možnosti je podstatné meno nevhodne nahradené krátkym tvarom zámena?
 • a, pre otca – preňho
 • b, za kamaráta – zaň
 • c, cez brod – cezeň
 • d, na stôl – naň
slide21
20. V ktorej vete nie je žiadna častica?
 • a, A Peter počkal na Magdalénu.
 • b, Natreli si iba chlieb s maslom
 • c, Veruže to bola dlhá zima!
 • d, Zimomriavky mu prebehli okolo jeho pása a Peter sa striasol od zimy.
slide22
1B, 2D, 3A, 4D, 5C, 6B, 7A, 8C, 9C, 10D,
 • 11B, 12A, 13C, 14D, 15C, 16C, 17C, 18C, 19B, 20D