eskoslovensko v letech 1960 1969 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Československo v letech 1960 - 1969 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Československo v letech 1960 - 1969

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
mahalia

Československo v letech 1960 - 1969 - PowerPoint PPT Presentation

6 Views
Download Presentation
Československo v letech 1960 - 1969
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Československo v letech 1960 - 1969 Vypracovala: Alena Šimonovská, 146839

  2. Počátek 60. let: prezident Antonín Novotný (1957-1968), krize čsl. hospodářství • 11. července 1960: socialistická ústava (ČSSR + nový státní znak) • 1961 – 1965: pětiletka ztroskotala, nutnost ekonomické reformy • 1965: návrh na „zdokonalené řízení národního hospodářství“, Ota Šik vůdčí osobností • 1967: plénum ÚV KSČ, snaha konzervativců zastavit reformy • Leden 1968: „lednové plénum“ • Počátek „pražského jara“ 1968 • Uvolňování poměrů, následně přestává fakticky fungovat cenzura • Začíná se řešit porušování zákonnosti z 50. let

  3. Novotný se vzdal funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, na jeho místo zvolen Alexander Dubček • Slovenská společnost, do té doby Novotným opomíjená, se snažila prosadit své národní zájmy – autonomie, česko-slovenská federedace... zákon o federaci přijat až 27. října 1968 • 30. března 1968: novým prezidentem zvolen Ludvík Svoboda (1968-1975), obměnami procházela i vláda (do čela O. Černík) či Národní shromáždění (před- sedou J. Smrkovský) • Duben 1968: Akční program KSČ – zajištění svobod a občanských práv, nikoliv však standradní demokracie • Konzervativci ztrácí moc a přípravují žádost o „pomoc“ směrem k SSSR

  4. V SSSR obavy: • Květen 1968: schůzka v Moskvě (vznik „varšavské pětky“ = SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko) • Brežněvova doktrína: obrana socialismu v ČSSR = obrana hranic celého sovětského bloku • „Varšavský dopis“: „varšavská pětka“ líčí situaci v ČSSR jako katastrofickou a požaduje zastavit reformy • Červen 1968: příprava vojenského zásahu • 27. července 1968: jednání v Čierne nad Tisou (zástupci SSSR a ČSSR) – čsl. zástupci v sevření, zároveň ale řekli, že kontrarevo- luce se nekoná a strana má situaci pevně v rukou • Konzervativní uskupení uvnitř KSČ (Biľak, Kolder, Indra, Kapek, Švestka…) – příprava stát. převratu a žádost o sovětskou „pomoc“ tzv. zvacím dopisem

  5. 20. srpna 1968: vojska Varšavské smlouvy překročila hranice ČSSR • Schválení rezoluce, že vojenský zásah odporuje zásadám vztahů mezi socialistickými státy a normám mezinárodního práva • Silný odpor občanů, že ani konzervativci neměli odvahu spolupracovat s interventy, ti proto museli jednat s „kontrarevolucionáři“ • 23. srpna 1968: moskevská jednání • 26. srpna 1968: podepsán moskevský protokol – zastavení reforem, konsolidace a normalizace • Říjen 1968: smlouva o „dočasném pobytu sovětských vojsk“ bez konkretizace termínu dočasný

  6. Jaro 1969: Dubček odstoupil z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, Gustáv Husák zvolen do čela strany • Vedoucí úloha strany se obnovila ve všech oblastech