Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Download
1 / 11

Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim kwiecień - 2011. Zasady tworzenia POWUZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim' - magda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

w województwie małopolskim

kwiecień - 2011


Zasady tworzenia POWUZ ZDOLNYCH

 • POWUZ były tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi szkoły, które zadeklarowały chęć uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych dzieci z terenu powiatu/gminy.

 • Ośrodki działają z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie

 • i oferują zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół w powiecie/gminie.

 • Warunkiem uruchomienia zajęć było przygotowanie odpowiedniej ilości nauczycieli z danego powiatu/ gminy do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi.


T ZDOLNYCH worzenie sieci POWUZ

 • Działania związane z tworzeniem sieci POWUZ w woj. małopolskim:

 • zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli JST w Krakowie - Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi - i zebranie wstępnych deklaracji JST dotyczących chęci utworzenia POWUZ na swoim terenie (27.01.2010);

 • zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli JST w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu (23-25.06.2010) - Wyniki diagnozy uzdolnień uczniów - oraz zebranie propozycji usytuowania POWUZ od uczestników konferencji

 • wystąpienie do przedstawicieli JST nieobecnych na konferencjach z prośbą o przesłanie propozycji lokalizacji POWUZ do Biura Merytorycznego projektu (do 05.07)


Tworzenie sieci POWUZ ZDOLNYCH

 • opracowanie wstępnej wersji sieci POWUZ w oparciu o propozycje złożone przez powiaty/gminy z uwzględnieniem kryteriów:

 • możliwość dojazdu uczniów do potencjalnej siedziby POWUZ, ilość nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć, proponowane warunki bazowe (07.2010)

 • opracowanie ostatecznej propozycji sieci POWUZ w województwie (08.2010)

 • W utworzonej sieci POWUZ ośrodki dla uczniów szkół podstawowych

 • i gimnazjów mają charakter „gminny” lub „międzygminny” a ośrodki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - charakter „powiatowy”.


Warunki organizacyjne pracy ZDOLNYCH

w POWUZ

MCDN zawarło z organami prowadzącymi szkoły umowy o współpracy, w których określono m.in. warunki funkcjonowania POWUZ w szkołach:

1.Osobna sala lekcyjna dla każdej grupy.

2. Dla każdej grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych sala komputerowa.

3. Dodatkowo dostępna jedna sala komputerowa z dostępem do Internetu lub stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

4. Zabezpieczone miejsce do przechowywania zestawu multimedialnego i materiałów do zajęć.


Organizacja zajęć w POWUZ ZDOLNYCH

Zajęcia w POWUZ rozpoczęły się 23 października 2010 r.

Do udziału w pierwszym spotkaniu w POWUZ zaproszono także Rodziców zakwalifikowanych uczniów.

W październiku uruchomiono 150 ośrodków POWUZ, w których realizowało zajęcia 431 grup.

Od lutego uruchomiono kolejnych 11 ośrodków i 160 grup.

Obecnie w sieci POWUZ funkcjonuje 161 ośrodków, w których zajęciami pozaszkolnymi objętych jest ok. 9000 uczniów w 690 grupach


Organizacja zajęć w POWUZ ZDOLNYCH

Poczynając od października zajęcia w POWUZ odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca a od lutego organizowane są zajęcia także w dodatkowym terminie (35 nauczycieli prowadzi zajęcia w dwóch grupach).

Pełna informacja o harmonogramie i realizacji zajęć w POWUZ jest zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Każde zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 13.05 (w tym 20 minut przerwy).

ajęcia organizowane są poza systemem lekcyjnym i ten system nie obowiązuje przy ich organizacji. Organizacja zajęć, ilość przerw jest podyktowana aktywnością uczniów, ich potrzebami oraz zasadami higieny pracy.


Sieć POWUZ ZDOLNYCH


Opiekunowie powuz
Opiekunowie POWUZ ZDOLNYCH

Biuro Merytoryczne projektu sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zajęć w terenie poprzez opiekunów POWUZ.

Osoby te zostały wyłonione w drodze konkursu i po odbyciu szkolenia podjęły pracę w projekcie.

Opiekunowie POWUZ sprawują opiekę nad ośrodkami zlokalizowanymi w danym powiecie.

Zakres tematyczny zadań:

 • konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL;

 • koordynowanie pracy POWUZ w powiecie;

 • nadzór pedagogiczny;

 • dokumentowanie pracy POWUZ


ad