ieguld jums tav n kotn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ PowerPoint Presentation
Download Presentation
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ - PowerPoint PPT Presentation


  • 218 Views
  • Uploaded on

JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS UN SADARBĪBAS PARTNERU APMĀCĪBAS SEMINĀRI 2013.GADA JANVĀRĪ PROJEKTA „BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU” ( NR.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009/109 ) IETVAROS. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ' - magda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ieguld jums tav n kotn

JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS UN SADARBĪBAS PARTNERU APMĀCĪBAS SEMINĀRI2013.GADA JANVĀRĪ

PROJEKTA „BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU” (NR.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009/109) IETVAROS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
slide2
Apmācības pakalpojumus nodrošina SIA „Biznesa apvienība Konsuls”

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

slide4

Apmācību mērķis:

  • dot zināšanas un izpratni par komunikācijas sistēmu, komunikācijas procesiem, vadīšanas sistēmu un tās principiem;
  • apzināt vadītāju esošos un trūkstošos zināšanu un prasmju resursus komunikācijas procesā, personālvadībā un savstarpējā sadarbībā;
  • pilnveidot zināšanas un iemaņas komunikācijas metodēs;
  • pilnveidot vadītāju prasmes un iemaņas optimālai projekta darbībai un menedžmenta stratēģijai atbilstošas komandas izveidē;
  • apgūt efektīgus laika plānošanas un vadīšanas paņēmienus;
  • noteikt ārējās vides (vadība, kolēģi, sadarbības partneri u.c.) traucējošo ietekmi uz laika resursu produktīvu izmantošanu;

- izvērtēt personīgās darba organizācijas neefektivitātes cēloņus.

programma
Programma:

- komunikācijas veidi, procesi un likumsakarības;- pirmā priekšstata veidošanās, labvēlīga grupas klimata radīšana;- komunikatīvo barjeru un stereotipu veidošanās mehānisma un to pārvarēšanas iespēju apgūšana;- uztveres īpatnības informācijas un savstarpējās sapratnes veidošanā; - savstarpējās sapratnes katalizators; psiholoģiskās ietekmēšanas veidi saskarsmē;- pārliecināšana, argumentācija;- diskusiju organizēšanas tehniku apguve u.c. saistītie jautājumi;- vadīšanas attiecību būtība un to organizatoriskie veidi;

slide6

- vispārējās un specifiskās vadīšanas funkcijas; - vadīšanas cikls un tā posmi; - organizēšanas funkcija un tās elementi;- organizācijas struktūra, tās elementi un pamattipi; - pilnvaru veidi un to sadale; - organizatoriskie principi; - koordinēšanas funkcija un tās izpildes metodes;- vadīšanas stili un to atbilstība personāla gaidām un resursiem; - komunikācijas pamatprincipi un to nozīme personālvadībā: - saskarsmes cikls un tā etapi; - kontakta līmeņi un to nozīme vadības attiecību veidošanā; - komunikācijas barjeras un to pārvarēšana; - darba uzdevumu deleģēšana; deleģēšanas principi un līmeņi;

slide7

- motivēšanas funkcija, tās uzdevumi un darbinieku motivēšanas principi; - motivēšanas pamatprincipi; - darbinieku vajadzību sistēma un cerību un gaidu zonas; - darbinieku motivējošie un demotivējošie darba aspekti; - motivācijas zuduma stadijas un vadītāja rīcība tajās; - ticamas uzslavas un konstruktīvas kritikas motivējošā nozīme un praktiskās realizācijas nosacījumi; - kontroles funkcijas nozīme un uzdevumi; - kontroles uzdevumi; - kontroles veidi; - kontroles saistība ar pārējām vadības funkcijām; - kontroles tipiskās kļūdas;

slide8

- lēmumu sagatavošanas process; - izmaiņu ieviešanas process un tā vadīšana; - izmaiņu paradoksālā teorija; - izmaiņu cikls un tā etapi; - organizācijas darbības harmonijas modelis; - disharmonijas (krīzes) cēloņu analīze nepieciešamo izmaiņu noteikšanai; - izmaiņu ieviešanas stadijas un vadītāju uzdevumi tajās; - darbs ar darbinieku pretestībām, to būtība un pārvarēšanas metodes; - izmaiņu procesa polaritātes.

j kabpils 2013

Apmācību metodes:

- lekcija;

- demonstrācija;

- diskusija;

- seminārs;

- praktiskā nodarbība;

- darbs grupās un individuāli;

- imitēšana un spēles;

- lomu spēles;

-reālas dzīves pieredze analīze.

Jēkabpils, 2013