Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mary lou PowerPoint Presentation

Mary lou

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Mary lou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sound on Mary lou

  2. Een man zit rustig aan de ontbijttafel te eten en leest dekrant. Zijn vrouw komt achter hem staan en geeft hem plotseling een klap op z’n hoofd met een pan.

  3. "Waar was dat nou goed voor" vraagt hij.

  4. "Dat was voor dat papiertje in je broekzak met de naam Mary Lou er op!", antwoordt ze.

  5. "Maar schat toch, twee weken geleden ben ik met Bob en Peter naar de renbaan geweest en Mary Lou was de naam van het paard waarop we toen hebben gewed!".

  6. Ze gelooft hem, schaamt zich en biedt haar excuses aan.

  7. Drie dagen later zit hij weer rustig zijn krant te lezen, zijn vrouw komt weer achter hem staan en slaat hem wéér, met een nog grotere pan, op zijn hoofd. De man valt met z’n hoofd voorover in een bord cornflakes dat voor hem staat en blijft even zo liggen.

  8. Als hij weer bijkomt met een barstende hoofdpijn en een bloedneus vraagt hij: "Waar was dat nou weer goed voor?”

  9. "JE PAARD HEEFT GEBELD!" Pom