Struktura systemu mikroprocesorowego
Download
1 / 26

Struktura systemu mikroprocesorowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Struktura systemu mikroprocesorowego. Struktura systemu mikroprocesorowego 1/25. Podstawowe składniki systemu. Systemy jednopłytkowe. Systemy modułowe. A11. A10. A12. A9. A13. A8. A14. A7. A15. A6. CLK. A5. D4. A4. D3. A3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura systemu mikroprocesorowego' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Struktura systemu mikroprocesorowego 1 25

Struktura systemu mikroprocesorowego 1/25

Podstawowe składniki systemu

Systemy jednopłytkowe

Systemy modułowe


Sk adniki systemu 2 25

A11 1/25

A10

A12

A9

A13

A8

A14

A7

A15

A6

CLK

A5

D4

A4

D3

A3

D5

A2

Z80

D6

A1

+5V

A0

Vcc

D2

GND

D7

RFSH

D0

M1

D1

RESET

INT

BUSREQ

NMI

WAIT

HALT

BUSACK

MREQ

WR

IORQ

RD

1. Procesor

od wyboru procesora zależy konstrukcja jego otoczenia

Składniki systemu 2/25

do swej pracy wymaga minimum zasilania i sygnału taktującego

„gotowe” sygnały:danych, adresów i sterowań


Sk adniki systemu 3 25

JC z 8080: 1/25

Składniki systemu 3/25


Sk adniki systemu 4 25

JC na 8085: 1/25

Składniki systemu 4/25


Sk adniki systemu 5 25

JC na 8086 (w trybie minimalnym): 1/25

Składniki systemu 5/25


Sk adniki systemu 6 25

JC na 8086 (w trybie maksymalnym): 1/25

Składniki systemu 6/25


Sk adniki systemu 7 25

JC na 80C51: 1/25

Składniki systemu 7/25


Sk adniki systemu 8 25

procesor 1/25

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

 • 2. Pamięć programu

 • półprzewodnikowa pamięć nieulotna;

 • zawierająca przynajmniej oprogramowanie startowe systemu;

 • w małych systemach zawiera całe oprogramowanie użytkowe.

Składniki systemu 8/25


Sk adniki systemu 9 25

procesor 1/25

DANE

ADR

STER

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

 • 3. Pamięć danych

 • półprzewodnikowa pamięć ulotna;

 • przechowuje struktury danych i wyników działających programów;

 • w dużych systemach także ładowane doń oprogramowanie użytkowe.

Składniki systemu 9/25


Sk adniki systemu 10 25

procesor 1/25

DANE

ADR

STER

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

 • 4. Urządzenia zewnętrzne

 • porty we/wy umożliwiające wymianę informacji z otoczeniem;

 • dzięki nim czerpiemy korzyści z pracy systemu.

Składniki systemu 10/25


Sk adniki systemu 11 25

 • 4.1 Urządzenia operatorskie 1/25

 • umożliwiają wymianę informacji między systemem a jego użytkownikiem;

 • są to porty we/wy, do których dołącza się np. klawiaturę, monitor, urz. wskazujące, itd.

Składniki systemu 11/25

 • Podstawowe urządzenia operatorskie:

 • klawiatury: alfanumeryczne lub funkcyjno-numeryczne (kalkulatorowe);

 • wyświetlacze: LED lub LCD, segmentowe, mozaikowe lub graficzne;

 • drukarki: wg zasady druku: igłowe, laserowe, atramentowe, termiczne; wg konstrukcji: biurowe, przemysłowe, kasowe;

 • monitory: monochromatyczne i kolorowe, alfanumeryczne i graficzne, CRT i LCD;

 • urządzenia wskazujące: myszy, touch-pady, scroll-balle, joystiki, ekrany dotykowe


Sk adniki systemu 12 25

 • 4.2 Urządzenia komunikacyjne 1/25

 • umożliwiają wymianę informacji z innymi systemami komputerowymi (nadrzędnymi, podrzędnymi lub równoważnymi);

 • szeregowe (rodzina RS, CAN, USB, firewire, itd.);

 • równoległe (Centronics);

 • interfejsy sieciowe typu LAN;

 • modemy (radiowe, optyczne, kablowe).

Składniki systemu 12/25


Sk adniki systemu 13 25

 • 4.3 Urządzenia obiektowe 1/25

 • porty we/wy umożliwiające zbieranie informacji o rzeczywistym procesie i oddziaływanie na stan tego procesu;

 • obwody wejść i wyjść analogowych;

 • obwody wejść i wyjść dwustanowych;

 • specjalizowane interfejsy kontrolno-pomiarowe (np. IEC625).

Składniki systemu 13/25


Sk adniki systemu 14 25

pamięci zewn. 1/25

procesor

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

 • 5. Pamięci zewnętrzne:

 • do przechowywania nieużywanych w danej chwili przez system informacji;

 • FDD, HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW, pamięci kasetowe, streamery, dyski półprzewodnikowe (dyski flash)

Składniki systemu 14/25


Sk adniki systemu 15 25

pamięci zewn. 1/25

ukł.obsługiPAO

procesor

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

 • 6. Układy obsługujące pamięć operacyjną

 • sterowniki DMA;

 • układy obsługi DRAM.

Składniki systemu 15/25


Sk adniki systemu 16 25

pamięci zewn. 1/25

ukł.obsługiPAO

dekodery adresów

procesor

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

 • 7. Dekodery adresów

 • na podstawie słów adresowych i sygnałów sterujących aktywują odpowiednie układy pamięci lub porty we/wy.

Składniki systemu 16/25


Sk adniki systemu 17 25

pamięci zewn. 1/25

ukł.obsługiPAO

dekodery adresów

kontrolery przerwań

procesor

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

 • 8. Kontrolery systemu przerwań

 • mniej lub bardziej rozbudowane układy;

 • zbierają sygnały przerwań z całego systemu, kolejkują je wg priorytetów, generują jedno przerwanie do CPU

Składniki systemu 17/25


Sk adniki systemu 18 25

pamięci zewn. 1/25

ukł.obsługiPAO

dekodery adresów

kontrolery przerwań

timeryRTC

procesor

DANE

ADR

STER

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

 • 9. Timery, zegary czasu rzeczywistego

 • odmierzanie odcinków czasu z założoną dokładnością;

 • zegary RTC z kalendarzem.

Składniki systemu 18/25


Sk adniki systemu 19 25

procesor 1/25

DANE

ADR

STER

 • 10. Magistrala systemowa

 • zbiór sygnałów/połączeń niezbędnych do wymiany informacji pomiędzy składnikami systemu

Składniki systemu 19/25

pamięci zewn.

ukł.obsługiPAO

dekodery adresów

kontrolery przerwań

timeryRTC

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe


Konstrukcja systemu 20 25

system 1/25modułowy

system jednopłytkowy

Konstrukcja systemu 20/25

konstrukcjasystemu mikroprocesorowego


Mikrokomputer jednop ytkowy 21 25

pamięci zewn. 1/25

ukł.obsługiPAO

dekodery adresów

kontrolery przerwań

timeryRTC

procesor

DANE

ADR

STER

urz. wykonawcze,pomiarowe, itd..

urz.obiek- towe

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

pamięćprogramu(ROM)

pamięćdanych(RAM)

.....

.....

....

....

interfejsykomunikacyjne

panel operatorski

Mikrokomputer jednopłytkowy 21/25


Mikrokomputer jednop ytkowy 22 25

 • Cechy: 1/25

 • na jednej płytce drukowanej znajdują się wszystkie niezbędne składniki systemu: CPU, PAO, porty we/wy, obwody przerwań, timer;

 • system przeznaczony do realizacji określonych zadań (lokalne sterowniki, itp.);

 • przystosowany do zabudowania w innym urządzeniu;

 • utrudniony serwis - wymiana całego systemu;

 • Może być zaprojektowany:

 • „na miarę” potrzeb, minimalnym kosztem - tzw. system zamknięty;

 • w miarę uniwersalnie (z możliwością rozbudowy, modyfikacji) - tzw. system otwarty

Mikrokomputer jednopłytkowy 22/25


System modu owy 23 25

urz. 1/25obiek- towe

P

RTC

ROM

pamięci zewn.

urz.opera- torskie

urz.komuni-kacyjne

urz.obiek- towe

dek.adr.

C

A

C

A

kontr. przerw.

RAM

Zasada konstrukcji:

System modułowy 23/25


System modu owy 24 25

 • Cechy: 1/25

 • minimalna liczba modułów o zdefiniowanych funkcjach, z których można tworzyć różne konfiguracje sprzętowe zależnie od potrzeb;

 • zdefiniowana konfiguracja równoległej szyny systemowej, łączącej wszystkie moduły;

 • charakterystyczna konstrukcja mechaniczna;

 • łatwość rozbudowy, dołączania dodatkowych pakietów (sprzęgających z obiektem albo innych specjalizowanych);

 • łatwość tworzenia nowych aplikacji na bazie już posiadanego zestawu standardowych pakietów;

System modułowy 24/25

Systemy modułowe dominują w zastosowaniach przemysłowych


90-70 1/25

z GEFanuc

MIC2000

z Advantecha

SMART2

z PEPModular

S7

z Siemensa

System modułowy 25/25


ad