Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl
Download
1 / 79

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

BAĞIŞIKLAMA UYGULAMALARINDA ENJEKSİYON GÜVENLİĞİ. Bu sunumda;. Enjeksiyon güvenliği kavramı ve Bağışıklamada enjeksiyon güvenliğini, Aşı uygulaması, Kızamık Aşı Günlerinde ortaya çıkacak tıbbi atıkların güvenli toplanması ve yok edilmesi yöntemlerini tartışacağız.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - madonna-meadows


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bu sunumda
Bu sunumda;

 • Enjeksiyon güvenliği kavramı ve Bağışıklamada enjeksiyon güvenliğini,

 • Aşı uygulaması,

 • Kızamık Aşı Günlerinde ortaya çıkacak tıbbi atıkların güvenli toplanması ve yok edilmesi yöntemlerini tartışacağız.


Say larla enjeksiyon g venli i
Sayılarla Enjeksiyon Güvenliği

 • Tüm dünyada yılda 12 milyar enjeksiyon uygulanmakta,

 • Enjeksiyonların yaklaşık %10’u bağışıklama uygulamalarında kullanılmakta,

 • DSÖ Avrupa bölgesinde yapılan araştırmaya göre 1998 yılında uygulanmış olan tüm enjeksiyonların üçte birinin (1/3) güvenli olduğu garanti edilememektedir.


Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl

Tüm Dünya’da tahmin edilen güvenli olmayan enjeksiyona bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

HBV: 8 000 000

HIV: > 30 000


Say larla enjeksiyon g venli i1
Sayılarla Enjeksiyon Güvenliği bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Bir iğne batmasından sonra enfekte bir hastadan tahmini HBV, HCV ve HIV geçiş riski


Ds avrupa b lgesi nde enjeksiyon g venli i
DSÖ Avrupa Bölgesi’nde bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)Enjeksiyon Güvenliği

 • 1998 yılında DSÖ Avrupa Bölgesi’nde yapılan, enjeksiyon yoluyla enfeksiyöz hastalıkların geçişinin araştırıldığı araştırmada1:

  • çocuk nüfusun %21’inin,

  • erişkin nüfusun %52’sinin

   Hepatit B enfeksiyonu riskine maruz kaldığı saptanmıştır.

 • 1997’de DSÖ Avrupa Bölgesi ülke raporlarına göre: aşı sonrası istenmeyen etkilerin çoğu aşı uygulaması sırasında yapılan teknik hatalardan kaynaklanmaktadır.

  ¹Hutin Yvan et al. International journal of epidemiology,1999


T rkiye de mevcut durum
Türkiye’de Mevcut Durum bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Enjeksiyon Güvenliği Araştırma Sonuçları

2003


Enjeksiyon g venli i ara t rmas
Enjeksiyon Güvenliği Araştırması bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Amaç:

 • Aşılama sırasında güvenli enjeksiyon uygulamalarının oranını belirlemek,

 • Enjeksiyon güvenliği konusundaki mevcut durumu saptamaktır.


Enjeksiyon g venli i ara t rmas1
Enjeksiyon Güvenliği Araştırması bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Yöntem:

 • Kesitsel bir araştırmadır.

 • Uygun örneklem yöntemiyle seçilen 80 sağlık ocağında yapılmıştır.

 • Veriler gözleme dayalı olarak toplanmıştır.


Sonu lar
SONUÇLAR bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Gözlemlenen personel:

Gözlemler sırasında enjeksiyon uygulayanların meslek gruplarına göre dağılımı şöyledir:

 • 39 (%49) ebe,

 • 26 (%33) hemşire,

 • 10 (%13) sağlık memuru,

 • 4 (%5) ebe-hemşire,

 • 1 (%1) yüksek hemşire.


Sonu lar1
SONUÇLAR bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Personelin konu hakkında eğitim alma durumu:

 • İncelenen personelden 52’si (%73) enjeksiyon uygulaması konusunda en son aldıkları eğitimin 6 yıl veya daha önce olduğunu,

 • 6’sı (%9) ise son bir yıl içinde bu konuda eğitim aldıklarını belirtmiştir.


Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl

Saptanan Doğru Uygulamalar bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)


Saptanan yanl uygulamalar
Saptanan Yanlış Uygulamalar bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)


Sonu lar2
SONUÇLAR bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Tıbbi atıklar:

 • 56’sı (%70) tıbbi atıkların belediyelerce toplandığını,

 • 8’i (%10) atıkların yerde açıkta yakıldığını,

 • 4’ü (%5) yakılıp gömüldüğünü,

 • 2’si (%3) kendilerinin belediyenin belirlediği yere naklettiğini,

 • 1 (%1) atıkların gömüldüğünü,

 • 1 (%1) kontrolsüz bir yere döküldüğünü ifade etmişlerdir.

 • Geriye kalan 8 sağlık kurumu (%10), başka yöntemler uyguladıklarını belirtmişlerdir. Bu yöntemler: çöpe atma (3), sobada veya kalorifer kazanında yakma (3), kışın yakma yazın çöpe atma (1), bekletme (1)dir.


Ba klama g venli i
Bağışıklama Güvenliği bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Bağışıklama güvenliği, aşının temininden uygulama noktasına ve atıkların imhasına kadar olan tüm süreci kapsar.

 • Aşı: Kalitesi üretiminden uygulama noktasına kadar bilinen aşıdır.

 • Uygulama: Güvenli enjeksiyon uygulaması

 • Uygun İmha: Güvenli atık imha sistemi ile imha


Ba klamada enjeksiyon g venli i
Bağışıklamada Enjeksiyon Güvenliği bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Amaç: Ülke sınırları dahilinde tüm sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen bağışıklama hizmetlerinde enjeksiyonların güvenliğini sağlamak


Ba klamada enjeksiyon g venli i1
Bağışıklamada Enjeksiyon Güvenliği bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Stratejiler:

  • Eğitim (yanlış uygulamaların azaltılıp, güvenli uygulamaların yerleştirilmesinin sağlanması)

  • Gerekli malzeme ve ekipmanın yerinde ve zamanında bulundurulmasının sağlanması

  • Atıkların güvenli şekilde toplanıp imha edilmesi


Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl

GÜVENLİ ENJEKSİYON bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

UYGULAMALARI

ÖNCE ZARAR VERME!


G venli enjeksiyon
Güvenli Enjeksiyon bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Enjeksiyon uygulanan kişiye zarar vermez

 • Uygulayanı önlenebilir riske maruz bırakmaz

 • Üçüncü şahıslar için tehlike oluşturacak atıkla sonuçlanmaz


Kimler risk alt nda
Kimler risk altında? bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Aşı uygulanacak kişi/hasta

 • kontamine ekipman kullanımı

  Sağlık Personeli

 • İğne batmaları

  Toplum

 • Güvenli olmayan atık kontrolü, tekrar kullanım


Risk fakt rleri
Risk Faktörleri bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Enjektör ve iğnelerin yeniden kullanımı

 • İğne değiştirilerek enjektörün tekrar kullanımı

 • Sağlık Personeline İğne batması:

  • İğnenin kapağının kapatılması

  • Güvenli olmayan atık

 • Güvenli olmayan atık kontrolü nedeniyle toplumdaki kişilere iğne batması


Nedenler
Nedenler bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Problemin göz ardı edilmesi

 • Atık kontrolünün yetersiz olması, enjektörlerin toplanıp yeniden satılması

 • Malzeme eksiği

 • Yetersiz sürveyans

 • Toplumun ve sağlık personelinin Güvenli olmayan enjeksiyon uygulamalarının sonuçları hakkında bilgisizliği


G venli olmayan enjeksiyon komplikasyonlar
Güvenli Olmayan Enjeksiyon Komplikasyonları bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

NON-ENFEKSİYÖZ

ENFEKSİYÖZ

Steril olmayan

ekipmana

bağlı diğer

enfeksiyonlar

Yanlış tekniğe

bağlı

zararlar

Yanlış madde

enjeksiyonuna

bağlı

reaksiyonlar

Kanla geçen

Patojenlerin

bulaşması

Toksik madde

enjeksiyonu,

Anaflaktik

reaksiyon

Travmatik

paralizi,

BCG

lenfadeniti

Hep B,

Hep C,

HIV,

sıtma

Abse

septisemi

tetanos


Enjeksiyon ncesinde
Enjeksiyon Öncesinde bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Neler Yanlış Olabilir?


Enjeks yon nces
ENJEKSİYON ÖNCESİ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Aşı:

 • Aşının miadı uygun mu?

 • Aşı Flakon İzlemcisi (OPV için) imha noktasında mı?

 • Aşı aynı üreticiden sağlanan sulandırıcılarla mı sulandırılıyor?

 • Aşılar açıldıktan/sulandırıldıktan sonra GBP genelgesinde belirtilen süre aşılmış mı?

 • Doğru sulandırıcılar kullanılıyor mu?

 • Soğuk Zincir Monitörü imha noktasında mı?

 • Donma Saati patlamış mı?

 • Isı kayıtları +2 - +8oC arasında mı?

 • Uygulama öncesi aşılar enjektöre çekilip bekletiliyor mu?

 • Aşı enjektöre çekildikten sonra iğne kapağı kapatılıp hastanın hazırlanması bekleniyor mu?

 • Aşı temiz bir ortamda hazırlanıyor mu?


Enjeks yon nces1
ENJEKSİYON ÖNCESİ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Enjektör, iğne ve diğer ekipman

 • Enjeksiyon uygulaması için gerekli ekipman tam mı? (sulandırma ve uygulama için uygun enjektör, pamuk vs.)

 • Her aşı uygulaması için ayrı ve steril bir enjektör ve uç kullanılıyor mu?

 • Ambalajı zarar görmüş, yırtılmış enjektör ve iğneler kullanılıyor mu?

 • Lokal temizlik için kullanılacak pamuk temiz mi?

 • Enjektör güvenli atık kutusu hazır ve kolay ulaşılabilir bir yerde mi?


Enjeks yon nces2
ENJEKSİYON ÖNCESİ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Yapılması Gerekenler


Enjeks yon nces3
ENJEKSİYON ÖNCESİ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Son kullanım tarihinin kontrolü,

 • Aşı Flakon İzlemcisinin kontrolü (OPV için),

 • Isı kayıtlarının kontrolü,

 • Kızamık aşısının açıldıktan sonra 4 saatten fazla kullanılmaması,

 • Aşıların aynı üretici firma tarafından sağlanan sulandırıcılarla kullanılması,

 • Aşı öncesi enjektörlerin hazırlanıp bekletilmemesi,

 • Aşı enjektöre çekildikten sonra iğne kapağının kesinlikle kapatılmaması.


Enjeks yon nces4
ENJEKSİYON ÖNCESİ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Enjektörlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler


Enjeks yon nces5
ENJEKSİYON ÖNCESİ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Enjektör ve iğnelerin yeniden kullanılıp kullanılmadığının kontrolü,

 • Enjektör ve iğnelerin steril olması,

 • Enjektör paketinin sağlamlığının kontrolü,

 • Mutlaka tek kullanımlık imha edilebilir enjektörlerin kullanımının sağlanması,

 • Enjektörlerin uygun saklama koşulları açısından güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olması,


Uygulama s ras nda
Uygulama Sırasında bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Neler Yanlış Olabilir?


Enjeksiyon uygulama s ras nda
Enjeksiyon Uygulama Sırasında bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Hazırlık:

 • Uygunsuz bir zeminde hazırlık yapılması

 • Kullanılacak pamuğun kirli ve kanlı olması

 • Her uygulama için yeni steril iğne ve enjektör kullanılmaması

 • Yanlış sulandırıcıların kullanılması

 • Yanlış miktarda sulandırıcı kullanılması

 • İğnenin flakon kapağında takılı tutulması

 • Ampuller için kapağı kırıp açma sırasında kesiler oluşması


Enjeksiyon prati i
Enjeksiyon Pratiği bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Enjeksiyon

 • Enjeksiyon pratiğinin yetersiz olması

 • Yanlış miktar doz enjekte edilmesi

 • Yanlış yere enjekte edilmesi

 • Yanlış yoldan enjekte edilmesi

 • Enjeksiyondan sonra iğnenin kapatılması


Enjeks yon uygulamalari
ENJEKSİYON UYGULAMALARI bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Yapılması Gerekenler


Enjeks yon uygulamalari1
ENJEKSİYON UYGULAMALARI bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Hazırlık:

 • Zeminin hazırlık için uygun olması ve el temizliğinin yapılması,

 • Temizlik için kullanılan pamuk tamponların temiz olması,

 • Sulandırıcıların aynı üretici tarafından temin edilmiş olması ve belirtilen doğru oranlarda kullanılması,

 • Enjektör iğnelerinin aşı flakonu kapağında batırılmış olarak tutulmaması,

 • Ampuller için kapağı kırıp açmakta gazlı bez kullanılması,


Enjeks yon sonrasi
ENJEKSİYON SONRASI bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Neler Yanlış Yapılıyor?


Enjeks yon sonrasi1
ENJEKSİYON SONRASI bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Enjektör Güvenli Atık Kutusu kullanılmaması,

 • Atık kutularının sayısının yetersiz olması,

 • Enjeksiyon yeri yakınında atık kutusu olmaması,

 • Enjeksiyondan hemen sonra enjektör ve iğnelerin atık kutusuna atılmaması,

 • Güvenli atık kutularının ağzına kadar doldurulması nedeniyle parçalanması veya delinmesi,

 • Boş alanlara atılmış atık kutularının bulunması

 • Sağlık merkezi çevresinde enjektör, iğne ya da diğer kontamine materyallerin bulunması,


Enjeks yon sonrasi2
ENJEKSİYON SONRASI bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

Yapılması Gerekenler


Enjeks yon sonrasi3
ENJEKSİYON SONRASI bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)

 • Daima Enjektör Güvenli Atık Kutusu Kullanılması,

 • Enjeksiyon yeri yakınında Enjektör Güvenli Atık kutusu bulundurulması,

 • Enjeksiyondan hemen sonra enjektör ve iğnelerin ayrılmadan ve kapağı kapatılmadan Enjektör Güvenli Atık kutusuna atılması,

 • Enjektör Güvenli Atık kutularının parçalanıp delininceye kadar tıka basa doldurulmaması,

 • Enjektör Güvenli Atık kutularının imha edilmek üzere gönderilene kadar güvenli bir yerde saklanması, ortalıkta bırakılmaması,

 • Sağlık merkezi çevresinde ortalığa saçılmış kırık flakon, enjektör, iğne ve kontamine materyallerin bulunmaması,


Yen enjekt r a
YENİ ENJEKTÖR AÇ bağlı enfeksiyon sayısı (yıllık)Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl

Gelişigüzel depolanmış TUTUN

tıbbi atıklar
Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl
Aşı uygulamadan önce aşı uygulanacak kişide herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır!!!


Ger ek kontrendikasyonlar a n n yap lmamas gereken durumlar 1
Gerçek kontrendikasyonlar bir (aşının yapılmaması gereken durumlar)-1

1. İleri derecede immün sistem yetmezliği (örneğin kanser tedavisi, yüksek doz steroid kullanımı)

2. Gebelik

3. Trombositopeni

4. Neomisine karşı anafilaksi hikayesi,

5. Jelatine karşı anafilaksi hikayesi


Ger ek kontrendikasyonlar a n n yap lmamas gereken durumlar 2
Gerçek kontrendikasyonlar bir (aşının yapılmaması gereken durumlar)-2

6. Ağır derecede ateşli hastalık (şiddetli ateşli hastalık geçirenler hastalığın akut dönemi geçer geçmez aşılanabilir, bu önlem hastalığa bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan aşının sorumlu tutulmasını önler)

7. Daha önceki bir kızamık aşısına anaflaktik reaksiyon,

8. Tedavi altında olmayan aktif tüberküloz

9. Son üç ay içerisinde immünoglobülin veya kan ürünü verilmesi


Ba i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl

 • Son bir ayda kızamık aşısı olmuş çocuklara kızamık aşısı yapılmasına gerek yoktur. Çünkü bu çocuklar yeni oldukları aşıya immün yanıt geliştirmekte olduklarından bu süre içinde yapılacak yeni bir kızamık aşısının katkısı yoktur. Eğer yanlışlıkla yapılmışsa herhangi bir yan etki artışı olmaz, bu nedenle endişe edilmemelidir.

 • Aşı öncesi genel durumu iyi, sağlıklı çocukların ateşinin ölçülmesine ve fizik muayene yapılmasına gerek yoktur. Aşı öncesi çocuğun hasta olup olmadığının sorulması yeterlidir.

 • Kontrendikasyonlar mutlaka sorgulanmalıdır,


Yanl kontrendikasyonlar 1 bu ki iler a lanabilir
Yanlış Kontrendikasyonlar-1 aşısı yapılmasına gerek yoktur. Çünkü bu çocuklar yeni oldukları aşıya immün yanıt geliştirmekte olduklarından bu süre içinde yapılacak yeni bir kızamık aşısının katkısı yoktur. Eğer yanlışlıkla yapılmışsa herhangi bir yan etki artışı olmaz, bu nedenle endişe edilmemelidir. (bu kişiler aşılanabilir)

1. Hafif ateş (38 oC’nin altı)

2. İshal

3. Topikal (cilt üzeri krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize (intraartiküler, bursal veya tendon içi vb) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az uygulanan tedavinin canlı virüs aşılarının etkinlik ve güvenirliğini azaltacak kadar immünsüpresyon yapmadığı düşünülmektedir)

4.Penisilin allerjisi


Yanl kontrendikasyonlar 2 bu ki iler a lanabilir
Yanlış Kontrendikasyonlar-2 aşısı yapılmasına gerek yoktur. Çünkü bu çocuklar yeni oldukları aşıya immün yanıt geliştirmekte olduklarından bu süre içinde yapılacak yeni bir kızamık aşısının katkısı yoktur. Eğer yanlışlıkla yapılmışsa herhangi bir yan etki artışı olmaz, bu nedenle endişe edilmemelidir. (bu kişiler aşılanabilir)

5. Antibiyotik kullanımı

6. Astım

7. Konvülsiyon hikayesi olanlar*

8. Anne sütü alma

9. Yakınında immün yetmezliği olan hasta veya gebe olması

10. Döküntülü hastalıklar.

*Aşıya bağlı ateş aşıdan 7-10 gün sonra görülebileceğinden, febril (ateşe bağlı) konvülsiyon hikayesi olan çocuklarda bu dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan tedavi alıyorsa tedavisine aksatmadan devam etmelidir.


Yanl kontrendikasyonlar 3 bu ki iler a lanabilir
Yanlış Kontrendikasyonlar-3 aşısı yapılmasına gerek yoktur. Çünkü bu çocuklar yeni oldukları aşıya immün yanıt geliştirmekte olduklarından bu süre içinde yapılacak yeni bir kızamık aşısının katkısı yoktur. Eğer yanlışlıkla yapılmışsa herhangi bir yan etki artışı olmaz, bu nedenle endişe edilmemelidir. (bu kişiler aşılanabilir)

11. Yumurta allerjisi**

**Yumurtaya karşı allerjik reaksiyonu olanlarda kızamık aşısından sonra anafilaksi son derece nadirdir ve deri testi aşı sonrası allerjik reaksiyon gelişeceğinin göstergesi değildir. Bu nedenle kızamık aşılaması öncesi deri testine gerek yoktur. Eskiden, yumurta yedikten sonra anafilaksi geçiren kişilerin, kızamık aşısı civciv embriyosunda üretildiği için kızamık aşılaması sonrası ciddi bir reaksiyon geçireceği düşünülürdü. Ancak veriler, kızamık aşılaması sonrası geçirilen anafilaksilerin yumurtaya karşı değil aşının başka komponentlerine karşı aşırı duyarlılıktan dolayı olduğunu göstermektedir.A i uygulama tekn kler

AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.


A i uygulama tekn kler1
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

BCG AŞISI UYGULAMA:

 • Sol kol açık ve düz tutulacak,

 • Sol omuz bölgesine yakın enjeksiyon yapılacak,

 • Enjektör ve iğne cilde paralel olacak,

 • İğne ucu ile cilt hafifçe kaldırılarak cilt içine (intrakutan) uygulanacak,

 • İntrakutan uygulamada ciltte mercimek büyüklüğünde bül (kabarıklık) oluşmalı

 • BCG 0,05 ml enjekte edilir.


A i uygulama tekn kler2
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

BCG

Deri

Cilt altı mesafe

Kas tabakası


A i uygulama tekn kler3
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

DBT AŞISI UYGULAMASI:

 • Kol üst kısmına deltoid kasa uyan bölgeye yapılacak,

 • Kol dirsekten 45° içe bükülecek,

 • Enjektör 90o dik açıyla cilde girecek,

 • Kas içi (intramusküler), deltoid kasa uygulanacak,

 • DBT 0,5 cc uygulanır.


A i uygulama tekn kler4
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

DİFTERİ-BOĞMACA-TETANOS


A i uygulama tekn kler5
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

Hepatit-B AŞISI UYGULAMASI:

 • Kol üst kısmına deltoid kasa veya bacak quadriceps kasına uyan bölgeye yapılacak,

 • Kol dirsekten, bacak dizden 45° içe bükülecek,

 • Enjektör 90o dik açıyla cilde girecek,

 • Kas içi (intramusküler), deltoid veya quadriceps kasına uygulanacak,

 • Hepatit-B 0,5 cc uygulanır.


A i uygulama tekn kler6
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

HEPATİT-B


A i uygulama tekn kler7
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

Kızamık AŞISI UYGULAMASI:

 • Kol üst kısmına deltoid kasa uyan bölgeye yapılacak,

 • Kol dirsekten 45° içe bükülecek,

 • Enjektör 45o eğik açıyla cilde girecek,

 • Cilt altı (subkutan) deltoid kasına uyan bölgeye uygulanacak,

 • Kızamık aşısı 0,5 cc uygulanır.


A i uygulama tekn kler8
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

KIZAMIK


A i uygulama tekn kler9
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

TT AŞISI UYGULAMASI:

 • Kol üst kısmına deltoid kasa uyan bölgeye yapılacak,

 • Kol dirsekten 45° içe bükülecek,

 • Enjektör 90o dik açıyla cilde girecek,

 • Kas içi (intramusküler), deltoid kasına uygulanacak,

 • Tetanos Toksoidi aşısı 0,5 cc uygulanır.


A i uygulama tekn kler10
AŞI UYGULAMA TEKNİKLERİ kontrendikasyon değildir.

TETANOSBa i iklama uygulamalarinda enjeks yon g venl

Kızamık Aşı Günleri sırasında açığa çıkacak milyonlarca enjektör, iğne ucu ve flakonun insan sağlığına zarar vermemesi için uygun şartlarda yok edilmesi önemlidir.


A ekiplerinin g revleri
Aşı ekiplerinin görevleri: milyonlarca enjektör, iğne ucu ve flakonun insan sağlığına zarar vermemesi için uygun şartlarda yok edilmesi önemlidir.

 • Ortalama 100 enjeksiyona 1 enjektör güvenli atık kutusu (5 lt’lik) bulundurulur,

 • Uygulama sırasında ortaya çıkan enjektörler (ucu kapatılmadan), aşı/sulandırma flakonu, pamuk gibi tıbbi atıklar enjektör güvenli atıkkutusuna atılır.

 • Kutular aşılama sonrası sağlık ocağına getirilir ve soğuk zincir sorumlusuna teslim edilir.


Sa l k oca a so uk zincir sorumlusunun g revleri
Sağlık ocağı aşı/soğuk zincir sorumlusunun görevleri:

 • Aşı ekiplerine aşılamaya çıkarken 100 enjeksiyona 1 adet olmak üzere enjektörgüvenli atık kutusunu verir,

 • Dolu kutuları teslim alır ve sağlık ocağında güvenli bir yerde geçici olarak depolar,

 • Sağlık ocağında 1 haftalık depolama sonrasında dolu kutuları Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği merkezi bir yere nakleder.


Sa l k m d rl n n g revleri
Sağlık Müdürlüğü’nün görevleri: görevleri:

 • Atıkların nasıl toplanıp nerede imha edileceğini tanımlayan atık imha planı hazırlayın

 • Kampanya süresince meydana gelecek atıkları Sağlık Bakanlığı’nca dağıtılacak güvenli atık kutularında toplayın.

 • İmha edilene ya da nakil için toplanana kadar kutuları açıkta, halkın kolayca ulaşabileceği alanlarda bekletmeyin.

 • Atık imha planı çerçevesinde kutuları toplayıp imha edilmesini sağlayan.


Tibb atiklarin mhasi
TIBBİ ATIKLARIN İMHASI görevleri:

 • Tıbbi Atıkların, Çevre Bakanlığı’nca 20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ’ne uygun olarak imhası gereklidir. Bu yönetmelik Çevre Bakanlığı websitesi olan www.cevre.gov.tr de yer almaktadır. Bu yönetmeliğin 6., 7. ve 8. bölümlerinin tüm maddeleri dikkatlice gözden geçirilmelidir.

 • Bu yönetmelikte öngörülen iki yöntem;

 • Yüksek dereceli fırınlarda yakma

 • Nihai depolama

  İller uygulamayı planladıkları yöntemi İl Çevre Kurulu kararı haline dönüştürmelidir.