Організаційні засади контрольно – аналітичної діяльн...
Download
1 / 25

Організаційні засади контрольно – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Організаційні засади контрольно – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Контроль це функція управління, що спрямована на інформування про стан об'єкта; використовується для запобігання негативним результатам; процедура регулярна, систематична та своєчасна.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Організаційні засади контрольно – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу' - madonna-douglas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Організаційні засади контрольно – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу


Контроль – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу

 • це функція управління, що спрямована на інформування про стан об'єкта;

 • використовується для запобігання негативним результатам;

 • процедура регулярна, систематична та своєчасна

Мета контролю - діагностування, надання інформації про стан об'єкта; стимулювання творчої активності, попередження негативних тенденцій.


 • Умови організації контролю – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу:

 • генералізація, яка передбачає визначення основних, кардинальних напрямків діяльності підсистеми, що в першу чергу зазнає контролю

 • інтеграція припускає поєднання зусиль педагогічного та батьківського колективу в здійсненні внутрішнього контролю за умови пріоритетного права керівника ДНЗ на координацію цього контролю.

 • гуманізація всієї системи взаємин у колективі вимагає в процесі контролю встановлення між суб'єктом і об'єктом стосунків, які ґрунтуються на взаєморозумінні та співробітництві.

 • індивідуалізація має на увазі необхідність обов'язкового врахування своєрідності кожної творчої особистості з метою створення під час діяльності можливостей для самовиявлення цієї особистості

 • диференціація припускає взаємозв'язок рівня контролю з результатами роботи всього педагогічного колективу та окремих його груп, що різняться за рівнем професійної кваліфікації. За умов демократизації управління навчальним закладом реалізація цього положення повинна сприяти переходу педагогів, які досягають стабільно високих результатів, до вищої форми контролю — самоконтролю, тобто до роботи, заснованої на довірі

 • плановість,

 • систематичність,

 • дієвість.


В – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладуиди контролю

 • тематичний ( підсумковий та персональний) ;

 • фронтальний (попередній , поточний і підсумковий);

 • оперативний;

 • порівняльний;

 • вибірковий

 • самоконтроль


Тематичний контроль – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу-

передбачає вивчення окремого питання у групах або в закладі в цілому, яке дає змогу глибоко проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи

ВИДИ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ:

підсумковий та персональний


Підсумковий контроль – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу

дає можли­вість підбити підсумки роботи педагогічного колективу за певний проміжок часу, а саме:

 • за квартал:для оцінювання рівня змісту роботи (навчально- виховної, методичної та ін.), аналізу реалізації завдань;

 • за півріччя: якщо заплановано педагогічну раду за підсумками роботи за півріччя;

 • за навчальний рік: для виявлення рівня розв'язання річних завдань згідно з очікуваним результатом наприкінці року (цей вид контролю проводиться до педагогічної ради чи інших форм підбиття підсумків роботи за рік).


Персональний контроль – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу

 • Планується:

 • із метою вивчення роботи і розповсюдження передового досві­ду вихователів, які мають високий рівень професійної май­стерності та конкретного працівника днз

 • із метою виявлення стану щодо усунення недоліків у роботі


Фронтальний контроль – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу

Періодичність–не більше 1-2 рази на рік

Окрему структуру – 1 раз на 5 років

Тривалість – від 3 днів до тижня

Узагальнюється - довідкою

Результат – обговорюють під час засідання педради, виробничої наради, видають наказ


Періодичність – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу – упродовж 5 днів

Мета:

 • підбиття підсумків роботи за рік;

 • виявлення готовності вихованців випускних груп до навчання в школі;

 • визначення компетентності вихователів;

 • аналіз експериментальної роботи;

 • отримання висновків щодо ефективності упровадження нової технології , методики;

 • аналіз роботи певного педагога;

 • комплексна оцінка ДНЗ напередодні атестації


Оперативний контроль – аналітичної діяльності керівника дошкільного навчального закладу–

передбачає вивчення процесу порівняння, узагальнення, аналіз , пошук причин, які викликали ту чи іншу проблему.

Має випереджальне значення


Оперативний контроль спрямований на :

 • Виявлення стану роботи педагогічного колективу та окремих працівників на певному етапі;

 • Вивчення щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, виявлення причин, що порушують його;

 • Перевірку виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо.


Вимоги до оперативного контролю спрямований на :

 • Плановість

 • Розподіл за часом

 • Фіксація у діловій документації

  Результатиобговорюють під час засідання педради, виробничої наради, видають наказ


Періодичність: спрямований на 6-7 питань на місяць

Зміст контролю передбачає:

 • Оцінку роботи за день, тиждень (щонайбільше -місяць)

 • Виявлення тих чи інших відхилень у ході освітнього процесу

 • Встановлення причин відхилення фактичного рівня компетентності дітей

 • Педагогічні умови, створені в групі для роботи з дітьми конкретного віку(дидактичні посібники, ігри)

 • Санітарний стан приміщень

 • Виконання розпорядку дня


Контроль спрямований на зовнішній внутрішній

маркетингове досліджен­ня мікрорайону:

 • розташування соціально-культурних об'єктів;

 • со­ціальний статус сімей, які мають дітей дошкільного віку; потреба та захист батьків у видах та якості освітніх послуг; освітня і соці­альна система захисту дітей, які не відвідують дошкільний навчаль­ний заклад

 • контроль змісту різних аспектів діяльності дошкільного навчального закладу :

 • організаційно - педагогічної,

 • освітньої,

 • соціально-психологічної,

 • медико-соціальної,

 • фінансово-господарської;

 • за навчальним процесом.МОДЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ В ДНЗ

Завідувач

Медична сестра старша

Вихователь - методист

Заступник завідувача з господарства

Педагоги

Пом. вихователя

Обслуговуючий персонал

Працівники харчоблоку

Діапазон контролю

 • Охорона і зміцнення здоров’я

 • Навчально – виховний процес

 • Фінансова діяльність

 • Управління кадрами

 • Соціально – суспільна діяльність

 • Адміністративно – господарська діяльність

 • Матеріально – технічна база


Алгоритм КОНТРОЛЮ В ДНЗпроведення контролю

 • Обгрунтування контролю (чомуперевіряється той чиіншийобєкт )

 • Формулювання мети (для чогонеобхідна дана інформація, щомаємоотримати в результаті) )

 • Плануванняконкретнихкроківпо проведеннюмайбутньоїперевірки. Організаціязбору та обробкиінформації

 • Оформленнявисновківза результатами перевірки

 • Формуваннярекомендацій

 • Прийняттяуправлінськогорішення

 • Встановленнятермінівнаступного

  Результати контролю обговорюються на педгодині, педраді, нараді при завідувачу, виробничійнараді, радіднзтощо


ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ

 • Зовнішній контроль:

 • акти,

 • довідки,

 • приписи

 • Внутрішнійконтроль

  (адміністративний, медичний, методичний, громадський ):

 • довідкиперевірок; оглядів (конкурсів);

 • протоколи,

 • довідки,

 • накази,

 • розпорядження


Вимоги до довідки РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ

 • лаконічність

 • чіткість

 • аналітико-оцінювальний характер

 • позитивні аспекти

 • негативі аспекти

 • висновки-пропозиції (конкретність, зазначення термінів)


 • НАКАЗ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ

 • Основні вимоги

 • Відповідністьоформлення вимогам Інструкції з ведення ділової документації

 • Об’єм – до 4-х рукописних сторінок (це разом з розпорядчою частиною).

 • Відповідність висновків меті контролю, фактичному стану роботи (на момент перевірки, а не взагалі, з року в рік одне й те саме), діяльності колективу.

 • Ступінь узагальнення результатів контролю – лаконічність, обґрунтування висновків невеликою кількістю найбільш важливих і типових фактів. Чітке й коротке формулювання, уникнення багатослів'я, зайвих деталей, цифр, даних, які не мають істотного значення для характеристики роботи днз.

 • Узгодженість між собою фактів, висновків, констатуючої і наказуючої частин.

 • Неможливість оцінки роботи днз, діяльності педагогічного колективу на підставі лише цифрових показників успішності.

 • Повнота виділення значущих проблем, встановлення причин їх виникнення.

 • Лише на підставі такого аналізу можна визначити конкретні заходи,здійснення яких допоможе колективу поліпшити роботу.


СТРУКТУРА АНАЛІТИЧНОГО НАКАЗУ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ

 • Констатуюча частина

 • Посилання на нормативний та розпорядчий документ, згідно з яким вивчалося дане питання (план роботи, рішення педради, програма тощо),визначення мети.

 • Перелік документації, проведення зрізів, анкетування,тестування, опитування, співбесід, відвідування занять, інших заходів, засідань методичних об'єднань, огляд груп тощо). Це дозволить зрозуміти, на підставі чого складено висновки, наскільки обсяг проведеної роботи дозволяє скласти обґрунтовані висновки.

 • Узагальнений аналіз стану роботи з даного питання (визначення досягнень і проблем з обов’язковим зазначенням їх причин):

 • Розпорядча частина – програма дій щодо усунення недоліків і забезпечення подальшого вдосконалення діяльності, яка передбачає заходи, що можна проконтролювати. Не можуть дублювати нормативні документи, функціональні обов’язки, заходи, які вже передбачені річним планом роботи.

 • Кожний пункт починається з дієслова. Уникати декларативності і дріб’язковості

 • СТРУКТУРА

 • Загальний висновок щодо результативності роботи з даного питання.

 • Постановка завдань (на основі причин визначених проблем) щодо усунення недоліків й удосконалення діяльності з визначенням відповідальних осіб і термінами виконання поставлених завдань.

 • Призначення відповідальної особи за виконанням наказу.


 • Недоліки аналітичних наказів РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ

 • великий об'єм;

 • переобтяженість другорядним довідковим матеріалом;

 • констатація відірваних і не характерних для тієї чи іншої ділянки роботи фактів;

 • "накази – близнюки";

 • відсутність аргументованого аналізу стану й результативності НВП;

 • відсутність конкретності у визначенні проблем (загальні, абстрактні формулювання);

 • невизначеність причин проблем;

 • неузгодженість констатуючої й розпорядчої частини;

 • поверхові, неконкретні (декларативні) рішення вимоги до аналітичних наказів


Форми управлінської діяльності за результатами проведеного контролю

 • АДМІНІСТРАТИВНІ

 • наказ,

 • розпорядження,

 • наради при завідувачу ,

 • інструктажі,

 • співбесіди

 • КОЛЕГІАЛЬНІ

 • засідання педагогічної ради,

 • нарада при завідувачу,

 • інші наради,

 • засідання методичних об'єднань, творчих груп,

 • інших колегіальних педагогічних заходів


 • Контроль за результатами проведеного контролю – це перевірка того, що все відбувається відповідно до

 • затвердженого плану , діючих інструкцій та встановлених принципів

 • необхідно розглядати як:

 • послугу, яку менеджер надає своїм співробітникам,;

 • знаряддя, за допомогою яких здійснюється визнання результатів праці,

 • умова впевненої та безпечної праці,

 • стимулятор особистого процесу

Д.Кліланд і В.Дінг


Дякую за увагу! за результатами проведеного контролю


ad