slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог. Сировацька Л.О., методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог' - david-espinoza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог

Сировацька Л.О.,

методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

slide2
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):
 • Трудовiвiдносини в системiзагальноїсередньоїосвiтирегулюютьсязаконодавствомУкраїни про працю, Законом України "Про освiту»,iншиминормативно-правовими актами
 • ЗаконодавствоУкраїни про працю (КЗпПУкраїни)

Стаття 21.

 • Трудовійдоговір(складений у формі наказу).

Стаття 29.

 • Посадові інструкції;
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • Колективний договір .
slide3
Стаття 29КЗпП України:
 • До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний:
 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки (Посадові інструкції,доводяться працівникові під розписку);
 • ознайомити працівника зПравилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором(доводятьсяпрацівниковіпідрозписку).
slide4
Посадові (робочі) інструкції працівникам.
 • Посадові (робочі) інструкції (даліІнструкції) складаютьсяпрацівникамусіх посад, щозазначені в штатному розписі.
 • При складанні Інструкції враховуються рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України та рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
slide5
Посадові (робочі) інструкції працівникам.

Посадові (робочі) інструкціїпрацівникам навчальних закладів розробляються на підставі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій, загальних для всіх бюджетних установ і організацій освіти України, викладених у Довідникові кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) (далі Довідник) (єсистематизований за видами економічноїдіяльностізбірникописівпрофесій, які наведено у Класифікаторіпрофесій (ДК 003-95), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29 грудня 2004 року № 336.

slide6

Положення про загальноосвітнійнавчальний заклад (зізмінами), затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27 серпня 2010 N 778)

 • (п.п. 77-88 Положення про загальноосвітнійнавчальний заклад)
 • ст. 86. Педагогічніпрацівники закладу зобов'язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту (початкової, базової, загальної) середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • виховувати в учнівшанобливеставлення до батьків, жінок,старших за вікомосіб; повагу до народнихтрадицій та звичаїв, духовнихікультурнихнадбань народу;
slide7
Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 • (ст. 86.) готуватиучнів до самостійногожиттяздотриманнямпринципіввзаєморозуміння, злагодиміжусіма народами, етнічними, національними, релігійнимигрупами;
 • дотримуватисяпедагогічноїетики, моралі, поважатиособистугідністьучнів та їхбатьків;
 • постійнопідвищуватисвійпрофесійнийрівень, педагогічнумайстерність, рівеньзагальної і політичноїкультури.
slide8
Порядок затвердженняПосадової (робочої) інструкції.
 • У правому куті першої сторінки Інструкції розташовується слово ЗАТВЕРДЖУЮ, підпис керівника про її затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.
 • У заголовку Інструкції наводиться повнаназва посади в давальномувідмінку(повинна відповідатипрофесійнійназвіроботи, передбаченійКласифікаторомпрофесій ДК 003-95 зізмінами та доповненнями) та повнаназва структурного підрозділу.
slide9
Типові помилки:
 • Посадові інструкції не пронумеровані, не прошиті, не скріплені печатками та підписом керівників.
 • Відсутні Робочіінструкції обслуговуючому персоналу.
 • Наявніу ЗНЗ Посадові інструкції класному керівникові, яких не повинно бути(у штатних розписах навчальних закладів не передбачені такі посади!).
 • Посадові інструкції працівників навчальних закладів погоджені (затверджені) профспілковим комітетом (не повинно бути).
slide10
Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • КЗпП України Стаття 142. (трудовийрозпорядок на підприємствах, визначаєтьсяправилами внутрішнього трудового розпорядку,якізатверджуютьсятрудовимиколективами за поданнямвласникаівиборного органу первинноїпрофспілковоїорганізації на підставітипових правил). (Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України (затверджено наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 № 73), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 1994 за № 121/330).
slide11
ПРАВИЛАвнутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею № _____ Харківської міської ради Харківської області
 • ЗАТВЕРДЖЕНО

31 серпня 2011

 • Протокол загальнихзборів трудового колективувід 31 серпня 2011 № 7

(Оформлюють правила внутрішнього трудового розпорядку на загальнихабоспеціальних бланках формату А4)

.

slide12
Юридичніаспекти

Неухильнедотримання Правил єзапорукоюуспіхудіяльностінавчального закладу.

За відсутності Правил, укладених у письмовійформі, працівникипідприємствапозбавленізаконнихправ на працю, тобтороботодавецьможезвільнитибудь-когозвласноїпримхи.

Правилавнутрішнього трудового розпорядку є гарантом прав та обов’язків як роботодавця так й працівника.

slide13
Юридичніаспекти

Відсутністюдокумента про ознайомленняз правилами внутрішнього трудового розпорядкупідпідписможетакожскористатисянесумліннийпрацівник, якийпорушуєдисциплінупраці. На висловлені до ньогопретензіївінмає право відповісти, щоніхтойого не ознайомивзвимогамидо трудового розпорядку. Тожроботодавець не застрахований, щоу разізвільненнятакого працівникасудневідновитьйого на роботі.

slide14
Типовіпомилки:
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються наказом керівника навчального закладу,що є порушенням ст.142 КЗпП України;
 • ВідсутнійПротокол (Витяг з Протоколу) загальнихзборівтрудового колективу про затвердження Правил;
 • Відсутні підписи працівників про ознайомлення;
 • Зміст Правил несвоєчасно оновлюється;
 • Правила не розміщені на видному місці у закладі;
slide15
Правилавнутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею №_____ Харківської міської ради Харківської області
 • V. Робочий час і його використання.
 • Робочий час адміністрації школи, педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога, завідувача бібліотекою (бібліотекаря), фахівців, обслуговуючого персоналу визначається графіками роботи, затвердженими директором навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
 • Обідня перерва надається через чотири години після початку роботи.
slide16
V. Робочий час і його використання.
 • Тривалість робочого тижня встановлюється для педагогічних працівників відповідно до тарифікації.
 • Тривалість робочого дня вчителів визначається їх тижневим педагогічним навантаженням і розкладом занять.
 • Режим роботи школи визначений розкладом занять.
 • Робочий час учителів та інших педагогічних працівників школи регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також планів виховної та методичної роботи.
slide17
V. Робочий час і його використання.
 • Окрім педагогічного навантаження вчителя, його робочий час включає інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, навідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками тощо.
 • Короткі перерви, передбачені між уроками, є робочим часом педагогічного працівника.
 • Під час канікул, що не збігають з щорічною основною відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
slide18
Графіки роботи

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Директор

Харківського ліцею №___ Харківського ліцею №___

Харківської міської ради Харківської міської ради

Харківської області Харківської області

 ______________П.І.Б. ___________ П.І.Б.

  «01» 09.2014 «01» 09.2014

 • Графік роботи

членів адміністрації Харківського ліцею № ____Харківської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

 • Графік роботи
 • обслуговуючого персоналу Харківського ліцею № ____Харківської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
slide19
Законодавство України про працю (КЗпП України)

Стаття 143. Заохочення за успiхи в роботi

 • До працiвникiвпiдприємств, установ, органiзацiйможутьзастосовуватисьбудь-якiзаохочення, щомiстяться в затвердженихтрудовимиколективами правилах внутрiшнього трудового розпорядку

Стаття 144. Порядок застосуваннязаохочень

 • Заохоченнязастосовуютьсявласникомабоуповноваженим ним органом разом абоза погодженнямзвиборним органом первинноїпрофспілковоїорганізації(профспілковимпредставником)пiдприємства, установи, органiзацiї.
 • Заохоченняоголошуються наказом
slide20
ПРАВИЛАвнутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею №_____ Харківської міської ради Харківської області

розділ VI. Заохочення за успіхи в роботі.

 • За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу можуть застосовуватись заохочення: згідно з Положенням про преміювання за рахунок економії заробітної плати, Положенням про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.
 • Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника

.

slide21

Порядок наданнящорічноїгрошовоївинагородипедагогічнимпрацівникамнавчальнихзакладівдержавної та комунальноїформивласності за сумліннупрацю, зразковевиконанняслужбовихобов'язків ,

затвердженопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 5 червня 2000 № 898

«Щорічнагрошовавинагородапедагогічнимпрацівникамнадається за сумліннупрацю, зразковевиконанняслужбовихобов'язків; надаєтьсявідповідно до положення, яке затверджуєтьсякерівникомнавчального закладу чиметодичної установи за погодженнямзпрофспілковимкомітетом»

slide22

Інструкція про порядок обчисленнязаробітної плати працівниківосвітизатверджено наказом МіністерстваосвітиУкраїнивід 15.04.93 р. № 102, зареєстровано в МіністерствіюстиціїУкраїни 27 травня 1993 року за № 56)

 • ст. 53. Преміюванняпрацівниківздійснюєтьсявідповідно до положення про преміювання, якізатверджуютьсякерівникамиустанов за погодженнямзпрофспілковимикомітетами.
 • Премії, яківиплачуютьсяпрацівникам, максимальнимирозмірами не обмежуються.
 • Розміриматеріальноїдопомогипрацівникамвизначаютьсякерівником установи за погодженнямзпрофспілковимкомітетом.
slide23
Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Директор

Харківського ліцею №___ Харківського ліцею №___

Харківської міської ради Харківської міської ради

Харківської області Харківської області

 ______________П.І.Б. ___________ П.І.Б.

 «20» 01.2012 «20» 01.2012

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

Харківськіого ліцею № ____ Харківської міської ради Харківської області

slide24
Положення про надання щoрічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Директор

Харківського ліцею №___ Харківського ліцею №___

Харківської міської ради Харківської міської ради

Харківської області Харківської області

 ______________П.І.Б. ___________ П.І.Б.

 „20.” 01. 2012 „20.” 01. 2012

ПОЛОЖЕННЯ

про надання щoрічної грошової винагороди педагогічним працівникам Харківського ліцею № ____ Харківської міської ради Харківської області за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків

slide25
Нормативно-правове забезпечення

Наказ «Про змінуiстотних умов працi» («Про затвердженняпопередньоготижневогопедагогічногонавантаження»)

slide26
Нормативно-правове забезпечення
 • *Педагогічне тижневе навантаження, яке надається членам адміністрації як вчителям, є вакансією (9 год.(12 год. ));
 • *Педагогічне тижневе навантаження вчителів, яке є більш 18 годин (наприклад - 25 год.), також є вакансією (7 годин).(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102)
slide27

Інструкція про порядок обчисленнязаробітної плати працівниківосвіти (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МіністерстваосвітиУкраїнивід 15.04.93 р. N 102)

64. А.Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів

Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються:**а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів…

**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи.

slide28
Закон України Про зайнятістьнаселення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243){Із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}.

Розділ IX. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА РИНКУ ПРАЦІ

Стаття 50. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення.

3. Роботодавці зобов'язані: своєчасно та в повному обсязі… подавати… інформацію про: попит на робочу силу (вакансії)… , виходячи з нормативу чисельності працівників основних професій (Штатний розпис навчального закладу).

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

1. Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій…, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

slide29
Змінаістотних умов праці
 • Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працюУкраїнипрозмінуістотних умов праціпрацівниківслідповідомити не пізніше, ніж за два місяці до змінидіючих умов праці .
 • Наприкінці кожного навчального року, комплектації на новийнавчальнийрік, під час якоїкоженпедагогічнийпрацівникмає бути підособистийпідписпопередженийпро те, в якихкласахізякимнавчальнимнавантаженнямвін буде працювати у новому навчальномуроці.
slide30
Кодекс Законів про Працю України:

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Змінаістотних умов праці.

 У зв'язкуiззмiнами в органiзацiївиробництваiпрацiдопускаєтьсязмiнаiстотних умов працi при продовженнiроботи за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєючипосадою. Про змiнуiстотних умов працi - систем та розмiрiв оплати працi,…- працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiшенiж за два мiсяцi. 

Стаття 36 пункт 6.

Якщоколишнiiстотнiумовипрацi не може бути збережено, а працiвник не згоденна продовженняроботи в новихумовах, то трудовийдоговiрприпиняється за пунктом 6 статтi 36 Кодексу Законів про Працю України

slide31
Процедура вивільнення (переведення)
 • У разівідмовипрацюватиузв'язкуіззміноюістотних умов праці, працівникпідлягаєзвільненнюзгідноз пунктом 6 ст. 36 КЗпПУкраїнизвиплатоювихідноїдопомоги у розмірі не меншсередньомісячногозаробітку. Така ж допомогавиплачуєтьсяі при звільненні за пунктом 1 ст. 40 КЗпПУкраїни. Слідтакожмати на увазі, що для звільнення за пунктом 1 ст. 40 КЗпПУкраїни(крімліквідаціїпідприємства, установи, організації) треба отриматизгодупрофспілковогокомітету. А звільнення за пунктом 6 ст. 36 КЗпПУкраїнитакоїзгоди не потребує.
slide32

Дякую за увагу!

Kerivni_kadry@ukr.net 731-27-01