Proiectare moment ortografic - PowerPoint PPT Presentation

madonna-beasley
proiectare moment ortografic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiectare moment ortografic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiectare moment ortografic

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Proiectare moment ortografic
218 Views
Download Presentation

Proiectare moment ortografic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proiectare moment ortografic Limba și literatura română Clasa a X-a

  2. Proiectare moment ortografic • Clasa: a X-a • Unitatea de învățare: proza scurtă • Scopul: însușirea și valorificarea normelor de ortografie ale limbii române • Obiective: • Identificarea unor greșeli ortografice; • Aplicarea normelor de ortografie în exerciții de fixare și în exprimarea scrisă proprie; • Formarea deprinderii de a scrie corect; • Strategii didactice: • Resurse: DOOM, Ed. Universul Enciclopedic, București, 2005; Gramatica Limbii Române, Ed. Academiei Române, București, 2005; Cele mai frumoase povești – Ion Creangă, Ed. Litera, 2009 • Metode de instruire: conversația euristică, exercițiul, harta conceptuală • Activități: individuale; pe grupe

  3. Proiectare moment ortografic Se dă textul: - Da‘ ce-i acolo? Strigă baba înspăimântată. Nurorile atunci sar arse în picioare; și cele mari încep a tremura de frică, cum e varga, și lasă capul în jos de rușine. Iar cea mică cu pricina răspunde: - Da‘ bine, mămucă, nu știi c-au venit tătuca și cu mămuca, și le-am făcut de mâncare, și le-am scos un urcior cu vin, și de aceea ne-am chefuit și noi oleacă. Iaca, chiar mai adineauri s-au dus. - Și m-au văzut cuscrii cum dormeau? - D-apoi cum să nu te vază, mămucă?! - Ș-apoi de ce nu m-ați sculat? Mânca-v-ar ciuma să vă mănânce! - D-apoi dă, mămucă, fetele aceste au spus că dumneata vezi tot; și de aceea am gândit că ești mânioasă pe tătuca și pe mămuca, de nu te scoli. (Soacra cu trei nurori – Ion Creangă)

  4. Proiectare moment ortografic Exemple de bună practică: • Activitate individuală: • Exerciții: • Indicați forma literară a următoarelor cuvinte din text:urcior; da’; ne-am chefuit; vază(a vedea). • Alcătuiţi enunţuri cu omonimele lexico-gramaticale ale cuvântului vază. • Alegeți forma corectă din următoarele exemple: S-ar/Sar cuveni să ajutați și voi la terminarea acestui lucru. S-ar/Sar de bucurie, când obțin rezultate deosebite. Nu știi/Nu ști niciodată ce te așteaptă în următorul moment. Tu știi/ști să apreciezi un obiect de valoare. I-am ales ce-i/cei place cel mai mult. El luptă pentru ce-i/cei cărora li se încalcă drepturile. Alegeți forma corectă din următoarele exemple:

  5. Proiectare moment ortografic • Activitate pe grupe: • Realizarea unor hărți conceptuale: Grupa I:

  6. Proiectare moment ortografic Grupa a II-a:

  7. Proiectare moment ortografic Grupa aIII-a: