hav og klima n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hav og klima PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hav og klima

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Hav og klima - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

www.bjerknes.uib.no. Hav og klima. Helge Drange helge.drange@gfi.uib.no. Masse. 14 m. ~3800 m. Havet har mye større masse enn atmosfæren; havet beveger seg langsomt og lenge. Varme. +1 grad C. +1 grad C over 3.5 m. ~3800 m.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hav og klima' - madison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hav og klima

www.bjerknes.uib.no

Hav og klima

Helge Drangehelge.drange@gfi.uib.no

slide2

Masse

14 m

~3800 m

Havet har mye større masse enn atmosfæren; havet beveger seg langsomt og lenge

slide3

Varme

+1 grad C

+1 grad C

over 3.5 m

~3800 m

Havet har stor varmekapasitet og kan flytte på og “gjemme” varme fra år til mange hundre år

slide4

Karbonkjemi

CO2(g)

[Henrys lov]

(1803)

CO2(aq)

slide5

Karbonkjemi

CO2(g)

CO2(aq) + H2O  H2CO3

 H+ + HCO3−

 H+ + CO32−

Havet inneholder rundt 50 ganger mer uorganisk karbon enn atmosfærens totale

CO2-mengde

slide6

Karbonkjemi

CO2(g)

Begrensende faktor

…og vil absorbere mesteparten av menneske-skapt CO2, men det vil ta evigheter (mange 1000 år)

slide10

Endring av varmeinnhold ihav og land+atm+is

Endring av varme (1022 J)

Church et al (2011)

slide11

Endring av varmeinnhold ihav og land+atm+is

Endring av varme (1022 J)

Church et al (2011)

slide13

Guri Haram

Briksdalsbreen

1999 vs 2011

Erhard Staufenbiel

slide14

Globalt havnivå fra tidevannsmålere og satellitt

(1880 - 2011)

Økning på ca. 3 mm per år

Endring i havnivå (cm)

Church & White (2006) + AVISO

slide15

Havtemperaturen øker

kan bidra 20-30 cm dette århundre

Totalt:

50-100 cm i 2100

1-2 m i 2200

Breene smelter

kan bidra 20-30 cm dette århundre

Iskappene smelter

kan bidra 10 til 50+ cm i dette århundre (stor usikkerhet og størst effekt i tropene)

Havtemperatur viktig!

slide16

Mulig havnivåendring (cm) langs norskekysten i løpet av de neste 100 år

(tilsvarer global havnivåstigning på 50-110 cm)

Ca. 1/3 av denne

stigningen innen 50 år

Drange m.fl. (2012)

slide17

Havnivå

Vil stige i mange 100 år

slide19

58 %

42 %

Havets opptak av menneskeskapt CO2

(for 1800-1994)

283 Gt C

Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004

slide20

pCO2(luft), Hawaii

Feely et al., Oceanogr. (2009)

slide21

pCO2(luft), Hawaii

pCO2(hav), Hawaii

Feely et al., Oceanogr. (2009)

slide22

pCO2(luft), Hawaii

pCO2(hav), Hawaii

pH, Hawaii

Feely et al., Oceanogr. (2009)

slide23

Estimert pH i havet for de siste 20+ mill år

Blackford and Gilbert (2007) and Pearson and Palmer (2000)

slide24

Langtids havforsurning

Ω (saturation state of calcite)

Ilyina & Zeebe (2012)

slide25

Modellert, framtidig CO2-opptak i havet

(fra EU-prosjektet ENSEMBLES, SRES A1B)

6

Hadley INGV

IPSL Bjerknes

MPI

4

2

Gt-C / år

0

-2

-4

-6

1850 1900 1950 2000 2050 2100

Johns et al., Clim. Dynamics (2011)

slide26

Modellert, framtidig CO2-opptak i havet

(fra EU-prosjektet ENSEMBLES, SRES A1B)

6

Gradvis redusert opptak av CO2 i havet skyldes i hovedsak høyere vanntemperatur

 Redusert løslighet av CO2

 Forsterket vertikal lagdeling og redusert blanding

Delvis også redusert biologisk produksjon

Hadley INGV

IPSL Bjerknes

MPI

4

2

Gt-C / år

0

-2

-4

-6

1850 1900 1950 2000 2050 2100

Johns et al., Clim. Dynamics (2011)

slide28

Togradersmålet: Konsekvenser av å

vente (litt) med å kutte utslippene

Nødvendig utslippskutt (ca.)

3.7 % per år

2011

Globale CO2-utslipp (Gt-C)

WBGU (2009)

slide29

Togradersmålet: Konsekvenser av å

vente (litt) med å kutte utslippene

  • 1990 - 1999: +1 % / år
  • 2000 - 2011: +3 % / år

Nødvendig utslippskutt (ca.)

3.7 % per år

9.0 % per år

?

2020

2011

Globale CO2-utslipp (Gt-C)

WBGU (2009)

slide30

(1) Rundt 20 prosent

av dagens CO2-utslipp blir værende i atmosfæren

i 1000 år eller mer

(2) Varme allerede absorbert i havet

slide32

Observert temperatur (1950-2008)

Holliday et al. GRL (2008)

slide33

3 år

≈2 cm s-1

1 år

Holliday et al. GRL (2008)

Furevik DSR (2001)

slide34

Modellert sammenheng mellom 2mT og AMOC

(C pr Sverdrup)

Collins et al., J. Climate, 2006

slide35

Noen avsluttende kommentarer

  • Havet kan ikke sees i isolasjon; forståelse av variasjoner og endring i klima styres av samspillet mellom atmosfæren og havet
  • Havet er svært viktig for langtidsvariasjoner i klima; vi er nå i ferd med å legge grunnlaget for klimaendringer med tidshorisont på 1000+ år
  • Redusert opptak av CO2 i havet i et varmere klima kan medføre økt oppvarming og kanskje 20 prosent tilleggskutt for å kunne nå et gitt klimamål
  • Stor usikkerhet om hvordan de marine økosystemene vil påvirkes av framtidig forsurning
  • Gladmelding: Golfstrømsystemet er delvis friskmeldt (men det er ikke Arktis)