driftsassistansen i stfold iks n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Driftsassistansen i Østfold IKS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Driftsassistansen i Østfold IKS - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Driftsassistansen i Østfold. Driftsassistansen i Østfold IKS. Driftsassistansen i Østfold. Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi?. DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere (”medlemskommuner”)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Driftsassistansen i Østfold IKS' - madison


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvem er driftsassistansen i stfold og hva gj r vi

Driftsassistansen i Østfold

Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi?

DaØ er et interkommunalt selskap – IKS

17 av Østfolds kommuner er eiere (”medlemskommuner”)

Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeidsprosjekt om avløp i 1997 og videreført på fast basis fra år 2000.

Driftsassistansen ble etablert for å fungere som et kompetansesenter for kommunene innenfor avløpsområdet.

”bistå eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innenfor avløpsfagfeltet”

da s oppgaver

Driftsassistansen i Østfold

DaØs oppgaver
 •  Oppfølging og bistand på renseanlegg
 •  Resipientkontroll
 •  Kartlegging av uønsket fremmedvann på ledningsnettet
 •  Kartlegging av industripåslipp og utarbeidelse av påslippstillatelser
 •  Lov- og regelverksinformasjon
 •  Utarbeidelse av risikoanalyser og beredskapsplaner for VA-anlegg
 •  Fagarrangement (kurs og seminarer) for driftsoperatører og VA-personell i medlemskommunene
 • Slam- og utslippskontroll
 • Akkreditert prøvetaking
 • Prøvetakingsoppdrag for industribedrifter
 • Ledningskartleggingstjeneste
5 ansatte

Driftsassistansen i Østfold

5 ansatte

Fredrik Arnesen

Kvalitetsansvarlig - ing.

Thomas MartinsenVA - Tekniker

Karl-Erik Olsen

Ledningskartkonsulent

Tron-Sverre Johansen

Ledningskartkonsulent - ing.

Tor Gunnar Jantsch

Daglig leder

ledningsnett

Driftsassistansen i Østfold

Ledningsnett

Karl-Erik Olsen

Ledningskartkonsulent

Tron-Sverre Johansen

Ledningskartkonsulent - ing.

 • Kartlegging av ledningsnett og oppbygging av digitale informasjonsdatabaser
 • Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad
 • Rygge, (Marker), Frevar, Movar, Aremark, Våler, Rakkestad
ledningsnett1

Driftsassistansen i Østfold

Ledningsnett
  • Digitaliserte kart over rørsystemene i kommunen
 • Finne ledningsinformasjon
  • Brann
  • Graving
  • Planlegging av utskifting (bilder)
 • Sikrer enkel kunnskapsoverføring
 • Lagre alle data vedrørende et ledningstrekke, historiske data som røyktesting, kamerainspeksjoner, brudd...
 • Meget god oversikt over hva kommunen har av rørsystemer og man kan kostnadsestimere utskiftingsraten basert på innlagte data.
 • Vaktpc, teknisk vakt har alltid riktig kart med seg.
 • Tidsaspekt: i Marker tok det 7 mnd å få basen 95% ferdig. Årlig oppdatering.
ledningsnett2

Driftsassistansen i Østfold

Ledningsnett

Kartlegging av feil på ledningsnett

p slippsavtaler industrikontroll p slippskontroll kildesporing

Driftsassistansen i Østfold

PåslippsavtalerIndustrikontroll-påslippskontrollKildesporingPåslippsavtalerIndustrikontroll-påslippskontrollKildesporing

Prøvetaking:

Mills DA

Stabburet

Maritim Food

Forsvarbygg

Indre Østfold Renovasjon

avl psrenseanlegg

Driftsassistansen i Østfold

Avløpsrenseanlegg

Ulike oppdrag/driftsassistanse på avløpsrenseanleggene

avl psrenseanlegg1

Driftsassistansen i Østfold

Avløpsrenseanlegg
 • Dokumentasjonsbistand – ”Slam og utslippskontrollen”
 • - Vi organiserer, samler inn og registrerer data påkrevd i henhold til avløpsrenseanleggene sin konsesjon.
 • I tillegg lager vi årlig sammenstilling for anleggene som rapporteres til forurensningsmyndigheten.
 • Pr. i dag er 34 avløpsanlegg er med i ordningen.
avl psrenseanlegg2

Driftsassistansen i Østfold

Avløpsrenseanlegg
 • Akkreditert prøvetaking
 • Akkreditert Kvalitetssystem
 • Akkreditert personale
 • Vi organiserer, samler inn og registrerer prøver påkrevd i henhold til SFTs krav om akkreditert prøvetaking.
 • Årlig revisjon fra Norsk Akkreditering
 • Blant de første til å få dette på plass
 • nasjonal interesse
slide12

Driftsassistansen i Østfold

Resipient:

Utfører resipientkontroll for 6 kommuner

Prøvetaking og visuell vurdering, samt rapportering

slide13

Driftsassistansen i Østfold

DaØ har en viktig funksjon i forhold til faglig oppdatering av VA-personell:

Arrangerer årlig driftsoperatørsamling med faglig innhold

Arrangerer årlig fagtur for VA-personell i medlemskommunene

Tar i mot og svarer på spørsmål angående regelverk og regelverkstolkninger

DaØ har en viktig funksjon i forhold til fellesarbeid for alle kommunene:

Eksempel:

Akkreditert prøvetaking

morsa prosjektet

Driftsassistansen i Østfold

Morsa-prosjektet

Kontroll av avløp fra spredt bebyggelse

Mulig at DaØ får oppdrag med prøvetaking

Nyansettelse?

konomi

Driftsassistansen i Østfold

Økonomi

Budsjett 2009:

Kommunebidrag / Medlemskontingent: Ca 1.400.000

Ledningskartlegging: Ca 1.000.000

Fakturerte tjenester: Ca 300.000

Akkrediteringstjenesten: Ca 700.000

Slam- og utslippskontrollen: Ca 200.000

Årlig omsetning: Ca 3.600.000

Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen:

Eksempler på medlemskontingent 2007:

Fredrikstad 190.000

Halden 127.000

Moss 127.000

Rømskog 24.000

konomi1

Driftsassistansen i Østfold

Økonomi

Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen:

20% av medlemskontingenten går til administrasjon

80% skal brukes i form av assistansetimer hos eller for eierne:

Fredrikstad Ca 200 timer pr. år

Halden Ca 130 timer pr. år

Moss Ca 130 timer pr. år

Rømskog Ca 25 timer pr. år

Sum alle: Ca 1700 timer pr. år

da framover

Driftsassistansen i Østfold

DaØ framover

Drikkkevann?

Prøvetaking? Pristilbud analyser?

Spredt bebyggelse;

Overvåkning?