2 paskaita biud etinis apribojimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 paskaita. Biudžetinis apribojimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
2 paskaita. Biudžetinis apribojimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

2 paskaita. Biudžetinis apribojimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

2 paskaita. Biudžetinis apribojimas. 2.1 Biudžetinis apribojimas 2.2 Biudžetinės aibės savybės 2.3 Kaip keičiasi biudžetinė tiesė 2.4 Atsiskaitomoji prekė 2.5 Mokesčiai, subsidijos ir prekių normavimas 2.6 Biudžetinės tiesės pokyčiai. 2.1. Kas yra biudžetinis apribojimas?. Žymėjimai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2 paskaita. Biudžetinis apribojimas' - maddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 paskaita biud etinis apribojimas
2 paskaita. Biudžetinis apribojimas

2.1 Biudžetinis apribojimas

2.2 Biudžetinės aibės savybės

2.3 Kaip keičiasi biudžetinė tiesė

2.4 Atsiskaitomoji prekė

2.5 Mokesčiai, subsidijos ir prekių normavimas

2.6 Biudžetinės tiesės pokyčiai

2 1 kas yra biud etinis apribojimas
2.1. Kas yra biudžetinis apribojimas?

Žymėjimai

x1 – perkamas pirmos prekės kiekis

x2 – perkamas antros prekės kiekis

p1 – pirmos prekės kaina

p2 – antros prekės kaina

Biudžetinis apribojimas: išlaidos prekėms pirkti neturi viršyti turimo pinigų kiekio (m).

p1x1+p2x2 ≤ m(2.1)

apibr imai
Apibrėžimai
 • Įperkami rinkiniai vadinami biudžetine aibe.
 • Sudėtinė prekė – visa kita, ką vartotojas norėtų vartoti, jei antrą prekę laikysime pinigais, kurių kaina lygi vienetui.
 • Tada biudžetinis apribojimas:

p1x1+x2 ≤ m(2.2)

 • Biudžetinė tiesė yra aibė rinkinių, kurie kainuoja kaip tik m.

p1x1+p2x2 = m(2.3)

biud etin s aib s savyb s
Biudžetinės aibės savybės

Pertvarkę biudžetinės tiesės lygtį (2.3) gauname:

Tai tiesė su vertikalia atkarpa m/p2 ir nuolydžiu -p1/p2.

slide5
2.1 pav. Biudžetinė aibė. Ją sudaro visi įperkami vartojimo rinkiniai esant tam tikroms kainoms ir pajamoms.
biud etin s ties s nuolyd io ekonomin prasm
Biudžetinės tiesės nuolydžio ekonominė prasmė
 • Tai santykis, rodantis, kiek rinka sutinka „atiduoti" antros prekės už pirmą.

p1x1+p2x2 = m

p1(x1 + Δx1)+ p2(x2 + Δx2)= m

 • Pirmąją lygtį atėmę iš antrosios gausime:

p1Δx1+ p2Δx2=0

abiej kain kitimas
Abiejų kainų kitimas
 • Pradinis biudžetinis apribojimas:

p1x1+p2x2= m

 • Darome prielaidą, kad abi kainos padidėjo t kartų. Padauginę abi kainas iš t, gausime:

tp1x1+tp2x2= m

 • Tačiau ši lygtis yra ekvivalentiška lygčiai

p1x1+p2x2= m/t

atsiskaitomoji prek
Atsiskaitomoji prekė
 • Nors biudžetinę tiesę sudaro pajamos ir dvi kainos, tačiau vienas iš šių kintamųjų yra nereikalingas. Vieną iš kainų ar pajamas galėtume prilyginti kažkokiam pastoviam dydžiui, o kitus kintamuosius atitinkamai pakeisti, kad turėtume lygiai tą pačią biudžetinę aibę.
 • Kainą prilygintą vienetui, vadiname atsiskaitomąja.
atsiskaitomoji prek 2
Atsiskaitomoji prekė (2)

Biudžetinė tiesė

p1x1+p2x2 = m

yra lygiai tokia pati kaip ir

ar

mokes iai
Mokesčiai
 • Kiekio mokestis - vartotojas turi sumokėti valstybei tam tikrą sumą už kiekvieną nupirktą prekės vienetą.
 • Vertės (ad valorem) mokestis - apmokestinama prekės vertė, tai yra kaina, o ne nupirktas prekės kiekis.
 • Vartotojo sumokama suma yra (1+τ)p1. Vartotojas pardavėjui sumoka p1, vyriausybei - τp1 už kiekvieną prekės vienetą, todėl kaina vartotojui yra (1+τ)p1.
subsidijos ir preki normavimas
Subsidijos ir prekių normavimas
 • Subsidija – mokestis su minuso ženklu.
 • Prekių normavimas – negalite pirkti didesnio kiekio nei kieno nors nustatytas.
slide14

2.4 pav. Normavimo biudžetinė aibė. Jei normuojama pirma prekė, tai biudžetinės aibės dalis už nuomojamo kiekio bus nupjauta.

slide15

2.5 pav. Vartojimo, viršijančio x-1, apmokestinimas. Esant tokiai biudžetinei aibei vartotojas privalo mokėti mokestį tik už pirmos prekės vartojimą, viršijantį x-1, todėl biudžetinė tiesė darosi statesnė dešiniau x-1.

pavyzdys jav maisto kortel s
Pavyzdys. JAV maisto kortelės
 • Iki 1979 m. maisto kortelių (nusipirkti maisto iki 153 dolerių) kaina mažėjo kartu su pajamomis.
 • Po 1979 m. 200 dolerių vertės maisto korteles gaudavo šeimos, atitinkančios tam tikrus kriterijus.
slide17
2.6 pav. Maisto kortelės.JAV maisto kortelių programos poveikis biudžetinei tiesei: A dalis - iki 1979, B dalis - po 1979 metų.
santrauka
Santrauka
 • Biudžetinę aibę sudaro visi prekių rinkiniai, kuriuos vartotojas gali įpirkti esant tam tikroms kainoms ir pajamoms.
 • Biudžetinė tiesė yra p1x1+p2x2=m. Jos nuolydis yra lygus

-p1/p2, vertikalioji atkarpa -m/p2, horizontalioji -m/p1.

 • Pajamų didėjimas biudžetinę tiesę pastumia išorėn. Padidėjus pirmos prekės kainai, biudžetinė tiesė bus statesnė, padidėjus antros - gulstesnė.
 • Mokesčiai, subsidijos ir normavimas, pakeisdami kainas ar pajamas vartotojui, keičia biudžetinės tiesės nuolydį ir padėtį.