mrsa positive helsearbeidere kan de arbeide p sykehus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus? PowerPoint Presentation
Download Presentation
MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus? - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus?. Petter Elstrøm Nasjonalt folkehelseinstitutt. November 2008. Disposisjon. MRSA hos helsearbeidere Hva er forekomsten? I hvor stor grad er helse- arbeidere smittekilde? Er arbeidsrestriksjon og sanering løsningen?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus?' - maddox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mrsa positive helsearbeidere kan de arbeide p sykehus
MRSA-positive helsearbeidereKan de arbeide på sykehus?

Petter Elstrøm

Nasjonalt folkehelseinstitutt

November 2008

disposisjon
Disposisjon
 • MRSA hos helsearbeidere
  • Hva er forekomsten?
  • I hvor stor grad er helse- arbeidere smittekilde?
  • Er arbeidsrestriksjon og sanering løsningen?
  • Hva er risikofaktorer for å smitte videre?
  • Hva må vi ha kontroll på for å tillate pasientrettet arbeid?

Smittestoff

Smitte-

mottaker

Smittekilde

Smittevei

slide3

Smittestoff

MRSA
 • Faktorer for betydning av smitte i helsetjenesten
 • MRSA smitter som MSSA
  • Direkte og indirekte kontaktsmitte
 • Smittsomheten ser ut til å variere mellom stammene
  • ikke identifisert noen feno- eller genotypisk markør
 • Socialstyrelsen, 2007. MRSA hos personal inom vård och omsorg. Ett kunnskapsunderlag
slide4

Smittestoff

MRSA
 • Bakterieisolat sendt til referanselab. 2006 – juni 2008
 • Ingen spa-typer som dominerer
 • Stort genetisk mangfold
 • St. Olavs Hospital, Folkehelseinstituttet. Poster ISSSI, 2008
mrsa hos helsearbeidere

Smittekilde

MRSA hos helsearbeidere
 • Systematisk oversiktsartikkel
 • Studiespørsmål: Prevalens av MRSA hos helsepersonell og betydning for spredning
 • Studier inkludert: 169 artikler av ulik design
 • 23,7% var bærere av MSSA, 4,6% var bærer av MRSA
 • 5,1% av MRSA-positive hadde infeksjon
 • Albrich WC, Harbarth S. The Lancet Infectious Diseases 2008; 8: 298-301
mrsa hos helsearbeidere1

Smittekilde

MRSA hos helsearbeidere

Helsearbeidere med MRSA meldt til MSIS (2005 – 2008)

 • Totalt 2260 meldt i perioden
 • Helsearbeidere med MRSA: 177 (8%)
  • 24 av 177 (14%) med infeksjon
  • 153 kolonisert
 • 177 av 39135 leger, spl., hjpl. i somatiske sykehus = <0,5%
mrsa hos helsearbeidere2

Smittekilde

MRSA hos helsearbeidere
 • Albrich, 2008
 • Transiente og langvarige bærere har forårsaket utbrudd
 • I flere studier er smitte fra helsearbeidere til pasienter vist ved molekylære og epidemiologiske metoder
mrsa hos helsearbeidere3

Smittekilde

MRSA hos helsearbeidere

33 helsearbeidere meldt til MSIS hittil i 2008

10

4

14

9

5

mrsa hos helsearbeidere4

Smittekilde

MRSA hos helsearbeidere
 • Erfaringer i Norge
 • Utbrudd Bærum sykehus
 • Jenum P et al. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:933-5
mrsa hos helsearbeidere5

Smittekilde

MRSA hos helsearbeidere
 • Erfaringer i Norge
 • Utbrudd ved sykehjem i Oslo
sanering helsearbeidere

Smittekilde

Sanering - helsearbeidere
 • Albrich, 2008
 • Effekt av MRSA-sanering:
  • Dekoloniserende effekt: 88% (Mupirocin: 57 studier, syst. AB: 24 studier)
   • Kun 11 studier fulgte opp i minst 4 uker
   • Ulike definisjoner for oppnådd dekolonisering
effekt av sanering2

Smittekilde

Effekt av sanering
 • Dekoloniserende effekt
 • Loeb MB, 2003
 • Ingen forskjell mellom mupirocin og placebo i forhold til å sanere MRSA fra alle bærersteder (nese og hud)
 • ingen signifikante forskjeller mellom øvrige intervensjoner som ble sammenlignet
effekt av sanering3

Smittekilde

Effekt av sanering
 • Infeksjonsforebyggende effekt
 • van Rijen, 2008
 • Mupirocin viste signifikant forebyggende effekt på S. aureus-inf.
prognose for sanerte

Smittekilde

Prognose for sanerte
 • Buehlman, 2008
 • Risikofaktorer for behandlingssvikt (> 1 sanering):
  • Flere koloniseringssteder
  • Pågående infeksjon
  • Halsbærerskap
  • Bærer av spa-type t041
 • 53,3% trengte mer enn 1 sanering
  • 54/62 (87%) i intention-to-treat analyse ble neg. (snitt 2,1 saneringer)
  • 51/52 (98%) av de som fullførte saneringer ble varig negative
prognose for sanerte1

Smittekilde

Prognose for sanerte
 • MacKinnon, 2000
 • Risikofaktorer for langvarig bærerskap
  • Kronisk sykdom (hjerte-kar, diabetes)
  • Kronisk hudsykdom/skader (sår, psoriasis, eksem)
  • Kroniske infeksjoner (osteomyelitt med fistel)
  • Fremmedlegeme gjennom hud/slimhinner (urinveiskat., PEG)
arbeidsrestriksjon

Smittekilde

Arbeidsrestriksjon
 • Forskrift om forhåndsundersøkelse
 • Hindre spredning på helseinstitusjoner
 • Ivareta arbeidstakernes rettigheter
arbeidsrestriksjon1

Smittekilde

Arbeidsrestriksjon

Hva gjør andre lavendemiske land?

pasientrettet arbeid

Smittevei

Pasientrettet arbeid

Smitte-

mottager

 • Anbefalinger i Sverige
 • Finne bærere
 • Utredning og informasjon, midlertidige restriksjoner
 • Pasientrettet arbeid (dersom uten risikofaktorer)
  • Unntatt ved:
   • Symptomer på infeksjon
   • Antibiotikabehandling
   • hudlesjoner, ØLI, rinitt pga allergi
 • Ikke arbeid på risikoenheter
pasientrettet arbeid1

Smittevei

Pasientrettet arbeid

Smitte-

mottager

 • Anbefalinger i Sverige - kunnskapsgrunnlaget
 • Størst risiko knyttet til ukjente bærere
 • Indirekte smitte mellom pasienter via helsearbeidere
 • Standardtiltak viktigste tiltak mot smitte
 • Lav risiko knyttet til bærere med hel hud
 • høyere risiko ved hudlesjoner, flere bærersteder, pågående infeksjon
pasientrettet arbeid2

Smittevei

Pasientrettet arbeid

Smitte-

mottager

 • Albrich, 2008
 • Konklusjon:
 • Helsepersonell kan være viktige aktører i spredning av MRSA
  • Først og fremst som vektorer og ikke som hovedkilde
 • God håndhygiene – viktigste tiltak
 • Helsepersonell som vedvarende reservoar er sjelden, men likevel viktig
 • Aggressiv screening og sanering er berettiget ved utbrudd og når endemisk nivå er lavt
konklusjon
Konklusjon
 • Smittestoff:
  • Lav forekomst
 • Smittekilde:
  • Sanering
  • Arbeidsrestriksjon
 • Smittevei:
  • Risikofaktorer for spredning
  • Standardtiltak
 • Smittemottaker:
  • Risikoavdelinger

Smittestoff

Smitte-

mottaker

Smittekilde

Smittevei

konklusjon1
Konklusjon

Kan helsearbeidere med MRSA arbeide i sykehus?

konklusjon2
Konklusjon
 • Kan helsearbeidere med MRSA arbeide i sykehus?
 • MRSA-veilederens konklusjon:
 • Ved ikke vellykket sanering kan arbeidsrestriksjon oppheves dersom:
  • personen etter individuell vurdering anses som så lite smitteførende at arbeidsforbud ikke er nødvendig av hensyn til smittevernet
 • Vurderingen gjøres av institusjonens smittevernlege
 • Må være uten risikofaktorer for bærerskap
 • Vurdere arbeidssted og smitteverntiltak
m let med tiltak mot mrsa
Målet med tiltak mot MRSA

MRSA skal ikke etablere seg og bli en fast del av bakteriefloraen ved norske sykehus og sykehjem

 • Rettesnor ved utarbeidelse av veilederen:
 • Tiltakene skal være faglig forsvarlige og lovlige
 • Tiltakene skal både beskytte befolkningen og ivareta den enkelte pasients behov
 • Tiltakene skal være gjennomførbare
 • Tiltakene skal være evidensbasert og ha oppslutning i helsetjenesten
innhold i mrsa veilederen
Innhold i MRSA-veilederen

Kapitler i tiltaksdelen:

1 og 2 Innledning og mål

3 Standardtiltak

4 Sykehus

5 Sykehjem

6 Hjemmesykepleie

7 Øvrig helsetjeneste

8 Rettigheter og plikter

  • - For alle. Nye tiltak
 • Les det kapittelet du trenger
 • - For alle. Noen nye regler
innhold i mrsa veilederen1
Innhold i MRSA-veilederen
 • Kapitler som kommer
 • Bakgrunnskapitler:
 • Informasjon om MRSA
 • Evidensgrunnlag for tiltakene
 • Norske anbefalinger sammenlignet med anbefalinger i andre lavendemiske land
 • Vedlegg:
 • Informasjonsskriv og nyttige skjemaer
  • Lenke til dokumenter på www.fhi.no