18 1 st ty podle ivotn rovn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
18.1 Státy podle životní úrovně PowerPoint Presentation
Download Presentation
18.1 Státy podle životní úrovně

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

18.1 Státy podle životní úrovně - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis. Životní úroveň je ukazatel, který zahrnuje hmotné

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

18.1 Státy podle životní úrovně


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
18 1 st ty podle ivotn rovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

Životní úroveň je ukazatel, který zahrnuje hmotné

/vybavenost domácnosti, výživa/ i nehmotné /vzdělání,zdravotnická péče/ stránky lidského života.

hospodářskou úrovní státu

přístupem ke vzdělání

18.1 Státy podle životní úrovně

Životní úroveň je ovlivněna:

dostupností lékařské péče

politickou vyspělostí státu

kvalitou výživy

Autor: Mgr. Lenka Hrdá

18 2 hospod sk vysp lost st t

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

Platí vůbec ještě dělení

na „ bohatý Sever “ a „ chudý Jih “?

OK, ale je to zjednodušené.

18.2 Hospodářská vyspělost států

Dnešní hodnocení států podle stupně hospodářské vyspělosti je prováděno různě.

Podle čeho se úroveň posuzuje?

Základem je hodnota HDP na 1 obyvatele.

HDP = hrubý domácí produkt

Tzn. všechny peníze, které stát /lidé/ vydělá za 1 rok, se vydělí počtem obyvatel daného státu /v dolarech/.

------

Čím větší je HDP, tím bohatší je stát

Naše dělení:

státy s nejvyspělejším tržním hospodářstvím

státy středně rozvinuté

státy rozvojové

státy nejméně rozvinuté

Čemu se říká kupní síla?

18 3 st ty sv ta podle hdp

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

1.Státy nejvyspělejší - nejbohatší

3. Země rozvojové

18.3 Státy světa podle HDP

země severní Afriky a většiny Asie

země Latinské Ameriky

Egypt, Pákistán, Čína, Indie

Bolívie, Honduras

Poznáš je podle hlavních měst?

Stockholm, Washington, Ottawa, Londýn, Paříž, Tokio, Berlín, Řím,

Bern, Oslo, Vídeň, Brusel, Canberra

4. Nejméně rozvinuté

nově industrializované země

2. Středně rozvinuté

státy v oblasti Sahelu

některé asijské státy

Súdán, Etiopie, Somálsko

Bangladéš, Nepál, Kambodža

země vyvážející ropu

Najdeš je na mapě?

Jižní Korea, Hongkong, Malajsie,

Bahrajn, Spojené arabské emiráty,

ČR, Maďarsko, Polsko

postkomunistické země

18 4 st ty podle zdravotn p e a vzd l n

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

Ukazatele zdraví a výživy obyvatel

Vzdělávání

gramotnost

školní docházka podle věku žáků

18.4 Státy podle zdravotní péče a vzdělání

očekávaná délka dožití, nebo-li

střední délka života

2. věkové složení a přirozený přírůstek

3. počet obyvatel na 1 lékaře

4. dostatek příjmu kalorií za den

INDEX LIDSKÉHO ROZVOJE

/HDI/ měří kvalitu lidského života.

Velký globální problém - CHUDOBA !!!!

18 5 procvi ov n a p klady

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

Podle následujícího klíče rozděl státy

do kategorií hospodářské vyspělosti:

1. nejvyspělejší státy – HDP na 1 obyvatele

nad 30000 USD

2. středně rozvinuté státy – HDP 6tis.- 30tis. USD

3. země rozvojové – HDP od 2tis.- 6.tis. USD

4. nejméně rozvinuté – HDP do 1000 USD

18.5 Procvičování a příklady

Označ správná tvrzení.

Všechny státy „bohatého Severu“ se nacházejí na sever

od rovníku.

Republika Jižní Afrika patří do zemí „chudého Jihu“.

Latinská Amerika patří k zemím „bohatého Severu“.

Do připravené slepé mapy zakresli různou barvou státy, které už

z této kapitoly znáš.

18 6 pro ikovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

Do středně rozvinutých států patří státy postkomunistické.

a) Které státy to jsou?

b) Jaké negativní jevy v hospodářství si nesou tyto státy z let před r. 1989?

c) S jakými problémy se potýkají dnes?

d) Co by se podle tebe mělo změnit,

aby tyto státy prosperovaly?

V kterých oblastech?

18.6 Pro šikovné

2. Každý rok umírají na světě v důsledku chudoby miliony lidí.

Dokážeš vymyslet, jaké jsou příčiny

vzniku chudých oblastí?

Napoví ti obrázky.

17 7 clil

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography

Make couples:

17.7 CLIL

GDP = Gross DomesticProductHDI= HumanDevelopment IndexA long and healthylifeEducationindex

A decent standard of living

délka života a zdraví

HDP

přístup ke vzdělání

životnístandard

Index lidského rozvoje

GDP= allmoneythatpeople in thestateearn per a year

divided by thenumberofthepeople in dollars

Thehigheris GDP, thericheristhestate.

translate

18 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

Správné odpovědi:

18.8 Test znalostí

b

d

d

a

Test na známku

slide9

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

18.9 Použité zdroje, citace

Obrázky z databáze klipart

slide10

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

18.10 Anotace