slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

PROGRAM:KMGM. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu. www.gapkulturelmiras.com www.gapculturalheritage.com. 6 5 0 km. Program Alanı: Güneydoğu Anadolu, 9 İl. GÜNEYDOĞU ANADOLU KENTLER ARASI UZAKLIKLAR VE KENTSEL NÜFUS. Diyarbakır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu' - maddock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PROGRAM:KMGM

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

www.gapkulturelmiras.com

www.gapculturalheritage.com

slide3
GÜNEYDOĞU ANADOLU

KENTLER ARASI UZAKLIKLAR VE KENTSEL NÜFUS

Diyarbakır

Batman

Adıyaman

Siirt

205

100

87km

150

180

95

97

100

149

230

Şırnak

Gaziantep

201

168

188

Mardin

64

Şanlıurfa

Kilis

6 5 0 km

Merkez kent nüfusları yaklaşık oransaldır(2000)

k lt rel miras geli tirme program ama lar
Kültürel Mirası Geliştirme ProgramıAMAÇLAR

“GENEL AMAÇ"

 • "GAP Bölgesi'nde Kültürel Mirası geliştirme girişimlerinin desteklenmesi yoluyla Bölge'de yaşayanların ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek“

“ÖZEL AMAÇ:

 • "… Bölge'deki plan ortaklarının, gelecekteki önemli projelerin tespit edilmesi ve yönetilmesine ilişkin mekanizmalar dahil olmak üzere, Bölge'nin kültürel mirasının sürekliliğini hedefleyen Entegre Stratejik Eylem Planı’ nın (ESEP) hazırlamasına yardım etmek"
k lt rel miras geli tirme program h zmet s zle mes
Kültürel Mirası Geliştirme ProgramıHİZMET SÖZLEŞMESİ

Finansör:

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

TC Adına Lehdar:

GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi

Yüklenici Konsorsiyum:

Çekül Vakfı (Lider) IMC Danışmanlık/WYG , Betaplan ve Proje Yönetim

Yürütücü:

Teknik Yardım Ekibi (TYE), Şanlıurfa

program n hedef kitlesi
Programın Hedef Kitlesi
 • Bakanlıkların ilgili birimleri,
 • Valilikler,
 • Belediyeler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Üniversiteler ve
 • KOBİ‘ ler
kmgp program n n bile enleri
KMGP Programının Bileşenleri

1-HibeProgramı

Kültür turizminin teşvik edilmesi ve GAP bölgesindeki kültürel mirasın korunması amacıyla yerel girişimlerin teklif ettiği ve AKTD –GAP BKİ tarafından kabul edilen 31 projeye yönelik 12 000 000 Euro tutarında hibe yardımı.

2- ESEP

Kültürel mirasın geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülebilirliğine yönelik olarak bölge içindeki ve dışındaki tüm paydaşların katılacağı katılımcı bir yaklaşımla bir Entegre Stratejik Eylem Planı (ESEP) oluşturulacaktır.

slide8
ESEP

GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI(ESEP)Nihai Rapor: 2 Cilt, 800 sayfa

g n e y d o u a n a d o l u k lt rel m rasin korunmasi ve tur zm n gel t r l mes plani
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI

BÖLGE’DE

MEVCUT DURUM

g stergeler
Gösterge

Bölge

Bölge/Türkiye

9,7%

Nüfus-2000

6,5 milyon kişi

9,7%

Yüzölçümü

75358 km2

5,0%

GSMH-1987 Fiyatı

6007 X 109

55,3%

Kişi Başına GSMH- 2001

1186 Dolar

Büyüme

139%

Nüfus Artışı 1990-2000

Yılda %2,5

137%

Kentsel Nüfus Artış Hızı 1990-2000

Yılda %3,7

175%

Kırsal Nüfus Artış Hızı 1990-2000

Yılda %0,7

111%

GSMH Artışı 1990-2001

11 yılda %35

GÖSTERGELER
k lt rel m ras
KÜLTÜREL MİRAS
 • Yukarı Mezopotamya’nın bir parçası olarak uygarlıklara kucak açtığı dönemden bugüne kadar zengin bir uygarlık tarihine sahiptir. Dünyadaki en eski insan yerleşmeleri bu bölgededir.(Göbeklitepe, Şanlıurfa, M.Ö. 9500)
 • Bu geçmiş, ulusal ve uluslararası platformlarda, bilimsel ve görsel çekicilik olarak ön plana çıkmaktadır.
 • İllerdeki somut ve somut olmayan kültürel miras, arkeolojik, kentsel, doğal ve tarihi sit alanlarından, tek yapı ölçeğindeki eserleri ve halk kültürünün çeşitli konularını da kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
tur zm
TURİZM
 • Konaklama Tesisleri (2003-adet)
    • belediye belgeli……….. 151
    • turizm işletme belgeli.. 51
    • toplam………………......202
 • Toplam yatak sayısı: 13,752.
 • Türkiye’deki belgeli tüm tesislerin yatak ve sayı olarak % 2’si.
 • Bölge’de ortalama konaklama süresi 1,36 gün
tur zm potans yel e tl l k
TURİZM POTANSİYELİ- ÇEŞİTLİLİK
 • Kültür Turizmi
 • İnanç Turizmi
 • Tarım Turizmi
 • Sağlık Turizmi
 • Doğa ve Macera Turizmi
 • Kongre, Eğitim ve Bilim Turizmi

Turizm, Bölge'deki kültürel mirasının korunarak geliştirilebilmesi ve katma değer yaratabilmesi için en önemli araçlardan biridir.

slide18
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI(ESEP)

Sahiplenme ve Uygulama İçin:

KATILIMCI PLANLAMA

slide19
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI(ESEP)KATILIMCI PLANLAMA ARAÇLARI
 • Yoğun ANKET/YÜZYÜZE GÖRÜŞME
 • Bölge-içi ve dışında ilgili tüm kuruluşlara açık TOPLANTILAR
 • Plan Ortaklarının YAZILI GÖRÜŞLERİ
 • Plan ortaklarının FİİLİ İŞBİRLİĞİ
 • Güncellenen WEB SİTESİ
esep katilimci s rec n n neml a amalari
ARAŞTIRMA

TEKNİK MALZEME

KATILIMCI ÇALIŞMA

İhtiyaç Analizi Çalışması

Çerçeve Rapor 1:

Vizyon öner

Danışma Komitesi Toplantısı

(44 kuruluştan 85 katılımcı)

ESEP Anketi

Kapsam ve Yöntem öner

Ankete Yazılı Cevaplar

(74 Kuruluş)

Kültürel Miras ve Turizm, Kurum ve Kaynak Araştırma-ları

Çerçeve Rapor 2: Mevcut plan & projeleri değerlendir,Hedefler ve Yeni Projeler öner

1. Tur Katılım Toplantıları

(11 ilde 253 kuruluştan 316 kişi)

Taslak Plan:Eylem,Maliyet, Kaynak ve Kurumsal Yapı Öner

2. Tur Katılım Toplantıları

(11 ilde 204 kuruluştan 300 kişi)

Revize Plan (WebSitesi, 315 kuruluşa Değerlendirme Formu gönderildi)

Oylama: 130 Eylem

(115 kuruluştan yazılı cevap)

Kurumsal Yapı –Tüzük: (18 potansiyel üyeye Plan Değ. Formu)

Oylama: Birlik Tüzüğü

(6 Vali ve 7 Başkan’ın cevabı)

Nihai Plan

Uygulamayı Başlatma Toplantısı

(GAP BKİ, AKD ve 3 kritik kuruluş)

ESEP KATILIMCI SÜRECİNİN ÖNEMLİ AŞAMALARI
g n e y d o u a n a d o l u k lt rel m rasin korunmasi ve tur zm n gel t r l mes plani1
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI

TASLAK PLAN’IN TARTIŞILDIĞI

2. TUR KATILIM TOPLANTILARI

22 MART-8 NİSAN 2005

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ankara, İstanbul

rev ze plan oylamasi may s haziran 2005
REVİZE “PLAN” OYLAMASIMayıs-Haziran 2005
 • 304 plan ortağına (kuruluş) Revize Plan Değerlendirme Formları gönderilerek bir “oylama” yapılmıştır.
 • Bu formlarda, web sitesinde yayınlanan Revize Plan kapsamında bölge geneli için önerilen 36 adet ve HER BİR il düzeyinde önerilen 8- 12 adet Eylem Planı sistematik bir biçimde sunulmuştur.
 • Form ekinde, önerilen her bir eylem konusunda plan ortaklarının sorumluluklarını (ana sorumlu veya destekleyici) belirten bir iş bölümü tablosu da verilmiştir.
 • Plan ortaklarının planda önerilen her bir eylem konusundaki görüşlerini işaretlemeleri istenmiştir.
rev ze plan oylamasi may s haziran 20051
REVİZE “PLAN” OYLAMASIMayıs-Haziran 2005
 • O ylama formlarını 115 kuruluş cevaplamıştır. Yanıtlanma oranı %37,8 olarak gerçekleşmiştir.
 • Yanıtlayan 115 kuruluştan hiçbiri plana tümden karşı çıkmamış, buna karşılık bunların %65’i (75 kuruluş) Revize Plan’ı aynen benimsediğini beyan etmiştir.
 • Kalan %35 lik kesim (40kuruluş) ise planı desteklerken en az bir Eylem Planı konusunda görüş belirtmiştir. Bu gruptakilerin belirttikleri görüşler, birkaç istisna dışında, söz konusu eylem planlarının daha etkin olabilmesine yönelik tamamlayıcı ve kısa görüşler niteliğinde olmuştur.
rev ze plan oylamasi sonu
REVİZE “PLAN” OYLAMASISONUÇ:
 • Revize Plan konusundaki oylama sonuçları, Plan’ın tüm kesimlerce desteklendiğini göstermektedir.
 • Revize Plan’ın ayrıntıları hakkında verilen görüşler gözetilerek hazırlanan Nihai Rapor’un daha geniş bir kesimden destek alacağı açıktır.
g n e y d o u a n a d o l u k lt rel m rasin korunmasi ve tur zm n gel t r l mes plani2
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI

“BENİMSENEN PLAN” NASIL BİR ŞEY?

NİHAİ ÜRÜN

g n e y d o u a n a d o l u k lt rel m rasin korunmasi ve tur zm n gel t r l mes plani v zyon
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANIVİZYON

1-Bölge’nin “Kültür Mirası” korunacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır.

2- Bölge’nin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, “Kültür Turizmi” geliştirilecektir.

alansal ncel k
ALANSAL ÖNCELİK
 • İki boyutlu bu vizyon çerçevesinde koruma etkinliklerinde öncelik, “Olası GAP Tur Güzergahları” yakın çevresinde yani turistlerin rağbet edeceği alanlarda olmalıdır.
 • Devletin altyapı, sağlık, eğitim vb. yatırımlarında da bu öncelik özenle gözetilmelidir.
tur zm gel t rme stratej s
TURİZM GELİŞTİRME STRATEJİSİ
 • Güvenli bir ortam
 • Hijyenik koşulların iyileştirilmesi
 • Geniş çaplı bir tanıtım kampanyası ile turist girişlerinin artırılması
 • Özel sektöryatırımlarının (oteller, lokantalar vb.) öncelikli yörelerde hızlanması
 • Turizmin sektörleşmesi ve bölge ekonomisinde çoğaltan etkiler
 • Entegre yaklaşım, koruma ve turizm ile sağlık, altyapı, eğitim, ulaşım vb. diğer sektörler arasında yakın işbirliği/katılımcı yaklaşım/yönetişim
slide31
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI – Taslak/Mart 2005AMAÇLAR

Amaç 1 Bölge'nin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını entegre bir şekilde KORUMAK ve YÖNETMEK

Amaç 2Bölge'nin önemini, yaşayanlarına ve ziyaretçilerine BİLGİLENDİRMEK

Amaç 3Bölge'nin benzersiz kaynaklarını TANITMAK

slide32
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI – Taslak/Mart 2005AMAÇLAR

Amaç 4Kamu ve özel sektörü, Bölge'nin mevcut değerlerini GÜÇLENDİRMEYE, fiziksel ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya TEŞVİK ETMEK

Amaç 5Bu amaçlara ulaşmak için geçerli olacak her türlü ortaklığı KOORDİNE ve TEŞVİK ETMEK

Amaç 6İl ve Bölge düzeylerinde kültürel miras varlıklarının korunması için SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ MEKANİZMALARI BELİRLEMEK

g n e y d o u a n a d o l u k lt rel m rasin korunmasi ve tur zm n gel t r l mes plani esep
6 AMAÇ

10 HEDEF

18 STRATEJİ

BÖLGESEL DÜZEYDE

36 EYLEM PLANI

İL DÜZEYLERİNDE

94 EYLEMPLANI

GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI (ESEP)-
ama 1 b lge nin tarihi k lt rel ve do al kaynaklar n entegre bir ekilde korumak ve y netmek
Amaç 1 Bölge'nin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını entegre bir şekilde KORUMAK ve YÖNETMEK
eylem planlarinin er
EYLEM PLANLARININ İÇERİĞİ
 • Hedeflenen Sonuç
 • Eylem Tanımı
 • Maliyet Tahmini (yıllara göre)
 • Kaynak Öngörüsü ve Bütçe
 • Eylem Yönetimi
slide36
BÖLGE (%25) +İLLER (%75)...TOPLAM 63 Mil Euro

€ 25.000.000

€ 20.000.000

AMAÇ 6

AMAÇ 5

Gerekli Kaynak

€ 15.000.000

AMAÇ 4

AMAÇ 3

€ 10.000.000

AMAÇ 2

AMAÇ 1

€ 5.000.000

€ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yıllar

GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI – Taslak/Mart 2005TOPLAM MALİYET-Yıllara Göre

slide37
KMTKB

9%

K & T

Uluslar arası

Bakanlığı

34%

17%

Diğer Kamu

Özel Sektör

28%

12%

GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANIGEREKLİ KAYNAK- Toplam €63 Mio
slide38
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANIİZLEME - DEĞERLENDİRME
 • Performans göstergeleri (her bir eylem için)
 • Yıllık Programlar
 • Beş yıllık performans değerlendirme ve revizyon (gerekirse)
n ha rapor payda larin b lg lend r lmes
NİHAİ RAPOR-PAYDAŞLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Mart 2006’da onaylanan ESEP NİHAİ RAPORU Nisan 2006 içinde:

 • 380 paydaş kuruluşa CD,
 • 55 medya Kuruluşuna ve 10 uluslar arası kuruluşa ve 18 üniversiteye CD ve Basılı Özet
 • 18 Olası Birlik Kurucu üyesi, 20 kritik kuruluş ve 16 önde gelen Kütüphaneye 2 Basılı Cilt + Özet +CD

olarak dağıtılmıştır.

Ayrıca, tam set olarak websitemize yüklenmiştir.

slide40
GÜNEYDOĞUANADOLUKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANIUYGULAMA STRATEJİSİ

Bölge’de Önerilen Kurumsal Yapılanma

1. Düzey Bölgesel Kültürel Miras ve Turizm Kalkınma Birliği (KMTKB – Eylem 5.1.1.1)

2. Düzey İl Koordinasyon ve Uygulama Birimleri (KMTKB - Eylem 5.1.1.1)

3. Düzey Alan Yönetimleri (Eylem 5.1.1.2), Müze Kurulları (Eylem 5.1.1.3) ve Anıt Eser Kurulları (Eylem 5.1.1.4)

ner len kurumsal yapilanma
Bölge Merkezi

DÜZEY 1: KMTKB

BÖLGE YÖNETİŞİMİ

(ASLİ ve GÖZLEMCİ ÜYELER)

DÜZEY 2:

İL YÖNETİŞİMLERİ

(9 İL)

TEKNİK YARDIM EKİBİ

DÜZEY 3:

İL İÇİ KURULLAR

Anıt Eser, Müze, Sit Alanı

ÖNERİLEN KURUMSAL YAPILANMA
slide42
Bölgesel Düzeyde Sahiplenme İçin Önerilen Yapılanma:

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KALKINMA BİRLİGİ (KMTKB)

neden b lgesel b rl k
NEDEN BÖLGESEL BİRLİK?
 • Eşgüdüm: Farklı kademelerde, birçok sektörde çok sayıda paydaş katılımı
 • Kaynak Bulma: Ulusal ve uluslar arası fonlardan daha fazla yararlanma
 • Tanıtım: Bölgenin bir turist destinasyonu haline gelebilmesi için iller arası dayanışma- “YUKARI MEZOPOTAMYA…”
 • Eğitim/Uzman: Nitelikli işgücünün ortaklaşa kullanımı (Teknik Yardım Ekibi)
kmtkb tasar m lkeleri
KMTKB- Tasarım İlkeleri
 • Fon ve Yetki: Birlik, kamu merkezi (Bakanlıklar) ve yerel (Valilik, Belediye) fonlarından yararlanacaktır. Kültürel Miras ve Turizm konusunda izin ve onay yetkileri merkezi yönetim ve yerel kamu idarelerinin elindedir.
 • Temsil: Yasalarımız STK’ ların ve merkezi yönetimin kamu kuruluşlarının yönetiminde -birlik dahil- oydaş olarak bulunmasına izin vermemektedir. Ancak, bu kuruluşlar “gözlemci” olabilmektedir.
 • Dolayısıyla, Birlik’ in tasarımında;
  • Bir yandan kamu fon ve yetkilerini kullanan güçlü bir yönetim,
  • öte yandan STK ve merkezi yönetim kuruluşlarına “gözlemci” statüsü ile katılım olanağı tanıyan bir yerel kalkınma birliği esas alınmıştır.
kmtkb b lge y neti imi
KMTKB- Bölge Yönetişimi

BİRLİK MECLİSİ

(36 asli üye + yeni kabul edilecek üyeler+ gözlemciüyeler)

KURUCULAR KURULU- 18 üye

(9 Vali, 9 Belediye Başkanı)

İHTİSAS KOMİSYONLARI

BİRLİK ENCÜMENİ

7 üye

Başkan+ 3 Vali+ 3 Üye ( dönüşümlü)

Birlik Müdürü

Mali İşler

Yazı İşleri

Teknik İşler

d zey 2 l kurullar
DÜZEY 2: İl Kurulları

Vali Başkanlığında, 4 asli meclis üyesinin yanı sıra kültür ve turizm sorumluları:

 • İl Kültür Md.,
 • İl Özel İdare Md.,
 • Vakıflar Bölge Md.,
 • Ticaret ve Sanayi Odası,
 • Mimar/Şehir Plancıları /İnşaat Müh.Odası yerel şube. veya temsilcilikleri,
 • İldeki Üniversiteler,
 • Kültür ve Turizmle ilgili 2 dernek/vakıf,
 • Yerel Medya’dan 2 temsilci
 • Gerekirse İlçelerdeki belediyeler, kaymakam ve muhtarlıklar
kmtkb teknik yard m ekibi
KMTKB- Teknik Yardım Ekibi

Hizmet Satın Alımı: Yaklaşık 50 uzman

 • Bölge Koordinatörlüğü
  • 1 bölge koordinatörü
 • 4 koordinatör yrd. (4 gurup)
 • 1 Sekreter
  • (Toplam 6 kişi)
 • İl Koordinatörlükleri
  • 1 koordinatör
 • 2 teknik personel
 • 1 sekreter
 • (9 ilde toplam 36 kişi)

ÖZEL UZMANLAR/DANIŞMANLAR -

(Minimum 7 adet)

b rl k oylamasi y ntem
“BİRLİK” OYLAMASI-Yöntem
 • TYE, Mayıs 2005’de, söz konusu Birlik kuruluşuna yönelik sürecin ilk adımı olarak, önerilen birliğin potansiyel kurucu üyeleri durumunda olan 9 Vali ve 9 Belediye Başkanı’na konuyla ilgili tüm bilgileri (gerekçe, yasal dayanak, Taslak Tüzük, organizasyon şeması- işleyiş, kuruluş için gerekli işlemler) içeren bir dosya ile birlikte “Birlik Değerlendirme Formları” iletmiştir.
 • Söz konusu belgeler, olası 18 kurucu üyeye, 18 Haziran’a kadar bu formları kişi olarak bizzat kendilerinin doldurmaları ve imzalayarak iade etmeleri gerektiğini belirten bir yazı ekinde Mayıs 2005 içinde iletilmiştir.
b rl k oylamasi sonu
“BİRLİK” OYLAMASI-Sonuç

Taslak Tüzük konusunda Yapılan oylamanın 25 Temmuz 2005 itibariyle sonuçları

 • Potansiyel 18 kurucu üyeden 13’ü (6 Belediye Başkanı ve 7 Vali oylamaya) cevap vermiştir.
 • 3 Belediye Başkanı ve 2 Vali yanıt göndermemiştir.
 • Oylamaya katılan 13 üyeden 11’i (5 Başkan ve 6 Vali) Birlik’ i desteklediklerini ifade etmişlerdir.
 • Destek verenlerin 9’u Tüzük’ü aynen benimsemiş, 2 si (1 Vali ve 1 Başkan) tüzüğe dahil edilebilecek görüşler sunmuşlardır.
 • 1 Vali gerekçesiz ret göndermiş, 1 Başkan gerekçeleri ret anlamı taşıyan görüş sunmuştur.
b rl k oylamasi sonu haziran 2005
“BİRLİK” OYLAMASI-SonuçHaziran 2005

Kültürel Miras ve Turizm Birliği’nin kurulması için yeterli desteğin bulunduğu saptanmıştır.

kurucular kurulu toplantisi
KURUCULAR KURULU TOPLANTISI
 • 22 Haziran 2006 günü Ankara’da, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ev sahipliğinde,Kültür ve Turizm Bakanı ile Müsteşarı, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve İçişleri Müsteşarı’nın da katılımı ile yapıldı.
 • 18 kurucudan 17’sı katıldı.Taslak Tüzük oylanarak kabul edildi.
 • Birlik merkezinin ilk iki yıl için Mardin’de olması oylanarak kararlaştırıldı.
 • Kuruluşun yasal işlemlerini ikmal etmek üzere, Mardin Valisi Sn. Mehmet Kılıçlar ile onun yanına alacağı kişilerden oluşacak bir Girişimci Kurul görevlendirildi.
 • Kuruluş işlemleri sürdürülmektedir.
slide54
G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L UKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI

2002-2015

www.gapkulturelmiras.com

ad