16 17 18 n san esk eh r anadolu n vers tes tur zm renc ler kurultayi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
16-17-18 NİSAN ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİ KURULTAYI PowerPoint Presentation
Download Presentation
16-17-18 NİSAN ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİ KURULTAYI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

16-17-18 NİSAN ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİ KURULTAYI - PowerPoint PPT Presentation

kedma
279 Views
Download Presentation

16-17-18 NİSAN ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİ KURULTAYI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 16-17-18 NİSAN ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİ KURULTAYI STAJ GRUBUNUN KONU İLE İLGİLİ SORUNLARA GETİRDİĞİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 2. Öncelikle turizm öğrencilerinin görüşlerini önemsedikleri ve bizlere ev sahipliği yaptıkları için Anadolu Üniversitesi’ne teşekkür ederiz. İki günlük çalışma süresi boyunca, Turizm öğrencilerinin en çok sorun yaşadığı konulardan biri olan staj ile ilgili sorunlar tartışılmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

 3. 1. Sorun & Çözüm Önerisi • Üniversitelerin staj yönergelerindeki eksiklikler: • Üniversitelerin staj yönergelerinde, tek taraflı olarak stajyerlerin uyması gereken kuralların yanında işletmelerin de stajyerlere karşı sorumluluklarının yürürlüğe konulması.

 4. 2. Sorun & Çözüm Önerisi • Stajyerlerin sosyal haklarının yetersiz olması: • Yasa ve yönergelerle stajyer hakları güvence altına alınmalı; çalışma saatleri, sigorta zorunluluğu ve ücretler belirlenmeli. Çıkan yasalara paralel olarak staj yönergeleri tekrar düzenlenmeli.

 5. 3. Sorun & Çözüm Önerisi • Üniversitelerde bulunan staj komisyonlarının görevlerini tam olarak yerine getirmemeleri: • Yüksek okul müdürü yada fakülte dekanı tarafından staj komisyonlarının çalışmaları sıkı bir şekilde denetlenmeli ve gerektiğinde bir üst makama başvurulmalı.

 6. 4. Sorun & Çözüm Önerisi • Turizm bölümlerinin staj dönemlerinin turizm sektörü ile zaman açısından uymaması: • Yüksek okulların müdürleri, fakültelerin dekanları ve üniversitelerin rektörleri ile konuşulup okulun açılış ve kapanış tarihlerinin turizm sektörüne bağlı olarak düzenlenmesi (Üniversiteler in erken kapanan bölümleri örnek alınabilir: Kayseri Erciyes Üniversitesi).

 7. 5. Sorun & Çözüm Önerisi • Staj dönemlerinde departmanlar arası geçişin olmaması: • Bir staj döneminde departmanlar arasında geçişin ‘bilinçli’ yöneticiler tarafından sağlanması böylece farklı departmanlar hakkında bilgi edinmenin kolaylaşması.

 8. 6. Sorun & Çözüm Önerisi • Stajyerlere eğitimleriyle ilgili olmayan işlerin yaptırılması: • İş verenlerin stajyerlere daha ılımlı yaklaşmasının ve eğitimleri dahilinde yapılacak işi öğretmeye yatkın olmalarının sağlanması.

 9. 7. Sorun & Çözüm Önerisi • İş hukukunun ve ahlakının ihlal edildiği durumlar: • Staj yönergelerine iş ahlakının ihlal edildiği durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili MOBING YASASI’na paralel olarak bir madde eklenmeli ve stajyerlere okullarda zorunlu İş ve Sosyal Güvenlik Yasası hakkında eğitim verilmeli.

 10. 8. Sorun & Çözüm Önerisi • Stajyerlerin iş adaptasyon sorunu: • Stajyerlerin sektöre adaptasyonunun sağlanması açısından staj dönemlerinin okul dönemi içine alınması (bir dönemde okul ve uygulamalı stajın birlikte yürütülmesi).

 11. 9. Sorun & Çözüm Önerisi • Turizm işletmelerinde stajyer olarak yabancı stajyerlerin tercih edilmesi: • Turizm işletmelerine yabancı stajyer alımına kısıtlama getirilmesi ve Türk stajyerlerin daha etkin rol alabilmesi için müfredata Türkiye turizm sektöründe etkin rol oynayan farklı dillerin konulması ve ders saatlerinin arttırılması, üniversitelerin yabancı okullarla yapılan değişim programlarının arttırılması (Boğaziçi Üniversitesi, Başkent Ünv. Dokuz Eylül Ünv. Anadolu Ünv. Atılım Ünv. ve Muğla Ünv.).

 12. 10. Sorun & Çözüm Önerisi • Yurt dışında staj vaad eden kuruluşların kısıtlı olması ve kuruluşların denetiminin yetersiz olması: • Bu kuruluşların daha sıkı denetlenmesi ve yurt dışına stajyer gönderiminin üniversite desteği ile yapılması.

 13. TEŞEKKÜRLER • Bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere • Teşekkür eder zamanımızın eğlenceli geçmesini dileriz..

 14. Staj Çalışma Grubu • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İSTAN BUL ÜNİVERSİTESİ • AHMET CAN YILDIRIM ASLI FURTUL • EMRE KAYGISIZ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ • ATILIM ÜNİVERSİTESİ ESİN EBCİM • CEM ÖZBEK MERSİN ÜNİVERSİTESİ • SERDAR ÖZTÜRK SADIK UYAR • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ • UMUT ERCAN MİHRİBAN BUYURUKCU • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ • AHMET BARIK SARA DEMİREL • SELEN TUNÇAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ • GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜLHAN ŞAHİN • MAHMUT ÇİÇEK MUĞLA ÜNİVERSİTESİ • YELİZ TANIŞ CAN YÖRÜK • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ • BERNA GÜLBİRLİK DUYGU ALTAY • HIDIR KURT AYŞEGÜL BENGÜ • SAADET CANATAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GİZEM KABAK • NAFIZ ERHAN BALCI