slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop: gender mainstreaming Alexandra van Selm en Rahma El Hannoufi, E-Quality PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop: gender mainstreaming Alexandra van Selm en Rahma El Hannoufi, E-Quality

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Workshop: gender mainstreaming Alexandra van Selm en Rahma El Hannoufi, E-Quality - PowerPoint PPT Presentation

macy
162 Views
Download Presentation

Workshop: gender mainstreaming Alexandra van Selm en Rahma El Hannoufi, E-Quality

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop: gender mainstreaming Alexandra van Selm en Rahma El Hannoufi, E-Quality

 2. Begrippen: ‘gender’ en ‘mainstreaming’ • Gender ≠ sekse • Gender = de sociale en culturele verschillen • Mainstreaming = continue strategie

 3. Hoeveel vrouwen zitten er in de Eerste Kamer? • 11 vrouwen • 22 vrouwen • 36 vrouwen

 4. Welke groep vrouwen is economisch het meest zelfstandig? • Surinaamse vrouwen • Autochtone vrouwen • Turkse vrouwen

 5. Hoeveel procent van de directie in het basisonderwijs is vrouw? • 40% • 60 % • 20 %

 6. Hoe groot is het percentage mannen dat een fulltime werkende moeder nadelig vindt voor het gezinsleven? • 60% • 50% • 30%

 7. Hoeveel uur besteden mannen en vrouwen in Nederland per week gemiddeld aan onbetaalde arbeid? • 20 uur (m) en 35,5 uur (v) • 19,8 uur (m) en 48 uur (v) • 19,6 uur (m) en 40,5 uur (v)

 8. Waarom gender mainstreaming? EQUAL = gelijkheid = gelijke kansen

 9. Bijlage 11 - vier punten • Problematiek • Activiteiten • Momenten • Expertise en OP

 10. Aandachtspunten beschrijving problematiek • Algemene arbeidsmarktverschillen • Projectspecifieke verschillen • Primaire doelgroepen • Beeldvorming • Houding jongens en mannen

 11. Activiteiten en momenten - aandachtspunten • Werving en selectie • Verloop deelnemerstrajecten • Monitoring en evaluatie • Disseminatie en mainstreaming

 12. Expertise en OP - aandachtspunten • Gedeelde verantwoordelijkheid • M/V verhouding in stuurgroep • Opbouwen gender expertise • Externe expertise

 13. Overige aspecten • Budget • Het transnationale partnerschap (TP)