IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK/ ITSUEN BALIABIDETEGIAK - PowerPoint PPT Presentation

macha
irakaskuntzarako laguntza zerbitzuak itsuen baliabidetegiak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK/ ITSUEN BALIABIDETEGIAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK/ ITSUEN BALIABIDETEGIAK

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK/ ITSUEN BALIABIDETEGIAK
147 Views
Download Presentation

IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK/ ITSUEN BALIABIDETEGIAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK/ ITSUEN BALIABIDETEGIAK ESKOLA INKLUSIBOAREN OINARRIAK ITZIAR MUTUBERRIA ITXASNE LASAGA EYARI LEGORBURU TANIA INDAKOETXEA

  2. Zerdira? 2005. urteko dekretuan adierazi zen bezala, ikusteko urritasuna duten ikasleek hezkuntzan barne hartzeko baliabidetegiak (zentroak) sortu ziren, gainontzeko haurrak dituzten aukerak eskaintzeko eta bide batez, hezkuntzako partaide izateko.

  3. Zerdira? • EAE-n hiru baliabidetegi aurki ditzakegu: • Gipuzkoan. CRI Zuhaizti IBT • Araban. CRI La Florida IBT • Bizkaian. CRI Cocherito de Bilbao IBT

  4. Zerdira? • Ikusteko urritasuna duten ikasleak hezkuntzan barne hartzeko baliabidetegiek EAE-ko ikastetxe guztietan jardungo dute. • Baliabidetegiak hezkuntza laguntza eta aholkularitza eskainiko dute: • Hezkuntzako partaide diren profesionalei eta ikasleak hezteko prozesuan esku hartzen duten hezkuntza-komunitateko eragileei. • Ikastetxe publiko nahiz pribatuetan eskolatutako itsu diren edo ikusteko urritasuna duten EAE-ko ikasleei. Unibertsitatekoa ez den irakaskuntzako hezkuntza-etapa guztietan eskolatutakoei. • Helduen Hezkuntzako eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako ikasleei. • Ikasle hauen familiei, dagozkien tutoreei eta, dagokien Berritzeguneko hezkuntza-premia berezietako aholkulariei.

  5. Helburuak • Ikusteko urritasuna (IU) duten ikasleak hezkuntzan barne hartzea, eskolaren esparruan nahiz gizartean. • Hezkuntza-komunitateko eragile guztiei gomendioak ematea, ondoren esku hartzeko. • Ikaslearen ikas-prozesua erraztea eta behar duen laguntza eskaintzea. • Irakasleei eta ikastetxeetako bestelako profesionalei aholku ematea. • Familiei orientabidea eskaintzea eta berauen prestakuntza hobetzeko eguneratzeko ekintzetan parte hartzea.

  6. Funtzioak • 3 funtzio nagusiak: • Aholkularitza ematea hezkuntzako profesionalei eta hezkuntza komunitateari. • Itsu diren edo IUa duten ikasleei laguntzea. • Laguntza eta aholkularitza eskaintzea itsutasunetik edo IUetik eratorritako HPB dituzten ikasleen familiei.

  7. 1.Aholkularitza ematea hezkuntzako profesionalei eta hezkuntza komunitateari • Baliabidetegi-Ikastetxea: batera lan egin behar dute ikasleei aholkularitza eta babesa eskaini. • Ikastetxeetako hezkuntza komunitateari laguntza pedagogikoa eskaini. • Jarduera- planak prestatzeko eta horien jarraipenerako eta curriculumaren egokitzapenerako laguntza eskaini. • Braile sistemara transkribatuta dauden irakas-material, testuliburu, irakurketa informazioa eman. • Berritzegunekin batera lan egin profesionalak prestatzeko. • Berritzegunerakoaholkulari-ikastetxe arteko elkarlana. Ikasleei heldu bizitzarako orientabideak eman familiaren, eskolaren eta ikasketen inguruan.

  8. 2. Itsudiren eta Iuadutenikasleeilaguntzea • IUera egokitzeko, bere burua onartzeko, eta bere buruaren kontzeptu egokia osatzen lagundu. • Baliabidetegiek babesa eskaini. • Eremu psikosozialean lagundu:berdinen arteko eta mota bereko urritasuna dutenekiko harremanetan, gizarte-trebetasunak hobetzeko eta integrazioa errazteko xedez. • Materiala egokitu eta irakasleari honen inguruko gomendioak eman. • Ikasleei bideratutako gizarte- trebetasunen programan diseinatu eta prestatu, irakasleek erabil ditzaten.

  9. 3. Laguntza eta aholkularitza eskaintzea itsutasunetik edo Iuetik eratorritako HPB dituzten ikasleen familiei. • Familiekin komunikatzeko plana finkatu. • Famili nahiz adin nagusikoak diren ikasleei ikasteko beharrezkoak dituzten inguruko estrategiei buruzko saioak egin. • Familiekin batera, ikaslearen hezkuntza-prozesuan jarduteko eta laguntzeko irizpide komunak ezartzea.