Az NFT II.
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Az NFT II. (2007-2013) végrehajtásának ütemezése és a felsőoktatási programok finanszírozása Kilátások, Kihívások. Budapest, 2007. április 16. A tervezés menete és várható ütemezése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budapest 2007 prilis 16

Az NFT II. (2007-2013) végrehajtásának ütemezése és a felsőoktatási programok finanszírozásaKilátások, Kihívások

Budapest, 2007. április 16.


Budapest 2007 prilis 16

A tervezés menete és várható ütemezése

ÚMFT megküldése Brüsszelnek 2006. novemberOperatív Programok:- OP- Brüsszel általi befogadási 2006. december 22. - első hivatalos vélemény Brüsszelből 2007. március - jelenleg a tárgyalások folynak a EU. Bizottsággal- várható jóváhagyás 2007. június Akciótervek- 2 évre, prioritásonként, konkrét pályázati- és projektcélok,

pénzügyi keretek, évente felülvizsgálva

- Brüsszeli jóváhagyás nem szükséges - Kormány jóváhagyása folyamatos, a pályázatok tervezett indításától függően- Kiemelt (központi) programok indítása: közvetlenül az OP-k Brüsszeli jóváhagyását követően- pályázatok indítása: kb. fél évvel a központi programok után, azok eredményeire támaszkodva 2007. IV. negyedév


Budapest 2007 prilis 16

Források

Az ÚMFT keretében a fejlesztésekre: összesen 7 000 Mrd Ft (önrésszel együtt) - Emberi erőforrások fejlesztésére

(Az oktatási és képzési ágazat részesedése a fenti összegből 8-10 % -os:) 600 -700 Mrd Ft.- A felsőoktatási fejlesztésekre közvetlen ill. közvetett úton előreláthatólag: kb. 250 Mrd Ft várható.


Budapest 2007 prilis 16

Felsőoktatási tartalmi fejlesztések

Összesen: 104, 9 Mrd Ft

Felsőoktatási infrastruktúra

Összesen: 88, 4 Mrd Ft

TIOP

TÁMOP

ROP+

KMOP

GOP

Helyi FO. infrastruktúra fejlesztések

Kb. 30 Mrd Ft

Az első prioritásra összesen:K+F+I a versenyképességért 220 Mrd Ft

2007- 2013 programozási időszak forrásai


Budapest 2007 prilis 16

A TAMOP főbb programjai a felsőoktatás és K+F területén

3. 4. Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén - A prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztések célja a felsőoktatás intézményi szerkezetének és képzési tartalmának reformja, valamint a gazdasági szférával kapcsolatos viszony új alapokra helyezése. - A K+F tevékenységbe befektetők számára tervezhető, kiszámítható üzleti-fejlesztési környezetet kívánunk biztosítani, amely megteremti a felsőoktatás és a magánszféra együttműködéséhez szükséges feltételeket. - A felsőoktatás kutatási tevékenységének hosszú távú céljai feltételezik az intézmények rendelkezésére álló humán potenciál számában és minőségében bekövetkező növekedését. 3.4.1. A felsőoktatás minőségi fejlesztése 3.4.2. Nemzeti Kiválóság Program indítása A képzés és a kutatás-fejlesztése együttműködésének erősítése a felsőoktatásban
Budapest 2007 prilis 16

TIOP II. területén

 • TIOP 3.1.3.

 • A fejlesztési pólusok egyetemi központjaihoz kapcsolódó innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztések

 • Komponensek:

 • Agóra PoLUS

 • Egyetemi tudástárak fejlesztése

 • ( egyetemi és megyei nagykönyvtárak integrált fejlesztése várhatóan öt helyszínen)


Budapest 2007 prilis 16

Közép –Magyarországi OP területén

A KMR-ben működő felsőoktatási intézmények fejlesztési lehetőségei

-1 prioritás tengely – A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése keretében: ( 15 Mrd Ft)A K+ F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése intézkedésKiemelt feladat: egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, piacorientált kutatási és technológiai együttműködések ösztönzése (konzorciumi együttműködések keretében, megvalósuló kutatási projektekre) - 4 prioritástengely- A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése(Közép Magyarországi Régió felsőoktatási infrastruktúra fejlesztéseire a tárgyalási jelenlegi szakasza alapján - 15 Mrd Ft)


Budapest 2007 prilis 16

Mire kell odafigyelni? területén

Pályázatok megjelenése

Az egyetemek felkészülése: az egyetemek fejlesztési terveit a források lehívásának feltételeihez igazítani

Hol fognak a pályázatok megjelenni:

NFÜ, OKM, GKM, KMR, HEPIH, régiók honlapjain

- Partnerek keresése (gazdálkodó szervezetek)Budapest 2007 prilis 16

TÁMOP változata

3.4.1. A felsőoktatás minőségének javítása a munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítésével a felsőoktatási intézményirányítás és menedzsment korszerűsí-tésével, valamint az LLL követelményeinek a figyelembe vételével

Két művelet:

3.4.1. A felsőoktatás minőségének javítása a munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítésével a felsőoktatási intézményirányítás és menedzsment korszerűsítésével, valamint az egész életen át tartó tanulás követelményeinek a figyelembe vételével

Cél: Az intézmények irányítási és menedzsment rendszereinek informatikai alapúhatékonyságát, korszerű szolgáltatások egységes bevezetését célzó fejlesztések, valamint a magasan kvalifikált szakemberek képzéséhez szükséges szervezeti, tartalmi, módszertani feltételek, megteremtése

3.4.2 A felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése érdekében

Cél:Azoknak a szervezeti, képzési és K+F jellegű tevékenységek támogatása, amelyek a vállalkozásokkal való szervezett együttműködés révén bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait, továbbá a felsőoktatási alapkutatás humán színvonalának emelése, a kutatói munka és életpálya vonzerejének növelése, a kutatási eredmények társadalmi megismerése


Budapest 2007 prilis 16

TÁMOP változata

3.4.1. A felsőoktatás minőségének javítása a munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítésével a felsőoktatási intézményirányítás és menedzsment korszerűsí-tésével, valamint az LLL követelményeinek a figyelembe vételével

3.4.1.1. Felsőoktatási Szolgáltatások fejlesztése

 • Minőségirányítási rendszerek fejlesztése

 • Validációs központok – A formális, nem-formális és informális tanulással szerzett kompetenciák értékelési és elismerési módszereinek folyamatait lebonyolító központok kiépítése

 • Menedzsment szolgáltatások - Az intézményi irányítást, adminisztrációt, stratégiát, gazdálkodást támogató korszerű menedzsment rendszerek kiépítése

 • Pályakövetés, alumni szolgáltatás, karrier-tanácsadás

  3.4.1.2. Oktatásfejlesztés a felsőoktatásban

 • Tananyagfejlesztés - A felsőoktatás szakember kibocsátásának a munkaerőpiac igényeivel való összehangolása érdekében a felsőoktatási tantervek korszerűsítése

 • Képzők képzése - Felsőoktatásban dolgozók kapacitásfejlesztése

 • A pedagógusképzést támogató hálózatok létrehozása

 • Korszerű matematikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása


Budapest 2007 prilis 16

TÁMOP változata

3.4.2 A felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése érdekében

 • A menedzseri kompetenciák fejlesztését segítő képzések, a helyi igények kielégítését szolgáló kínálat bővítése

 •  A kutatási potenciál bővítéséhez szükséges felsőoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bővítése, a tudás- és technológiatranszferrel összefüggő tevékenységek támogatása

 • A tudományos kutatások eredményeinek hasznosulását bemutató ismeretterjesztő dokumentumok kiadása, terjesztése

 • Innovatív kutatói teamek projektjeinek támogatása

 • A tudományos eredmények társadalmi ismertségének és elismerésének erősítése érdekében kutatói és innovációs díjak alapítása

 • Kiválósági központok kialakítása, tudományos iskolák támogatása, graduate school-ok létrehozása

 • Nemzeti Kiválóság Program, olyan átfogó pályázati rendszer megvalósítása, ami lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét


3 1 2 a modern szolg ltat s kutat fels oktat si int zm nyek infrastrukt r j nak fejleszt se

TIOP változata

3.1.2. A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése

1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése

 • A hallgatók, tanárok és kutatók munkáját és mobilitását hatékonyan támogató versenyképes képzési, kutatói és szolgáltatási környezet megteremtése

 • Nemzetközi mobilitást támogató infrastruktúra-fejlesztések

 • Hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a munkaerő-piaccal való hatékonyabb együttműködés megteremtése érdekében szükséges infrastruktúra-fejlesztés

 • Pedagógusképzési hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

 • Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők esélyegyenlősége

  2. Műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztések

 • A műszaki és természettudományi képzésben elvárt modern infrastrukturális környezet kialakítása

 • A műszaki és természettudományos oktatást, kutatást, innovációt és a tanulást közvetlenül szolgáló, az új technológiák fogadására alkalmas épületek, laboratóriumok, komplex terek kialakítása

 • Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők esélyegyenlősége

  3. A korszerű intézményi irányítási, szolgáltatási, továbbá az oktatást-kutatást és az intézményközi információáramlást támogató informatikai és infrastrukturális háttér kiépítése, fejlesztése

 • Intézményi irányítás és menedzsment informatikai, technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése

 • Az intézményi gazdálkodási, adminisztrációs, nyilvántartási rendszerek infrastrukturális fejlesztése

 • Oktatási, kutatási tevékenységeket támogató informatikai és infrastrukturális háttér kiépítése

 • Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése

 • Felsőoktatási intézményi és ágazati szolgáltatások informatikai és infrastrukturális hátterének kiépítése

 • A K+F+O-hoz való egyenlő hozzáférés informatikai, technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése


Dr mesterh zy bal zs f oszt lyvezet oktat si s kultur lis miniszt rium mesterhazy balazs@okm gov hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! változata

Dr. Mesterházy Balázs

Főosztályvezető

Oktatási és Kulturális Minisztérium

mesterhazy.balazs@okm.gov.hu