Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a některé výsledky 2001 Plzeňský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a některé výsledky 2001 Plzeňský kraj

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a některé výsledky 2001 Plzeňský kraj

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a některé výsledky 2001 Plzeňský kraj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a některé výsledky 2001 Plzeňský kraj

 2. Od pravěku po současnost • Sčítání lidí jako nástroj poznání a řízení společnosti • Před 4000 lety v Egyptě, před 2000 lety v Číně, sčítal Čingischán i Osmanská říše • Dnes zdroj poznání pro tvorbu politik, výzkumníky, státní správu i samosprávu, podnikatelská rozhodování,… • Způsoby sčítání – v domácnostech, administrativní zdroje dat

 3. Trocha historie • Na území dnešní ČR soupisy obyvatel od poloviny 12. století • 1605 – soupis panství, stavů a lidí poddaných v Království českém • 1654 – soupis pro tzv. Berní rulu • 1754 – císařské nařízení ke sčítání lidu – jednotný formulář, prováděly vrchnost a církevní úřady • 1869 – první sčítání lidu na základě vědeckých postupů

 4. Kolik nás tu bylo Odhadované a sečtené počty obyvatel na území dnešní ČR: • 5. – 6. - století – 350 – 560 000 • Kolem roku 1000 – cca 1 100 000 • 1754 – 3 800 000 • 31.12.1869 - 7 617 230 • 31.12.1910 - 10 078637 • 1.12.1930 - 10 674 386 • 1.3. 1950 - 8 896 133 • 1.3. 2001 - 10 230 060

 5. Vybrané výsledky SLDB 2001Plzeňský kraj

 6. Věkové složení obyvatel kraje • V kraji žilo 5,4 % populace ČR. • Průměrný věk žijící populace byl 39,2 roku (průměr ČR 38,8 roku). Z okresů nejnižší průměr v okrese Domažlice (38,4 roku), nejvyšší naopak v okrese Plzeň–město (40,4 roku). • K 1. 3. 2001 jen 3 lidé v kraji dosáhli 100 a více let věku. Všechny tři osoby byly ženy. V ČR to bylo 186 osob, z toho 166 žen.

 7. Struktura sídel • Z 506 obcí mělo 38,1 % méně než 200 obyvatel (4,0 % populace kraje) a 71,9 % méně než 500 obyvatel (12,8 % populace kraje). • V obcích do 2 tisíc obyvatel žilo 32,6 % populace kraje (v ČR 26,1 %). • V obcích s 10 tisíci a více obyvateli žilo 43,2 % obyvatel kraje (v ČR 54,2 %).

 8. Národnostní složení • Česká národnost – 95,2 % (v ČR celkem 90,4 %) • Slovenská – 1,4 % (v ČR 1,9 %) • Moravská – 0,2 % (v ČR 3,7 %) • Německá – 0,4 % (v ČR 0,4 %) • Vietnamská – 0,3 % (v ČR 0,2 %) • Ukrajinská – 0,2 % (v ČR 0,2 %) • Ostatní do 0,1 %

 9. Vzdělanost • U populace ve věku nad 15 let mělo 7,8 % vysokoškolské vzdělání (průměr ČR 8,9 %). • Jen základní vzdělání mělo 23,0 % populace (průměr ČR 23,0 %). • Vyšší vzdělanost u mladších věkových skupin. • U starších věkových skupin vyšší vzdělání u mužů než u žen. • U mladších věkových skupin vyrovnaná úroveň vysokoškolského vzdělání u obou pohlaví.

 10. Náboženské vyznání • Z populace v kraji bylo věřících 24,2 % (v ČR 32,1 %), 65,4 % bez vyznání (v ČR 59,0 %), zbytek neuvedl odpověď. • Mezi okresy se podíl věřících pohyboval od 17,7 % v okrese Rokycany po 37,7 % v okrese Klatovy. • K víře se hlásí více ženy (27,2 %) než muži (21,1 %) a starší generace (ve věku 70 – 79 let 57,2%) více než mladší (ve věku 25 – 29 let 12,8 %). • Nejvíce věřících se hlásilo ke katolické víře (85,4 % věřících). V kraji bylo také 778 Svědků Jehovových, 337 budhistů, 130 islamistů či 29 hinduistů.

 11. Velikost domácností • V kraji z celkového počtu domácností bylo 29,9 % jednočlenných (v ČR 29,9 %) a 12,6 % neúplných (v ČR 13,5 %). • Specifika jednočlenných domácností z hlediska věku: u mladé generace nový životní styl, u nejstarší generace vliv rozdílného věku dožití žen a mužů i rozvodovosti. • Nové požadavky na parametry bydlení.

 12. Bydlení • Z trvale obydlených bytů mělo: • připojení na plyn od 35,9 % v okrese Domažlice po 92,8 % v okrese Plzeň-město (průměr ČR 64,1 %). • připojení na vodovod od 96,3 % v okrese Plzeň-jih po 98,8 % v okrese Plzeň-město (průměr ČR 98,5 %). • ústřední topení od 67,7 % v okrese Domažlice po 76,2 % v okrese Tachov (průměr ČR 73,6 %). • Trvale obydleno 85,5 % bytů (průměr ČR 87,7 %), průměrné stáří domů s byty 45,6 roku (průměr ČR 46,3 roku).

 13. Sčítání 2011 • Poprvé jednotně v celé EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU • V ČR podle zákona č. 296/2009 Sb. • Ukazatele převážně podle nařízení EU • Nové otázky: možnost využívání počítače a připojení k Internetu + registrované partnerství • Poprvé možnost vyplnit formulář elektronicky přes Internet • Formuláře přinese pošťačka

 14. Veškeré informace na www.scitani.cz nebo www.czso.czdotazy: stanislav.drapal@czso.czTiskový mluvčí SLDB 2011: Ondřej Kubalamobil: 602 604 086e-mail: ondrej.kubala@scitani.cz  centrální infolinka: 274057777 centrální infomail: info@scitani.czDatová schránka ČSÚ, ID: 2gfaasy