a metatudat tere a transzcendentalista kult ra n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra. The Space of Meta-Consciousness: the Transcendentalist Culture László Márfai Molnár (HU). Előzmények: az újkori tudás dichotómiája. 17. szd: Descartes, Bacon: a modern tudás filozófiai megalapozása: a világ: alany és tárgy kettőssége

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra' - lynton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a metatudat tere a transzcendentalista kult ra

A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra

The Space of Meta-Consciousness: the Transcendentalist Culture

László Márfai Molnár (HU)

el zm nyek az jkori tud s dichot mi ja
Előzmények: az újkori tudás dichotómiája

17. szd: Descartes, Bacon: a modern tudás filozófiai megalapozása:

 • a világ: alany és tárgy kettőssége
 • megragadásának módszere: a mérés
 • elv: a világ, mint mérhető mennyiség (kvantifikáció)
 • Következmény: a minőség elve kikerül a tudományosan tárgyalható kérdések köréből
a l t s tudat egys g nek helyre ll t si k s rlete a klasszikus n met filoz fi ban 1
A lét és tudat egységének helyreállítási kísérlete a klasszikus német filozófiában 1.
 • I. Kant: a transzcendentális módszer: olyan módszertani nézőpont, amely képes átlátni a tudományos tudásformák szerkezetét, viszonyát egyszerre: az immanenshez képest transzcendens, a transzcendenshez képest immanens
 • „kívülről nézve belül van, belülről nézve pedig kívül” (Kant)
a l t s tudat egys g nek helyre ll t si k s rlete a klasszikus n met filoz fi ban 2
A lét és tudat egységének helyreállítási kísérlete a klasszikus német filozófiában 2.
 • F. W. J. Schelling: A transzcendentális filozófia
 • Természet és tudat, ismeret és lét egységének megteremtése újra -- a filozófián belül:
 • „az anyag kialudt szellem”
 • „a természet a létté merevedett értelem”
 • Cél: alany és tárgy teljes azonosságának helyreállítása→lét és gondolkodás egyneműsége→Abszolútum
a transzcendentalista kult ra napjainkban
A transzcendentalista kultúra napjainkban
 • R. Rorty kísérlete:
 • Szellemi egyenrangúság
 • Kitüntetett középpont-nélküliség
 • Sokszorosan összetett interakcióban lévő ágensek, akik megvalósítják a tudás (kultúra) új formáját
a transzcendentalista kult ra jelent s ge
A transzcendentalista kultúra jelentősége:
 • Folytonos visszakapcsolódási lehetőség a kezdetekhez: tér és idő itt nem számít, a középpont-nélküliség miatt bárki, bármikor elérhető
 • Senki nem periferikus: „egy olyan térről van szó, amelynek a középpontja mindenütt van, a kerülete sehol” (Rorty)
 • Vessük össze a metafilozófia gömb-könyvének tervével!
a transzcendentalista kult ra felt telei
A transzcendentalista kultúra feltételei:
 • A gondolkodás nem lehet szaktudomány, csak feltétlen szabad tevékenység
 • Mentes a sors (végzet) hatalmától
 • Nem monológ, hanem célja mások megszólítása
visszakapcsol s az el zm nyekhez
Visszakapcsolás az előzményekhez
 • Platón: Phaidón,Timaiosz c. művei:

Methexisz: részesedés

Anamnézisz: visszaemlékezés

 • Mindkettő feltételezi az aktív részvételt
 • Feltétel: lemondás az uralom, a hatalom vágyáról
modern el k pek
Modern előképek
 • A 20 századi hermeneutika: Gadamer, Ricoeur, Vattimo
 • Martin Buber perszonalista filozófiája
 • G. H. Mead interakcionista elmélete
 • M. Bahtyin dialógusfilozófiája
a transzcendent lis kult ra jegyei
A transzcendentális kultúra jegyei
 • Létmódja: hasonló a játékhoz és ünnephez (Nietzsche, Wittgenstein, Gadamer):
 • Önmagáért van,
 • Léte eseményjellegű
 • Magába emeli a résztvevőket

Következmény: új, esztétikai antropológia játék-alapon

a j t k mint teremt aktivit s form i r caillois nyom n
A játék, mint teremtő aktivitás formái (R. Caillois nyomán)
 • Agón: versengés, küzdelem (egyenlő feltételek mellett)
 • Mimikri: utánzás, szerepjáték (egy másik személy megjelenítésének vágya)
 • Alea: a véletlen, a szerencse alakzatai (izgatottan, de tétlenül figyeljük a kimenetelt)
 • Ilinx: mámor, extázis (megszabadulás az egyéni lét rabságából) „a ész trónfosztása”
az j kult ra egyes tett alakzatai
Az új kultúra egyesített alakzatai
 • Előzmény: M. Bahtyin karnevál-elmélete
 • A játék (kultúra) alapformáinak kombinálódása révén a művelődés,a tudás eddig ismeretlen, új alakzatai ölthetnek testet
 • Lényege: esemény, amely minden résztvevőt magába emel, de nem determinál senkit, és nem merevít bele semmilyen adott személyiség-szerkezetbe