warszawa 11 01 20 12 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa 11.01. 20 12 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa 11.01. 20 12 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Warszawa 11.01. 20 12 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Warszawa 11.01. 20 12 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOMUNIKACJI. WDRAŻANIE SI PROMIEŃ W OGNIWACH KSWSIA. ppłk Adam BŁOTNIAK tel. (22) 6 845-905 ablotniak@mon.gov.pl. 1. Plan prezentacji. warunki udzielania licencji oraz zasady użytkowania oprogramowania;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa 11.01. 20 12 r.' - lynsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
warszawa 11 01 20 12 r
Warszawa 11.01.2012 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOMUNIKACJI

WDRAŻANIE SI PROMIEŃW OGNIWACH KSWSIA

 • ppłk Adam BŁOTNIAK
 • tel. (22) 6 845-905
 • ablotniak@mon.gov.pl

1

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • warunki udzielania licencji oraz zasady użytkowania oprogramowania;
 • procedura pozyskania oprogramowania SI PROMIEŃ i PGO;
 • procedura pozyskania cyfrowych produktów geograficznych;

2

dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia.
 • Pełnomocnictwo nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2011 r. do udzielania zgody na nieodpłatne udostępnianie jednostkom organizacyjnym i organom administracji rządowej, a także samorządowej programów komputerowych lub systemów informatycznych, które mogą być wykorzystane przez te podmioty dla realizacji celów własnych lub związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz w ramach współpracy i wymiany informacji z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej – do których resortowi obrony narodowej przysługują autorskie prawa majątkowe (Dz. Urz. MON Nr 7 poz. 92 z 2011r.).
 • Decyzja Nr 4 Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie określenia procedury udzielania zgody na nieodpłatne udostępnianie jednostkom organizacyjnym i organom administracji rządowej a także samorządowej oprogramowania.
warunki licencji
Warunki licencji.
 • Wybrane zapisy z Warunków Udzielenia Licencji.
  • § 2 p.4 OTRZYMUJĄCY nie może udzielać dalszej licencji.
  • § 4 p.2 Uprawnienie licencyjne jest udzielone na okres oznaczony tj. od 11.01.2012 do 11.01.2015 i uprawnia do uruchamiania na jednym komputerze.
  • § 4 p.4. OTRZYMUJĄCY ma prawo korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • § 4 p.5. OTRZYMUJĄCY nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystywanych środków technicznych, do umożliwiania osobom trzecim korzystania z OPROGRAMOWANIA, ani też wykorzystywania OPROGRAMOWANIA dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w Warunkach Udzielenia Licencji. W szczególności OTRZYMUJĄCY nie jest upoważniony do korzystania z OPROGRAMOWANIA w celu świadczenia usługi na rzecz osób trzecich.
  • § 6 p. 3. OTRZYMUJĄCY nie ma prawa OPROGRAMOWANIA sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, prezentować publicznie ani umożliwiać dostępu do OPROGRAMOWANIA.  
  • § 6 p. 4. OTRZYMUJĄCY nie ma prawa odtwarzać, rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować OPROGRAMOWANIA, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających.

4

procedura pozyskania oprogramowania
Procedura pozyskania oprogramowania.
 • Jednostka organizacyjna/organ administracji rządowej/organ administracji samorządowej, zwane dalej Wnioskodawcą, chcący wykorzystywać oprogramowanie pobiera (ze strony internetowej DIiT www.diit.mon.gov.pl zakładka „dokumenty do pobrania”) Wniosek o nieodpłatne udostępnienie oprogramowania.
 • Wnioskodawca po zapoznaniu się z Warunkami Udzielenia Licencji (opublikowanymi na stronie internetowej DIiT www.diit.mon.gov.pl zakładka „dokumenty do pobrania”) przesyła pismo wraz z wypełnionym wnioskiem do Dyrektora DIiT .
 • Dyrektor DIiT w przypadku nie udzielenia zgody na udostępnienie oprogramowania informuje, o tym fakcie wnioskodawcę.
 • Dyrektor DIiT po wydaniu „Zgodyna nieodpłatne udostępnienie oprogramowania” przesyła, pismo wraz z załączoną zgodą do Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI), celem dalszej realizacji procedury udostępnienia przedmiotowego oprogramowania.
 • Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi przygotowuje Protokół nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania.
procedura pozyskania cyfrowych produkt w geograficznych
Procedura pozyskania cyfrowych produktów geograficznych
 • W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania SI PROMIEŃ i PGO niezbędne jest wykorzystanie cyfrowych danych geograficznych będących w zasobach resortu obrony narodowej, które wytwarzane są w ramach zadań zabezpieczenia geograficznego SZ RP, przyjmowane na ewidencję ilościowo-wartościową i dystrybuowane do komórek/jednostek organizacyjnych resortu.
 • Obecny stan prawny nie uprawnia Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2 (ZAWiR-P2) jako gestora produktów geografii wojskowej na dysponowanie tymi produktami w zakresie zaopatrywania organów administracji rządowej i samorządowej.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA1 istnieje możliwość wzajemnego nieodpłatnego przekazywania materiałów pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) oraz z wojskowego zasobu geograficznego (wzg) pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych- P22.
 • JIM: 7644PL1012994 – Cyfrowe produkty geograficzne. Zestaw rozszerzony. Wersja 3.

1Rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii z dnia 28 maja 2010 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 718).

2 § 4Rozporządzenia MSWiA.