Warszawa, 31.10.2013 r. - PowerPoint PPT Presentation

adara
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 31.10.2013 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 31.10.2013 r.

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
221 Views
Download Presentation

Warszawa, 31.10.2013 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SZTAB GENERALNY WP STEADFAST JAZZ 2013 Warszawa, 31.10.2013 r.

  2. STEADFAST JAZZ 2013 Rodzaj ćwiczenia: strategiczne połączone ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo z praktycznym działaniem wojsk Szczebel działań: strategiczny, operacyjny i taktyczny Wymiar: lądowo-powietrzno-morski Termin:2-9.11.2013 r. Miejsce: region Morza Bałtyckiego: Polska, Litwa, Łotwai Estonia

  3. STEADFAST JAZZ 2013

  4. STEADFAST JAZZ 2013 ROZMIESZCZENIE DOWÓDZTW, SZTABÓW I WOJSK Połączone Centrum Działań Bojowych,Stavanger Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie, Mons Baza Adazi: Dowództwo Połączonych Sił Zadaniowych Ryga/Baza Adazi: Dowództwo Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego, Połączony Zespół Oceny Skażen Dowództwo Sił Połączonych, Brunssum Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych, Nemecine Dowództwo KomponentuPowietrznego, Ramstein Dowództwo Komponentu Morskiego,Taranto Część ćwiczenia z wojskami (LIVEX): Dowództwo Komponentu Lądowego oraz Siły Zadaniowe OPBMR– CSWL Drawsko Komponent Powietrzny – przestrzeń powietrzna RP; Komponent Morski – Morze Bałtyckie

  5. STEADFAST JAZZ 2013 Państwa Członkowskie Sojuszu 22 3 Państwa Partnerskie


  6. STEADFAST JAZZ 2013 Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP • Część ćwiczenia z wojskami (LIVEX): • do 3000 żołnierzy • 4 okręty (okręt dowodzenia, fregata rakietowa, okręt podwodny, niszczyciel min) • 31 samolotów (14 × F-16, 8 × MiG-29, 8 × Su-22, 1 × C-295M Casa) • 29 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak • 5 czołgów Leopard 2A-4 • 13 śmigłowców (3 × Mi-24, 3 × W-3, 1 × Mi-17, 2 × Mi-14PŁ, 1 × SH-2G, 1 × Mi-8, 2 × Mi-2) • 8 wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta • 8 armato-haubic samobieżnych Dana • 1 zespół ogniowy NEWA SC • 2 zespoły ogniowe OSA • 1 bezzałogowy środek rozpoznawczy

  7. STEADFAST JAZZ 2013 Rejon praktycznego ćwiczeniaCentrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko

  8. MSW PK HNS MTBiGM PK HNS MZ PK HNS MF PK HNS WSzW WOG RBLog MSZ PK HNS UW PP PSP SG SC LEGENDA Kierowanie Koordynowanie I – planowe II – planowe PK HNS PK HNS PK HNS PK HNS SPRAWDZENIE SYSTEMU HNS W SFJZ 13 JTF HQ EXCON NATO JLSG STAVANGER, Norwegia ADAZI, Łotwa KIEROWNICTWO ĆWICZENIA HICON RCB LOCON NCK HNS I-planowe IWsp SZ DSPA4 DMWN4 DWLĄD G4 IWSZ ŻW STiRW II-planowe BLOT BLOT BLOT BLOT BLOT BLOT OSzP BLOT KPW PK HNS

  9. STEADFAST JAZZ 2013 PLANOWANE MIEJSCA REALIZACJI DV-Day SFJZ 13 (w CSWL Drawsko w dniu 07.11.2013 r. ) 1 • Powitanie przez Prezydenta RP. • Wystąpienie Sekretarza Generalnego NATO/COM JFCBS. • Informacja o ćwiczeniu OLESZNO ZIEMSKO 3 BUCIERZ Pokaz statyczny sił i środków biorących udział w LIVEX KONOTOP 4 2 Dynamiczne działanie międzynarodowego batalionowego zgrupowania taktycznego Pokaz stanowiska dowodzenia Francuskiego Korpusu Sił Szybkiego Reagowania (RRC-FRA)

  10. SZTAB GENERALNY WP DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Warszawa, 31.10.2013 r.