slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov

play fullscreen
1 / 11

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: ORGANICKÁ CHEMIE Pořadí šablony a sada: 1. Organická chemie Materiál: VY_32_INOVACE_OCHE.1 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: ROPA-1.ČÁST Předmět a třída: CHEMIE, kvarta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro úvodní hodinu k danému tématu, nutí žáky k zamyšlení a podporuje formou diskuze aktivní přístup. Je potřeba PC, projektor, MS PowerPoint . Autor: Ing. Magdalena Kučerová Klíčová slova: Ropa, vznik ropy, použití, alternativní paliva Ověřený dne: 25.11.2013

 2. ROPA 1.ČÁST - DISKUZE

 3. CO je to ropa? Zkuste říci všechno co vás při tomto slově napadne………… Obr.2 Obr.6 Obr.1 Obr.3 Obr.5 Obr.4

 4. JAK ropa vznikla ? Obr.7

 5. Na co se ropa používá ? Například se můžete zaměřit na ropu jako na surovinu pro výrobu dalších výrobků…… Obr.8

 6. Zkuste si představit, že ropa dojde…….co myslíte, že by následovalo? Obr.9 Obr.10

 7. VÍTE, NEVÍTE.......................? • 95 procent veškerých potravin je pěstována za přispění ropy • 95 procent dopravy zprostředkovávají ropné deriváty • 95 procent veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu • za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy • na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

 8. VÍTE, NEVÍTE.......................? Alternativ jak nahradit ropu je mnoho, ale prozatím žádná technologie není schopna plně nahradit černé zlato. Tohoto úkolu se velice šikovně ujala americká firma Envion, která pomocí převratné metody umí vyrábět ropu z plastových odpadů. Speciálně upraveným generátorem, který pracuje na bázi zahřívání a chemické kontroly obsažených složek, jsou schopni zpracovat za rok 10 000 tun odpadu a přeměnit ho na ropu, navíc s minimální cenou, přibližně 10 dolarů za barel, což dnešním tržním cenám nemůže konkurovat. Jedná se tak o možnost, jak chytře využít velké množství odpadů, které znečišťují životní prostředí. Samotný proces přeměny odpadů na ropu je totiž znatelně levnější než likvidace či uskladnění odpadů. Až 8 % světové produkce ropy míří právě do výroby plastů a tato technologie by mohla tuto spojitost pozitivně ovlivnit. Prozatím probíhá zkušební provoz, pokud ale technologie uspěje, stane se trnem v oku pro mnohé arabské státy, které jsou na vývozu ropy závislé.

 9. NA ZÁVĚR Pokud chcete získat více informací o zpracování ropy jednoduchou a zábavnou formou, můžete v rámci vyučování, nebo v pohodlí domova shlédnout tento interaktivní program ……… www.duclair.org

 10. INTERNETOVÉ ZDROJE http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/tezba-ropy.html  http://www.zazijchemii.cz/ropa  http://www.national-geographic.cz http://www.ropa.cz/vyznam-ropy • METEOR2017. Petroleum. In: WikimediaCommons [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroleum_cm05.jpg#mediaviewer/File:Petroleum_cm05.jpg • TREVOR MACINNIS. FuelBarrels. In: WikimediaCommons [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuel_Barrels.JPG#mediaviewer/File:Fuel_Barrels.JPG • SVDMOLEN. OilSheenFromValdezSpill. In: WikimediaCommons [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OilSheenFromValdezSpill.jpg#mediaviewer/File:OilSheenFromValdezSpill.jpg • FV2. GasStationHiroshima. In: WikimediaCommons [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GasStationHiroshima.jpg#mediaviewer/File:GasStationHiroshima.jpg • SVDMOLEN. OilCleanupAfterValdezSpill. In: WikimediaCommons [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OilCleanupAfterValdezSpill.jpg#mediaviewer/File:OilCleanupAfterValdezSpill.jpg • RUGBY 471. Dollar symbol. In: Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dollar_symbol_gold.svg#mediaviewer/File:Dollar_symbol_gold.svg

 11. Http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/tezba-ropy.html. Is.muni.cz [online]. [cit. 2013-06-29]. Dostupné z: http//is.muni.cz • 8. Zazijchemii.cz. GOLDENSUBMARINE. Zazijchemii.cz [online]. [cit. 2013-06-29]. Dostupné z: http://www.zazijchemii.cz/ropa • EDUCON. Vaření na biomase. In: WikimediaCommons [online]. WikimediaCommons [cit. 2013-06-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Energeticka_chudoba.jpg?uselang=cs#filelinks • FATIMA RODRIQUES. Blindado-CORE. In: WikimediaCommons [online]. WikimediaCommons [cit. 2013-06-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org