Download
z komensk ho chodov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Řecká mytologie S2.1.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Řecká mytologie S2.1.2

Řecká mytologie S2.1.2

524 Views Download Presentation
Download Presentation

Řecká mytologie S2.1.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6. ročník – Starověké Řecko – Mytologie – test ZŠ Komenského Chodov Obsah učiva : vysvětlí pojmy spojené mytologií Řecka Řecká mytologie S2.1.2 Mgr. Miloš Volek

 2. Deus • Zeus • Mius • Ares Jak se jmenoval řecký nejvyšší bůh? Zeus byl synem TitánaKrona a jeho manželky Rheie. Narodil se na Krétě v jeskyni v pohoří Ída ,kde ho uschovala jeho matka před Kronem, který se obával vzpoury a každé její dítě preventivně pozřel.

 3. Na hoře Olymp • V Knossosu • Na Akropoli • V Athénách Kde sídlili řečtí bohové? AUTOR NEUVEDEN. http://řecko.net/ [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://řecko.net/olymp.html Olymp (řeckyΌλυμπος) je pohoří nacházející se v Řecku. Nejvyšší hora pohoří – Mytikas (2917 m) je zároveň nejvyšší horou země. Tyčí se nad Soluňským zálivem mezi údolímiřekPinios a Aliakmon

 4. Hera • Pallas Athéna • Hydra • Harpyje Jak se jmenovala manželka nejvyššího boha? Héra (řeckyἭρα) je nejvyšší starověká řecká bohyně, patřící do olympské dvanáctky. Je sestrou a zároveň manželkou Dia a patronkou manželství a zrození.

 5. Mars • Herkules • Ares • Zeus Jak se jmenoval bůh války? Arés byl bohem zuřivé války. Nezáleželo mu na důvodech války, miloval bojovníky, jejich statečnost, ale i jejích umírání.Podporoval rozpoutání jakékoliv války v kterémkoliv okamžiku. Nebyl přítelem vyjednávání, potlačování válečných konfliktů AUTOR NEUVEDEN. http://mynewsviews.com/ [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://mynewsviews.com/pictures_ares

 6. Hefaistos • Poseidon • Neptun • Ikaros Jak se jmenoval bůh moří? Je to syn Kronův a Rheiin, ale hned po narození byl svým otcem pozřen stejně jako jeho bratři a sestry, kromě nejmladšího Dia, který když dospěl, donutil otce všechny děti vyvrhnout.

 7. Xerxes • Hefaistos • Ares • Homeros Jak se jmenoval bůh kovářů a řemesel? je syn Dia a Héry. V řecké mytologii byl bohem ohně a kovářství, Héfaistos byl ošklivý a slabý hned po svém narození. Vlastní matka ho pro jeho nedokonalost svrhla z Olympu. Zachránily ho bohyně Thetis a Eurynomé, které ho i vychovaly.

 8. Athéna • Xena • Amazonka • Afrodité Jak se jmenovala bohyně lásky a krásy? Afrodita (starořeckyἈφροδίτη, Afrodíté) je starověká řeckábohyně lásky, krásy, plodnosti a sexuální touhy.[1] V římské mytologii měla latinský ekvivalent jménem Venuše. Tato bohyně se díky své kráse a kouzlům stala jednou z nejmocnějších bohyň, neodolali jí lidé, ani bohové.

 9. Artemis • Afrodité • Athéna • Hera Jak se jmenovala bohyně moudrosti? Athéna je v řecké mytologii dcerou nejvyššího boha Dia. Je to bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění

 10. Styx • Labe • Tibera • Amazonka Jak se jmenovala bájná řeka v podsvětí? Hrůzná řeka Styx v podsvětí obtéká celou říši mrtvých, je nepřekročitelnou hranicí podsvětí. Největší a nejslavnostnější přísahy se dovolávaly řeky Styx. Taková přísaha byla neodvolatelná, nezrušitelná, nejposvátnější, její porušení bylo přísně trestáno, což se týkalo nejen lidí, ale i bohů

 11. Artemis • Lověna • Amazonka • Droběna Jak se jmenovala bohyně lovu? Artemis (řeckyἌρτεμις) v bájesloví dcera Dia a Léty; jejím bratrem byl bůhApollón, který se s ní narodil jako dvojče. Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře

 12. Hérakés • Herkues • Bijovos • Rambos Jak se jmenoval mytologický silák? Héraklés - (řeckyἩρακλῆς, latinskyHeracles, Hercules) byl v řecké mytologii syn Diův a Alkménin. Byl obdařen nadlidskou silou, odvahou i důvtipem a byl vzorem pro hrdinu a muže.

 13. Ares • Hades • Ikaros • Plavkos Jak se jmenoval převozník do podsvětí? Je nejstarším synem TitánaKrona a Rheii. Po narození ho Kronos pozřel, protože se bál, že ho některý ze synů zbaví vlády. Když ho bratr Zeus z útrob Krona spolu s jeho dalším bratrem Poseidonem po velkém boji osvobodil, Hádovi po dělení světa připadla říše mrtvých. STELLA MARIS. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 31.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hades-et-Cerberus-III.jpg?uselang=cs

 14. Puntos Azoros • Kerberos • Asta • Pudlikos Jak se jmenoval tříhlavý pes KerberosΚέρβερος latinsky Cerberus je trojhlavý pes, který střeží vchod do podsvětí a nikoho z něj nepustí. Podle jiných představ střežil především podsvětí před vstupem živých.

 15. Poklopové • Giganti • Kyklopové • Krónosové Jak se jmenovali jednoocí obři? Podle řeckého básníka Homéra tvořili národ, který žil v zemi zvané Hyperia, bydleli v jeskyních, proto také byli nevzdělaní a suroví. Nejznámější z Kyklopů byl Polyfémos, který byl synem boha Poseidóna.

 16. Vinus • Veritas • Znovín • Dionýsos Jak se jmenoval bůh vína? Dionýsos (řeckyΔιόνυσος, latinskyDionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti

 17. Použité zdroje • Prezentace Mgr.Miloslava Hubatky • Dějepis Pravěk a starověk SPN • Dějiny Starověkého Řecka a Říma, SP Práce • http://cs.wikipedia.org • www.wikimedia.cz • http://www.speedyxxx.ic.cz/19-recti-bohove-a-mytologie/recti-bohove/ • Zdroj obrázků : není-li uvedeno jinak citací v textu jedná se o klipart ze sady Microsoft Office