y ksek ret m kurumlarinda b l msel ara tirma projeler n n uygulanmasi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI - PowerPoint PPT Presentation


  • 250 Views
  • Uploaded on

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Bilimsel araştırma projesi nedir? 1. Tamamlandığında; - sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
y ksek ret m kurumlarinda b l msel ara tirma projeler n n uygulanmasi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

bilimsel ara t rma projesi nedir 1
Bilimsel araştırma projesinedir? 1

Tamamlandığında;

- sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması,

- ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli,

- yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı,

bilimsel ara t rma projesi nedir 2
Bilimsel araştırma projesinedir? 2

- ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile

- bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı geliştirme projeleri,

Bilimsel araştırma projesidir.

bilimsel ara t rma projeleri koordinat rl 1
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 1

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; “Rektör  veya  görevlendireceği  bir  Rektör  Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen,

bilimsel ara t rma projeleri koordinasyon birimi 2
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2

- uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi (Üniversitemiz yönergesiyle 7) öğretim üyesinden oluşan - bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.

bilimsel ara t rma projeleri koordinat rl
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun;

- sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,

- bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması,

- özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.

bilimsel ara t rma projeleri koordinat r
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü

- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu,

- üst yönetici tarafından belirlenen

- üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

bilimsel ara t rma projeleri birimi koordinat r kimler olabilir
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü kimler olabilir?

- Koordinatörlük bir kadro veya unvan değil üst yönetici tarafından verilen bir görevdir.

- Akademik veya idari personel arasından üst yönetici tarafından görevlendirilebilir.

harcama yetkilisi
Harcama yetkilisi

- Bilimsel araştırma projeleri koordinatörü aynı zamanda harcama yetkilisidir.

ger ekle tirme g revlisi
Gerçekleştirme görevlisi

Harcama yetkilisi tarafından, bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak tahakkuk işlemlerini yapmak üzere belirlenen kişi ya da kişilerdir.

kimler ger ekle tirme g revlisi olabilir
Kimler gerçekleştirme görevlisi olabilir?

Harcama yetkilisi tarafından,

- BAP Koordinatörlüğünde görev yapan bir personel gerçekleştirme görevlisi seçilebilir.

- Her bir projenin proje yürütücüsü kendi projesiyle ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi seçilebilir.

harcama yetkilisi mutemedi
Harcama yetkilisi mutemedi

Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir.

proje y r t c s harcama yetkilisi mutemedi olabilir mi
Proje Yürütücüsü Harcama yetkilisi mutemedi olabilir mi?

Proje yürütücüsü tarafından talep edilmesi halinde harcama yetkilisi tarafından proje yürütücüsü de harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

muhasebe birimi
Muhasebe birimi

- Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimdir.

- (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe kesin hesap ve raporlama birimi)

muhasebe yetkilisi
Muhasebe yetkilisi

- Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkilidir.

harcamalar n tasnifi 1
Harcamaların tasnifi -1

- Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesidir.

- (03.02.06.01 - Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları)

harcamalar n tasnifi 2
Harcamaların tasnifi -2

- Özel hesaptan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi için kabul edilen proje bütçelerinin de Analitik bütçe gider sınıflandırmasına uygun olması gerekmektedir.

zel hesap nedir
Özel hesap nedir?

- Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin,

- ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını ifade eder.

zel hesap nas l a lacak
Özel hesap nasıl açılacak?

- Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, aktarılması için kamu bankalarının birinde tek bir proje özel hesabı açtırılır.

- Bütün projelere ilişkin ödenek tutarları bu hesaba aktarılarak kullanılacaktır.

proje y r t c s
Proje yürütücüsü

- Projeyi teklif eden,

- hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile

- doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

b t e deneklerinin zel hesaba aktar lmas 1
Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -1

Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için

- öz gelir ve

- hazine yardımı karşılığı

olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır.

b t e deneklerinin zel hesaba aktar lmas 3
Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -3

Söz konusu ödenekler, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın ilgisine göre “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına ve söz konusu ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılır

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 1
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -1

- Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak “03- Mal ve Hizmet Alımları” ekonomik kodunda yer alan ödenekler, “05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna;

- “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödenekler ise “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın aktarılır.

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 2
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2

05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna

07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna

deneklerin aktar lmas kullan lmas
Ödeneklerin aktarılması / Kullanılması

Özel Bütçe (Muhasebe Birimi) BAP Koordinatörlüğü

03- Mal ve Hizmet

Alımları

05.2- Hazine

Yardımları

Proje Özel Hesabı

06- Sermaye

Giderleri

07.1- Yurtiçi Sermaye

Transferleri

Proje bütçe kalemleri

Takip edilerek harcama

yapılır

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 227
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2

-Anılan transfer tertiplerine aktarılacak tutarlar,

-üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan miktarlar,

-öz gelir gerçekleşmeleri ile

-bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları

doğrultusunda belirlenir.

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 228
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2

.

üçer aylık dönemler

itibariyle serbest

bırakılan miktarlar

Transfer

tertibine

Aktarılacak

tutar

öz gelir

gerçekleşmeleri

bilimsel araştırma projeleri

komisyonunca

belirlenen bilimsel araştırma

projelerinin kaynak

ihtiyaç planları

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 3
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -3

- Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar ilgisine göre (05.2) veya (07.1) ekonomik kodlarına ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır.

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 4
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -4

- Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde meydana gelen ödenek artışları, ilgisine göre “05.2- Hazine Yardımları” ve “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına kaydedilir

- buradan da özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır

deneklerin aktar lmas nda a a daki hususlara uyulur 5
Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -5

Yılı yatırım programında “Proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz.

zel hesaptan yap lacak harcamalar 1
Özel hesaptan yapılacak harcamalar- 1

- Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları,

- demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

zel hesaptan yap lacak harcamalar 2
Özel hesaptan yapılacak harcamalar -2

- Bilimsel araştırma projelerinin proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, söz konusu projeler için özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz.

- Proje planında yer alan ve ilgisine göre DPT Müsteşarlığı veya bilimsel araştırma projeleri komisyonunca her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmeyecek şekilde projelerde personel çalıştırılabilir.

zel hesaptan yap lacak harcamalar 3
Özel hesaptan yapılacak harcamalar -3

Ancak, ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.

zel hesab n kullan m ve i leyi i
Özel hesabın kullanımı ve işleyişi

.

Özel hesaba

Aktarılan

tutarlar

Özel hesaba

Aktarılan

tutarlar

Özel hesaptan

Verilen

avanslar

Özel hesaptan

yapılan

harcamalar

Öz gelir

Hazine yardımı

analitik bütçe sınıflandırmasının

ekonomik kodlama sistemine

uygun olarak dört düzeyli

kaydedilir ve izlenir.

slide36
BAP finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri

.

yılı yatırım programında yer alan hazine

yardımı karşılığı bilimsel araştırma

projeleri için Yılı Programının

Uygulanması, Koordinasyonu ve

İzlenmesine Dair Karar hükümleri

çerçevesinde gerçekleştirilir.

DPT tarafından

Desteklenen projeler

için

bilimsel araştırma projeleri

komisyon kararları çerçevesinde

gerçekleştirilir.

Öz gelirlerden

Desteklenen projeler

için

zel hesab n kullan m
Özel hesabın kullanımı

Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler,

- harcama yetkilisinin muhasebe birimine,

-muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine

özel hesaptan ödenir.

n deme ve mahsup lemleri 1
Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -1

Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. (Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından 6 kat olarak belirlenmiş olup , 5.700,00 TL.-’ye kadar avans verilebilecektir.)

n deme ve mahsup lemleri 2
Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -2

- Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay,

- Açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde

muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

n deme ve mahsup lemleri 3
Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -3

Harcama yetkilisi mutemedi aldığı avansı veya açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır.

n deme ve mahsup lemleri 4
Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -4

- Harcama yetkilisi mutemedince mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.

- Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

ald klar avans veya krediyi mahsup etmeyen mutemetlere n deme yap labilir mi
Aldıkları avansı veya krediyi mahsup etmeyen mutemetlere ön ödeme yapılabilir mi?

- Farklı harcama kalemlerinden talep edilecek olan avans veya kredi karşılanabilir.

muhasebele tirme belgesi ve ekleri
Muhasebeleştirme belgesi ve ekleri

- Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.

ta n r i lemleri 1
Taşınır işlemleri -1

Satın alınan dayanıklı taşınırlar,

- Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve

- söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir.

ta n r i lemleri 2
Taşınır işlemleri -2

.

BAP projelerinden alımı yapılan dayanıklı taşınırla ilgili olarak düzenlenen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, Dayanıklı Taşınırın Kurum adına giriş kaydı Muhasebe Birimince yapılır.

BAP Koordinatörlüğünce Alım yapılan Dayanıklı Taşınır proje yöneticisinin bağlı olduğu birime gönderilir.

Proje yürütücüsü tarafından Taşınır İstek Belgesi ile dayanıklı taşınır talep edilir.

BAP projelerinden proje yöneticisi adına yapılan alım için ilgili birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve 2 nüsha düzenlenen fişin bir nüshası BAP. Biriminde , bir nüshası Muhasebe İşlem Fişine bağlanarak Muhasebe birimine gönderilir.

İlgili birim tarafından BAP projeleri kapsamında alımı yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.

ta n r i lemleri 246
Taşınır işlemleri -2

Satın alınan tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

Tüketime yönelik taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenmez.

harcama belgeleri ve muhafazas 1
Harcama belgeleri ve muhafazası -1

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde;

- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.

harcama belgeleri ve muhafazas 2
Harcama belgeleri ve muhafazası - 2

- Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

harcamalar n denetimi 1
Harcamaların denetimi -1

Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar;

- projelerin tabi olduğu mevzuat ve

- 5018 sayılı Kanununa göre İç Denetim ve Dış Denetime tabidir.

harcamalar n denetimi 2
Harcamaların denetimi -2

Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar;

- Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.

- Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

sorumluluklar 1
Sorumluluklar -1

- Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, bu Esas ve Usuller çerçevesinde özel hesabın işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

sorumluluklar 2
Sorumluluklar -2

Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü ile bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel,

- yükseköğretim mevzuatı,

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

- ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

zel hesap d nemi ve devir 1
Özel hesap dönemi ve devir -1

- Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.

- Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.

zel hesap d nemi ve devir 2
Özel hesap dönemi ve devir -2

- Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.

zel hesap d nemi ve devir 3
Özel hesap dönemi ve devir -3

- Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde, bu Esas ve Usullerin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.(36 nolu slayt)