direc ia de eviden a persoanelor a municipiului oradea n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIREC ŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI ORADEA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

DIREC ŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI ORADEA - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

DIREC ŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI ORADEA. INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SI DE ST A R E CIVILĂ. Prezentare grafica si statistici comparative Conferin ţa de presă din 17 februarie 2010, ora 12:00. DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIREC ŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI ORADEA' - lynley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
direc ia de eviden a persoanelor a municipiului oradea

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI ORADEA

INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR SI DE STARE CIVILĂ

Prezentare grafica si statistici comparative

Conferinţa de presă din 17 februarie 2010,ora 12:00

slide2

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

A MUNICIPIULUI ORADEA

 • SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR – 18 funcţionari
 • SERVICIUL DE STARE CIVILĂ – 12 funcţionari
 • BIROUL ECONOMIC – 6 funcţionari
 • BIROUL JURIDIC, ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢII PUBLICE –
 • 7 funcţionari
 • COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ – 3 funcţionari
a nali za de management a activit ii directorului executiv
Analiza de management a activităţii directorului executiv

Directorul executiv

 • asigură conducerea executivă a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea, în acest sens coordonează, controlează şi răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu al direcţiei
 • La nivelul anului 2009 au fost emise un număr de 181 de decizii care reflectă întreaga activitate desfăşurată în toate domeniile de specialitate
 • În ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţeanului au fost stabilite în cursul anului 2009 obiective, care au fost realizate la termenele prevăzute în angajamentul luat de către conducerea instituţiei
slide4

Dintre obiectivele propuse în cursul anului 2009 şi realizate, amintim:

 • Menţinerea timpilor de aşteptare pentru:
     • * eliberarea actelor de identitate la 5 zile lucrătoare iar în perioada 22 iunie – 31
     • decembrie 2009 la 7 zilelucrătoare, datorită numărului mare de persoane care au
     • fost puse în legalitate cu ocazia alegerilor prezidenţiale şi a referendumului naţional
     • * înregistrarea naşterii la 60 de minute
     • * înregistrarea decesului la 30 minute
     • * înregistrarea căsătoriei în termenul prevăzut de lege de 10 zile
     • * eliberarea duplicatelor, a dovezilor de stare civilă la 30 de minute
 • Reducerea perioadei de aşteptare pentru depunerea documentelor necesare eliberării actelor de identitate de la 30 la

15 minute;

 • Eliberarea actelor de identitate şi a celor de stare civilă în regim de urgenţă pentru motive întemeiate;
 • Implementarea aplicaţiei de programare a căsătoriilor civile on – line prin internet;
 • Implementarea proiectului privind crearea unei arhive electronice care permite culegerea în format electronic a actelor

de stare civilă existente în arhiva proprie, proces estimat a dura 8-10 ani; in cursul anului 2009 au fost introduse un

numar de 39.115 acte de stare civilă; de la implementarea proiectului în anul 2007 şi până în prezent au fost

introduseun număr de 163.633acte de stare civilă.

 • Achiziţionareaşi montarea în centrele multifuncţionale ale A.S.C.O. a 6 cutii poştale pentru depunerea documentelor

pierdute pe raza municipiului;

 • Obţinerea şi amenajarea unui nou spaţiu destinat păstrării arhivei instituţiei;
 • Realizarea a patru conexiuni VPN(linie securizată de transmisie date) conectate la serverul Biroului Judeţean de

Administrare a Bazelor de Date care deservesc Serviciul Executare Silită din cadrul Direcţiei de Finanţe, Poliţia

Comunitară şi cele două servicii de specialitate din cadrul direcţiei noastre.

 • Scurtarea timpului de deplasare cu camera mobilă la persoanele netransportabile sau internate în unităţi sanitare,

precum şi in căminele sociale;

 • Realizarea activităţii de deplasare cu staţia mobilă la comunele arondate municipiului Oradea, în vederea preluării

imaginilor şi a documentelor necesare eliberării actelor de identitate pentru cetăţenii care domiciliază în aceste localităţi;

slide5
Continuarea procesului de punere în legalitate a cetăţenilor de etnie romă care nu deţin acte de identitate, a deţinuţilor din Penitenciarul de maximă siguranţă din Oradea şi a persoanelor arestate preventiv în unităţile de poliţie din municipiu;
 • Transmiterea on-line a Fişelor de Evidenţa Locală din arhiva instituţiei, situată în incinta primăriei, la Serviciul de Evidenţa a Persoanelor Oradea;
 • Continuarea testărilor psihologice ale personalului din cadrul serviciilor care-şi desfăşoară activitatea în sfera relaţiei cu publicul, prin care s-a testat indicatori psihologici:

* Introversie/extraversie

* Disimulare, minciuna

* Tendinţe psihopatologice

* Test proiectiv

* Profil de personalitate

 • Perfecţionarea continuă a angajaţilor instituţiei noastre prin participarea la cursuri de specialitate din domeniul informatic (ECDL) precum şi la cele specifice activităţii pe care o desfăşoară;
 • Reducerea numărului litigiilor în care este parte instituţia noastră şi câştigarea celor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 • Continuarea acţiunii de prevenire a fraudei şi corupţiei în rândul personalului din cadrul instituţiei noastre;
 • Respectarea principiului transparenţei, aplicării unitare şi autonomiei cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Continuarea acţiunii de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • Pregătirea personalului din cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor, în vederea trecerii la cartea de identitate electronică preconizată pentru anul 2011.
slide6

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 • Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2009 în domeniul evidenţei persoanelor se prezintă astfel:
   • Acte de identitate eliberate – 31.142
   • Verificări efectuate în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor – 21.288
   • Acţiuni cu staţia mobilă la cele 18 comune arondate municipiului Oradea – 800 persoane
   • Aplicat vize de reşedinţă – 6246 persoane
   • Sancţiuni contravenţionale aplicate – 2700
   • Valoarea amenzilor – 169.320 lei
 • Comparaţie grafică privind principalele activităţi din domeniul evidenţei persoanelor între anul 2008 şi 2009
compartimentul informatic
COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

Cărţi de identitate procesate

serviciul de stare civil
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2009 în domeniul stării civile se prezintă astfel:

 • Naşteri înregistrate – 5280, din care 240înregistrate în străinătate
 • Căsătorii înregistrate – 1671, din care 120 înregistrate în străinătate
 • Decese înregistrate – 3038, din care 47 înregistrate în străinătate
 • Cereri depuse pt. trusou – 2257
 • Cereri depuse pt. 200 euro – 1204
 • Duplicate certificate de stare civilă – 3854
 • Extrase de stare civilă – 1500
 • Livrete de familie eliberate – 1542
 • Schimbări de nume pe cale administrativă – 125
 • Sentinţe de divorţ operate – 440
 • Rectificări acte de stare civilă – 30
 • Persoane premiate cu ocazia “Nunţii de aur” – 237
 • Persoane premiate cu ocazia “100 de ani de viaţă “ – 2
 • Număr succesiuni – 918
 • Sancţiuni contravenţionale – 386
 • Valoarea amenzilor (lei) – 41600
 • Menţiuni operate pe acte de stare civilă – 9885
 • Comunicare menţiuni la alte localităţi - 5770
biroul economic
BIROUL ECONOMIC

În anul 2009 cheltuielile au scăzut cu 14 % faţă de anul 2008.

slide18

Curs de schimb 1 euro = 3,7 lei (2008)

Curs de schimb 1 euro = 4,2 lei (2009)

slide20

TABEL CU VENITURILE PE ANUL 2008

TABEL CU VENITURILE PE ANUL 2009

 • În anul 2009 faţă de anul 2008, veniturile au scăzut cu 2,40 %, aceasta datorîndu-se în special scăderii încasărilor de la înmatriculări
     • taxa furnizare date în anul 2009 a fost de 222 de lei
     • taxa timbru în anul 2009 a fost de 106.181 lei
     • cărţi de identitate provizorii = 2.842 lei
     • cărţi de identitate = 199.042 lei
 • În anul 2009 veniturile sunt mai mari decât cheltuielile cu 3 %

În anul 2010 estimăm o creştere a veniturilor cu aproximativ 5 % în raport cu veniturile din 2009

biroul juridic administrativ i achizi ii publice
BIROUL JURIDIC, ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
 • Promovarea în instanţă a unor acţiuni civile a însemnat un număr de 10 dosare în care Direcţia de Evidenţă a
 • Persoanelor aMunicipiului Oradea are calitatea procesuală de reclamant sau recurent.
 • Instituţia noastră este parte în numeroase litigii având ca obiect acţiuni de stare civilă fiind prezentă, de cele mai
 • multe ori, doar pentru a-i fi opozabilă hotărârea judecătorească. În aceste cauze reprezentarea în instanţă se
 • realizează mai rar, în funcţie de importanţă.
slide22

O exemplificare grafică a cumpărărilor directe utilizând cele două criterii de achiziţie, s-ar concretiza astfel:

obiective 2010
OBIECTIVE 2010
 • Pentru anul 2010 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea îşi propune următoarele obiectivele:
 • Eliberarea actelor de identitate în regim normal la 4 zile lucrătoare;
 • Menţinerea eliberării actelor de identitate şi a celor de stare civilă, în regim de urgenţă pentru cazurile prevăzute de metodologia internă;
 • Menţinerea următorilor timpi de aşteptare:
  • Înregistrarea naşterii – 60 minute;
  • Înregistrarea decesulu – 30 minute;
  • Înregistrarea căsătoriei – 10 zile (termen special prevăzut de lege)
  • pentru eliberarea duplicatelor şi a dovezilor de stare civilă - 30 minute;
 • Implementarea unui program informatic care să permită păstrarea şi gestionarea arhivei în format electronic;
 • Continuarea furnizării datelor cu caracter personal în timp operativ, prin dispeceratul de radio comunicaţii, constituit la nivelul direcţiei, precum şi extinderea acestui serviciu la alte instituţii subordonate consiliului local ori direcţii ale primăriei;
 • Continuarea activităţii de deplasare cu staţia mobilă la comunele arondate municipiului Oradea în vederea preluării imaginilor şi a documentelor necesare eliberării actelor de identitate pentru cetăţenii care domiciliază în aceste localităţi;
 • Continuarea procesului de punere în legalitate a cetăţenilor de etnie rromă care nu deţin acte de identitate şi de stare civilă, a deţinuţilor din Penitenciarul Oradea şi a persoanelor arestate preventiv în unitatea de Poliţie a municipiului Oradea;
 • Continuarea procesului de prevenire a activităţii infracţionale prin prezentarea elementelor de particularizare a cărţilor de identitate unităţilor bancare;
 • Consilierea unităţilor de învăţământ şi a celor de protecţie şi ocrotire a minorilor în scopul cunoaşterii importanţei actului de identitate;
 • Continuarea introducerii în format electronic a actelor de stare civilă (naşteri, căsătorii, decese) în vederea creării arhivei electronice în cadrul proiectului Phare C.B.C. 2004 – Îmbunătăţirea serviciilor oferite de Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
 • Continuarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor, în vederea trecerii la cartea de identitate electronică preconizată pentru anul 2011.
 • Perfecţionarea continuă a angajaţilor prin participarea la cursuri de specialitate din domeniul informatic (ECDL) precum şi la cele specifice activităţii pe care o desfăşoară;
 • Aplicarea prevederilor legale cu privire la statutul funcţionarilor publici şi gestionarea eficientă a resurselor umane, respectiv a funcţiilor publice;
 • Continuarea acţiunii de prevenire a fraudei şi corupţiei în rândul personalului din cadrul instituţiei noastre;
slide24
Vă mulţumim pentru atenţie !

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea

ad