motivasjon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOTIVASJON PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOTIVASJON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

MOTIVASJON - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

MOTIVASJON. Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV. To forskjellige verdener!. Skolen i Kenya/Zimbabwe/Malawi Skolen i Norge HVORFOR?. Definisjon:. Motivasjon er det som Forårsaker handling hos individet Det som holder denne aktiviteten ved like

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MOTIVASJON


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motivasjon

MOTIVASJON

Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi

Del IV

to forskjellige verdener
To forskjellige verdener!
 • Skolen i Kenya/Zimbabwe/Malawi
 • Skolen i Norge
 • HVORFOR?

Kari Spernes - HiØ

definisjon
Definisjon:
 • Motivasjon er det som
  • Forårsaker handling hos individet
  • Det som holder denne aktiviteten ved like
  • Det som gir aktiviteten mål og mening
 • Motivasjon brukes i forbindelse med målrettede handlinger.

Kari Spernes - HiØ

indre motivasjon
INDRE MOTIVASJON
 • Indrestyrt atferd / naturlig motivering
 • Interesse for saken, lærestoffet eller handlingen i seg selv
 • Det oppleves som meningsfullt å utføre aktiviteten

Kari Spernes - HiØ

ytre motivasjon
YTRE MOTIVASJON
 • Ytrestyrt atferd / ”kunstig” motivering
 • Belønning (eventuelt unngå straff)
 • Ingen interesse for selve aktiviteten/lærestoffet
 • Aktiviteten oppleves ikke som meningsfull

Kari Spernes - HiØ

f lelser
FØLELSER
 • Grunnlaget for all motivasjon er følelser (emosjoner)
 • Forut for en følelse foreligger det alltid en persepsjon eller en tolking av en situasjon
 • Følelser - en fysiologisk reaksjon
 • Følelser må sosialiseres
 • Både følelser og evner viktige i læringssituasjoner
 • Samspill mellom tanker, følelser, behov og motivasjon

Kari Spernes - HiØ

maslows behovshierarki
Maslows behovshierarki

5. behov for

selvrealisering

4. behov for anerkjennelse

og positiv selvoppfatning

3. behov for kjærlighet og

sosial tilknytning

2. behov for trygghet og sikkerhet

1. fysiologiske behov

Kari Spernes - HiØ

holder maslows teori
Holder Maslows teori?

1. Kan behov skapes?

2. Kan behov være kulturavhengig?

3. Kan behov være kjønnsavhengig?

Kari Spernes - HiØ

galtung wirak modellen
Galtung/Wirak modellen

Kari Spernes - HiØ

prestasjonsmotivasjon
PRESTASJONSMOTIVASJON
 • Også kalt mestringsmotivasjon (Ta)

Angsten for å lysten til å lykkes

mislykkes (Tf) (Ts)

Ta = Ts + Tf

personen

oppgave

Tf

Ts

Ta

Kari Spernes - HiØ

hvordan bli tent p mestre
Hvordan bli ”tent” på å mestre?
 • Et grunnleggende mestringsmotiv?

(latent – miljøpåvirket?)

 • Personens subjektive vurdering av muligheten til å lykkes
 • Personens subjektive vurdering av verdien av det å lykkes
 • Middels vanskelige oppgaver det ideelle!

Kari Spernes - HiØ

motiv
MOTIV
 • Autonomt motiv:

Forventning om positiv følelse ved å mestre

 • Sosialt motiv:

Forventning om anerkjennelse

Kari Spernes - HiØ

den gode sirkel
Den gode sirkel

Positiv

vurdering

av andre

Positiv

egenvurdering

Positiv

følelse ved

sosial

anerkjennelse

Handling,

prestasjon

Positiv

følelse ved

å mestre

Autonomt

motiv

Sosialt

motiv

Kari Spernes - HiØ

den onde sirkel
Den onde sirkel

Negativ

vurdering av

andre

Handling,

prestasjon

Vond følelse

(nederlagsoppl.)

Motiv for

å unngå

å misslykkes.

Forventning om

negativ vurdering

Kari Spernes - HiØ

nederlagsreduserende strategier
Nederlagsreduserende strategier
 • Trekke seg tilbake fra arbeidet
 • Å gi læreren falskt inntrykk av flid
 • Å sette seg urealistisk høye mål
 • Å ikke investere særlig flid i arbeidet (underytelse)
 • Å sette målet så lavt at suksess er garantert
 • Fusk
 • Strebere

Kari Spernes - HiØ

kj nnsroller og prestasjonsmotivasjon
Kjønnsroller og prestasjonsmotivasjon
 • Jenter undervurderer sin egen dyktighet
 • Jenter forventer negative sanksjoner dersom de lykkes i konkurranse men gutter
 • Sosiale konstruksjoner?

Kari Spernes - HiØ

prestasjonsangst
PRESTASJONSANGST
 • Prestasjonsangst er forventning om en ubehagelig opplevelse

Hvorfor har enkelte elever større prestasjonsangst enn andre?

  • Personlighet ?
  • Miljøbestemt ?
  • Lært?

Kari Spernes - HiØ

tiltak for motvirke prestasjonsangst
Tiltak for å motvirke prestasjonsangst
 • Hva kan du som lærer gjøre for å tilrettelegge opplæringen for en elev som er engstelig og usikker? (elevsiden.no)
 • Hvilken betydning har klasseromsklima for å motvirke prestasjonsangst?

Kari Spernes - HiØ

attribusjonsteori fortolkningsteori
Attribusjonsteori (fortolkningsteori)

En teori om hvordan vi knytter årsaksforklaringer til det som hender oss.

Kari Spernes - HiØ

rsaksfortolkninger
Årsaksfortolkninger
 • Lokalisering – hvor plasseres ansvaret?
  • Indre (internal) fortolkning
  • Ytre (eksternal) fortolkning
 • Stabilitet
  • Over tid (Læreren er håpløs)
  • Varierende (hadde en dårlig dag)
 • Kontrollerbarhet
  • Egen makt over situasjonen
  • Andre har makt over situasjonen

Kari Spernes - HiØ

hva p virker personens tolkningm nster
Hva påvirker personens tolkningmønster?
 • Tidligere erfaringer
 • Alder og modenhet
 • Den intellektuelle utviklingen
 • Sammenlikning med andre
 • Andres forventninger

Kari Spernes - HiØ

instrumentalisme i skolen
INSTRUMENTALISME i skolen

arbeid

Fase 1

glede ved arbeidet

Fase 2

arbeid

ros, belønning

arbeid

Fase 3

videre skole/ jobb

eleven

oppgave

oppgave

eleven

lærer

eleven

oppgave

lærer

karakter

Kari Spernes - HiØ

hva skjer p veien
HVA SKJER PÅ VEIEN?
 • 3. klasse:

Si hva diftonger betyr da Kari!! Please!!

 • 6. klasse:

Er det greit at vi prøver å lære alle landa?

 • 10. klasse:

Hva er vitsene med å lære om forskjellige yrker æ?!?

Kari Spernes - HiØ