Stagecoördinatie op De Rank - PowerPoint PPT Presentation

stageco rdinatie op de rank n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stagecoördinatie op De Rank PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stagecoördinatie op De Rank

play fullscreen
1 / 14
Stagecoördinatie op De Rank
158 Views
Download Presentation
lynde
Download Presentation

Stagecoördinatie op De Rank

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stagecoördinatieop De Rank

 2. Persoonlijk… • Sinds 2005 met veel plezier werkzaam op De Rank. • Ik heb de tweejarige IPabo-opleiding gedaan. • Mijn stages waren grotendeels op De Rank, na het eerste half jaar was dit ook een bewuste keuze. • Voor 2005: werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster op het (voortgezet) speciaal onderwijs. • Daar heb ik ruim ervaring opgedaan met gespreksvoering (met jongeren, collega’s, ouders, slechtnieuws-gesprekken etc). • Na deze baan is de stap naar het lesgeven een hele bewuste keuze geweest.

 3. Waarom vervul ik de functie van stagecoördinator graag? Ik denk graag verder dan mijn eigen groep, maar ben wel graag in mijn groep. Deze functie geeft mij deze kans om beide te doen. Het begeleiden van zowel mentoren als stagiaires spreekt mij zeer aan. De interactie tussen mensen en het leerproces van de stagiaire is erg interessant om te volgen.

 4. Stagecoördinatie, meer dan plannen alleen… Wat doe ik in de praktijk? • Verdelen van stagiaires over onze groepen, daarbij goed kijkend naar wie goed bij wie kan. • De contacten onderhouden met de stagebureau’s van het Horizon, InHolland, IPabo. • Kennismakingsgesprekken voeren met alle stagiaires. • Veel ‘wandelganggesprekken’ met collega’s, op de hoogte blijven hoe het leerproces bij alle stagiaires verloopt. • Collega’s ‘coachen’ waar nodig. • Een aanspreekpunt zijn voor alle stagiaires (bij allerlei praktische en bij persoonlijke zaken). • De doorgaande lijn van De Rank bewaken. Door de constante bezetting van stagiaires rekenen collega’s hier ook op en is ons onderwijs hierop ingericht. • Onderzoeken wat we als school kunnen doen om collega’s (mentoren) verder te professionaliseren. Denk aan studiedagen, korte cursus, etc. • De ontwikkelingen binnen het MBO en HBO volgen; kijk hoe de ontwikkelingen binnen onze school in te passen zijn. Onze eigen visie en beleid niet uit het oog verliezen. ‘Met beide benen op de grond blijven staan’.

 5. Maar waar hebben we het over? Op dit moment lopen bij ons stage… Totaal: 27 … en 3 vrijwilligers die ik waar mogelijk inzet, zoals een ouder die de pabo gaat doen en alvast wil proeven aan het onderwijs. … en op dit moment 6 leerlingen die hun maatschappelijke stage bij ons doen (Werenfridus)

 6. Visie Wij vinden dat we op De Rank ons steentje bij moeten dragen aan het opleiden van onze toekomstige collega’s. Wij geven studenten graag de kans om praktijkervaring op te doen. Het is mooi om mensen te laten ‘verlangen naar de zee’

 7. Visie Ook voor ons als team is het goed om stagiaires in huis te hebben…. • We blijven er scherp door… • Wij leren van de stagiaires en zij leren van ons… • Ons onderwijs heeft er voordeel bij, meer handen in de klas… • Wij rekenen in de organisatie in de klas ook een continue aanwezigheid van stagiaires in groepen 1 t/m 5.

 8. Visie Wij vinden dat onze stagiaires begeleid moeten worden door professionele mentoren. Wij vinden dat stagiaires de ruimte en gelegenheid moeten krijgen om hun opdrachten uit te voeren. Wij vinden dat stagiaires van alle opleidingen ruimschoots de kans moeten krijgen om veel met de kinderen in contact te zijn. Wij zijn kritisch en eerlijk naar de stagiaire toe.

 9. Innovatie Op organisatieniveau: Op dit moment hebben we twee mentoren-plus. Het is ons streven om dit aantal in de toekomst uit te breiden. Misschien kunnen we de cursus de school inhalen… We zijn aan het onderzoeken of we een kernschool van het Horizon kunnen en willen worden. We volgen de ontwikkelingen rond het ‘opleiden in de school’ en zijn aan het kijken of dit iets voor ons kan zijn…

 10. Innovatie Op praktijkniveau: Ik wil de mogelijkheden onderzoeken hoe stagiaires meer van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld door elkaar te observeren tijdens het lesgeven. In mijn eigen groep is dit al heel effectief gebleken. Ik wil de mogelijkheden onderzoeken hoe wij nog meer van onze stagiaires kunnen leren. Kunnen zij een presentatie houden tijdens een studiedag/vergadering over bijv. verhalend ontwerpen? We werken nu al met een Stage Wiki. Deze ga ik uitbreiden en aanvullen. Dit wordt een bron van informatie voor onze stagiaires over onze school.

 11. Resultaat-gerichtheid Ik houd continu in de gaten: loopt de organisatie rond het stagebeleid? Wat zijn de knelpunten? Wat loopt niet? Daar speel ik op in. Aan de hand van een enquête vraag ik mijn collega’s naar hun mening, hun tevredenheid, hun knelpunten. Met stagiaires heb ik tussentijds en na afloop van de stage een evaluerend gesprek. Belangrijk is: blijven volgen welk voordeel ons onderwijs heeft van onze inzet van stagiaires?

 12. Mijn persoonlijke ontwikkeling: Ik ben van plan de cursus ‘opleiden en begeleiden, traject mentor’ te gaan volgen. Indien mogelijk en wenselijk daarna de cursus ‘opleiden en begeleiden, traject schoolopleider’

 13. Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om het hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen. Maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee.