881 . Roua sfântă, salvatoare - PowerPoint PPT Presentation

lyn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
881 . Roua sfântă, salvatoare PowerPoint Presentation
Download Presentation
881 . Roua sfântă, salvatoare

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
881 . Roua sfântă, salvatoare
91 Views
Download Presentation

881 . Roua sfântă, salvatoare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 881. Roua sfântă, salvatoare

  2. 1. Roua sfântă, salvatoare Dă-ne-o Tată, Te rugăm Să-ncheiem a Ta lucrare Lumea s-o avertizăm. Dă-ne ploaia cea târzie Varsă Spiritul cel sfânt Ca pe vremea lui Ilie Udă iar acest pământ!

  3. 2. Lasă Duhul Tău, Părinte Să coboare peste noi Ca un dar din locuri sfinte Picătura sfintei ploi. Din belşug ea să coboare Peste noi surori şi fraţi Peste mic şi peste mare Peste toţi cei adunaţi.

  4. 3. A lui Avraam credinţă Dă-ne-o Tu şi nouă azi Să ne-ajute-n suferinţă Şi în orişice necaz. Ca-n puterea-Ţi şi-al Său nume Să fim gata bucuroşi Chiar ce-avem mai scump pe lume Să jertfim pentru Hristos.

  5. 4. Spirit Sfânt de mângâiere Ce cu blându-Ţi glas ne chemi Dă-ne Tu acea putere Dată celor de pe vremi. Să vestim dreapta credinţă În curaj şi bucuroşi Chiar când lumea ne-ameninţă Noi să stăm tari în Hristos.