slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajský rok informatiky 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajský rok informatiky 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
lyle-holman

Krajský rok informatiky 2006 - PowerPoint PPT Presentation

82 Views
Download Presentation
Krajský rok informatiky 2006
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krajský rok informatiky 2006 Václav Koudele vedoucí projektu

 2. Je to nyní důležité? • Po komunálních volbách je to důležitější než jindy! • Výměna velkého množství představitelů obcí • Dopis ministra vnitra a informatiky MUDr. Mgr. Ivana Langera na obce

 3. Obsah dopisu na obce • Sdílení kontaktních údajů • Jejich aktualizace na jednom místě a jen jednou • Kde všude se kontakty automaticky zaktualizují • Výzva k pravidelné aktualizaci

 4. Opakování: Co je ePUSA? • Elektronický portál územních samospráv • Společný projekt Ministerstva vnitra a Asociace krajů ČR, vycházející z projektového záměru Registr obcí (Plzeňský kraj)

 5. Cíle projektu • efektivní komunikace • jedno místo pro aktualizaci kontaktních údajů • sdílení dat všemi oprávněnými subjekty • zaručit aktuálnost dat

 6. Partneři projektu • Ministerstvo informatiky • Hasičský záchranný sbor ČR • Svaz měst a obcí • Portál Města a obce online

 7. Nový mobilní telefon starosty

 8. Integrace • Portál veřejné správy • ActiveDirectory krajů • HZS – (RCS Kladno) • KEVIS – sdílená autorizace (sběry dat) • Portál Města a obce Online • IS krajů (např. SSO modul na Plzeňském kraji) • Využívají se webové služby

 9. Integrace – co nás čeká? • Elektronické úřadní desky – centrální aplikace – Hospodářská komora • Elektronická podatelna – centrální aplikace – Hospodářská komora • Sběr dat z veřejné správy dle usnesení vlády – kombinace s KEVIS • Využívání dat o subjektech z ePUSA • Sdílená autorizace

 10. Synchronizace dat Jednocestné přijímání editačních změn (replikace MOOL do ePUSA, MOOL jako privilegovaný uživatel. MOOL WS-D – odběr a ověřování změnových dávek ePUSA Online ověřování účtů z ePUSA a existence adres dle ÚIR-ADR PVS WS-A,B – zasílání a ověřování změnových dávek KEVIS Jednocestná replikace dat z centrální ePUSA, data se pořizují pouze do centrální. RCS Kladno GŘ HZS PF ČR Šumava-NET GŘ Funguje jako „mirror“ centrální databáze. internet intranet Lokální ePUSA Jednocestná replikace údajů o kontaktních osobách do AD. EOS AD Jednocestná replikace údajů o organizační struktuře a kontaktních osobách v ní z EOS do ePUSA (nutná lokální instalace)

 11. Lokální instance na krajích • Cíl: • Integrace s LDAP (většinou AD) kraje • Zajištění automatické vytváření účtů uživatelům z obcí a zřiz. organizací • Komunikace – kontakty a distribuční listy • Autorizace ke zdrojům v DMZ

 12. Naplněnost daty • Vstupy: • Přímo ePUSA • MOOL • Z PVS (zatím ne – webová služba D – čekáme na další postup MIČR) • Očekáváme z HZS

 13. Geneze projektu 2001 – záměr 2003 – první verze 2003 – dohoda o integraci s PVS 2005 – dohoda o integraci s HZS 2006 – integrace dokončeny? Vše hrozně dlouho trvá!!!!

 14. Co dále • Na ISSS 2006 bylo oznámeno dokončení integrace změnových požadavků • V únoru 2006 bylo rozhodnuto o úplné synchronizaci modulu Adresář (PVS) a ePUSA – tedy všech společných dat !!!! • Dokončení integrace IS HZS s ePUSA (změnové řízení a aktualizace dat) • Nová verze Portálu veřejné správy – O2 pro MIČR

 15. Krizové řízení • Vazba na krizový telefonní seznam HZS • Vazba na IS operačních středisek • Nadstavba pro evidenci krizových štábů (sestavováno z kontaktních osob)

 16. Integrace s ActiveDirectory

 17. Integrace s ActiveDirectory (EOS)

 18. Přihlašování elektronickým podpisem

 19. Statistiky

 20. Jednocestné přijímání editačních změn (replikace MOOL do ePUSA, MOOL jako privilegovaný uživatel. MOOL WS-D – odběr a ověřování změnových dávek ePUSA Online ověřování účtů z ePUSA a existence adres dle ÚIR-ADR PVS WS-A,B – zasílání a ověřování změnových dávek KEVIS Jednocestná replikace dat z centrální ePUSA, data se pořizují pouze do centrální. RCS Kladno GŘ HZS PF ČR Šumava-NET GŘ Funguje jako „mirror“ centrální databáze. internet intranet Lokální ePUSA Jednocestná replikace údajů o kontaktních osobách do AD. EOS AD Jednocestná replikace údajů o organizační struktuře a kontaktních osobách v ní z EOS do ePUSA (nutná lokální instalace) Souvislost s konceptemZákladních registrů ePUSA • Nástroj pro aktualizaci a sběr dat o subjektech samosprávy (veřejné správy?) • Obousměrná vazba

 21. Děkuji za pozornost www.epusa.cz help@epusa.cz