jazyk dsi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jazyk DSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jazyk DSI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Jazyk DSI - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Updated on

Jazyk DSI. Simulační objekty. Aktivity Fronty Pooly Vyhybky Jméno objektu: max 20 znaků, začíná písmenem, obsahuje jen písmena a číslice, odlišné od klíčových slov. Popis entity (poolu). e ntity < jmeno > ; entity < jmeno > attrib < jmeno >,… : typ ; < jmeno >,… : typ ; end;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jazyk DSI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
simula n objekty
Simulační objekty
 • Aktivity
 • Fronty
 • Pooly
 • Vyhybky
  • Jméno objektu: max 20 znaků, začíná písmenem, obsahuje jen písmena a číslice, odlišné od klíčových slov
popis entity poolu
Popis entity (poolu)

entity<jmeno> ;

entity <jmeno> attrib <jmeno>,… : typ;

<jmeno>,… : typ;

end;

Typy atributů: int, real, bool, str (max 20 znaků)

p klad popisu entit
Příkladpopisuentit

entity Zakaznik;

entity Prodavac

attrib jmeno:str:20;

cislo:int;

obedval: bool;

snidal, svacil: bool:5;

end;

popis aktivity
Popis aktivity

activity<jmeno>channels<cislo>

load [<cislo><jmeno entity> from <fronta|pool>]*

[compute <prikazjayzka Pascal> ::]

after <vyraztypu Real> ::

eject [<jmeno entity> to <fronta|vyhybka|pool>]

end;

po zn mky k popisu aktivity
Poznámky k popisu aktivity
 • channels 0 znamená neomezený počet kanálů obsluhy.
 • Je-li uvedena část compute, provede se daný výpočet na začátku práce aktivity
 • Klauzulí after může být i více
p klad popisu aktivity
Příklad popisu aktivity

Activity PlaceniUPokladny channels 3

load 1 Prodavac from Prodavaci

1 Zakaznik from qZak

1 Kosik from qKosiky

compute Prodavac^.unava:=Prodavac^.unava+1

after Prodavac^.unava+4 eject Kosik to qKosiky

after Prodavac^.unava+5

eject Zakaznik to pool,Prodavac to Prodavaci

end;

popis fronty
Popisfronty

queue<jmeno> of <jmeno entity> <rezim>

[signal to <aktivita>,<aktivita,…]

 • Frontové režimy
  • Fifo
  • Lifo
  • Random
  • Prior <atribut> (čím menší hodnota, tím dříve)
klauzule signal to
Klauzule signal to
 • Je-li uvedena, předávají se signály následujícím simulačním objektům v uvedeném pořadí.
 • Předání signálu ovlivňuje pořadí spouštění aktivit.
 • Není-li uvedena, je předávání signálů náhodné
popis vyh bky
Popis vyhýbky

Switch<jmeno> for <entita>

[case <logickyvyraz> :: <fronta|vyhybka|pool>]*

otherwise <fronta|vyhybka|pool>

vyh bka
Vyhýbka
 • Podmínky se vyhodnocují v pořadí shora dolů
 • Část otherwise je povinná (i když občas ze sémantického hlediska nemůže nastat)
 • Někdy je vhodné před vyhýbku zařadit aktivní prvek (aktivitu) s krátkou, nebo nulovou dobou trvání a v její části compute provést rozhodovací algoritmus
segmenty jazyka pascal
Segmenty jazyka Pascal

declarations<deklaracetypu a promennych>::

on start <prikaz> ::

on write <prikaz>::

st declarations
Část declarations
 • Umožňuje definovat globální proměnné použitelné ve všech simulačních objektech
 • Umožňuje definovat vlastní procedury a funkce (například generátor pseudonáhodných čísel s nějakým nestandardním rozložením)
st on start
Část on start
 • Popíše činnosti, které se mají provést na začátku simulace systému
st on write
Část on write
 • Popíše činnosti, které se mají provést ihned po spuštění řídícího příkazu write (například lze naprogramovat výpis vlastních složitějších statistik)
 • Výstupní protokol je definován jako textový soubor s jménem FOU.
generov n pseudon hodn ch sel
Generování pseudonáhodných čísel
 • Random – rovnoměrné rozdělení od 0 do 1
 • Uniform(a,b) – rovnoměrné rozdělení od a do b
 • NegExp(strhodnota) – exponenciální rozdělení
 • Normal(strhodnota,rozptyl) – normální
 • intUniform(i,j) – celočíselné rovnoměrné rozdělení od i do j
standardn funkce
Standardní funkce
 • Time – modelový čas
 • contents (q) – počet entit ve frontě
 • BusyChannels(a) – počet obsazených kanálů v aktivitě
 • hasFreeChannels(a) – má aktivita volný kanál? (logická hodnota)
po te n stav front p kaz v inicializa n m souboru
Počáteční stav front (Příkaz v inicializačním souboru)

queue<fronta> <pocet>

queue <fronta>

[entity <atribut> <hodnota> <atribut> <hodnota> … //]*

end

inicializace gener tor n hodn ch sel
Inicializacegenerátorů náhodných čísel
 • radomize<cislo>
 • randomize time
 • Není-li uvedeno, inicializuje se generátor hodnotou určenou ze systémového času, ta je zapsána do výstupního protokolu
zen simulace
Řízení simulace
 • step
 • steps<pocetkroku>
 • next <delkacasovehointervalu>
 • till <casprerusenisimulace>
lad ic informace
Ladicí informace
 • debug on
 • Debugoff
 • Do protokolu se zapisuje velmi podrobný a velmi dlouhý výpis o činnosti systému
v pis stavu syst mu
Výpis stavu systému
 • show – výpis na obrazovku
 • write – zápis do protokolu (soubor *.out)
zen simulace1
Řízení simulace
 • menu – vyvolá interaktivní menu
 • file – předá řízení inicializačnímu souboru
 • quit – ukončení simulace
 • Klávesa Esc – přerušení simulace
 • Pokud soubor *.ini neexistuje, nebo v něm není další vykonatelný příkaz, předá se řízení interaktivnímu menu.