Sszehasonl t tank nyvelemz s
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Összehasonlító tankönyvelemzés. Érthetőség a roma gyerekek számára Készítette: Háber Hajnalka és Fábián Katalin. Elemzett tankönyvek. Meixner Ildikó: Játékház, 1995. Esztergályosié Földesi Katalin: Az én ábécém, 2003. Első benyomások.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - luyu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sszehasonl t tank nyvelemz s

Összehasonlító tankönyvelemzés

Érthetőség a roma gyerekek számára

Készítette: Háber Hajnalka és Fábián Katalin


Elemzett tank nyvek
Elemzett tankönyvek

Meixner Ildikó: Játékház, 1995.

Esztergályosié Földesi Katalin: Az én ábécém, 2003.


Els benyom sok
Első benyomások

 • A média által átszőtt világunkban a gyerekek számára nem túl impozáns a könyv: színei fakók, az illusztrációk egyszerűek.

 • A könyvön végigkalauzoló bohóc figurája kedves, de bárgyú.

 • A könyv mérete, súlya megfelelő.


Bevezet s
Bevezetés

Első nap az iskolában

(4. -5. o.)


A bevezet s rt kel se
A bevezetés értékelése

Hasonlóságok és különbségek

Szöveg és képi illusztráció

Társadalmi normák, szokások megjelenése

Etnikai hovatartozás – multikulturalizmus

Felszereltség – modernizáció

Kultúra


Els feladatok
Első feladatok

„Mondd el a mesét a kiskakasról!”

„Mesélj a képről!”

„Színezd be a karikát, ha az első kép hangját hallod a képek nevében!”

„Hangoztasd…!”

„Rakj ki annyi korongot, ahány hangot hallasz a szóban!”

 • „Nevezd meg a képeket!”

 • „Mondj egy mondatot a képekről!”

 • „Tapsold le!”

Magyar szóhasználat, beszéd fejlesztése.Sz haszn lat
Szóhasználat

Sok szómagyarázatra szoruló szó fordul elő (pl.kála, fólia, savó, cet, váz, mez, vitéz, kikötő, lavina stb.)

Ha ezeket a tanító elmagyarázza, a szókincs bővül.

Ha nem magyaráz, akkor növekedik a hátrány.

A könyv gyakran szemlélteti az ismeretlen szavakat.

(52. o.)

(92. o.)

(111. o.)


Illusztr ci k rthet s ge
Illusztrációk érthetősége

(38. o. )

Hátrányos helyzetben élőknek teljesen érthetetlen, ismeretlen képek is szerepelnek a könyvben.


K pi megjelen t s
Képi megjelenítés

 • Nehezen érthető ábrák a cigány gyerekek számára pl.:

 • Az anya karosszékben újságot olvas,

 • Valaki órát szerel, parkettát rak le, tapétázik, halászik

 • stb.

(16. o. )


Val s gh br zol s
„Valósághű” ábrázolás

Gyakoriak a hétköznapi tárgyak, élethelyzetek, gyümölcsök, falusi életképek.

A családmodell a hagyományos magyar családot ábrázolja.

(20. o.)

Az illusztrációk tanító jellegűek!


Konfliktus
Konfliktus

Gyakori a roma gyerekeknél a diglossziás kétnyelvűség.

Alapvető tevékenységeket cigány/beás nyelven ismerik.

Ez gondot okozhat a tanár és diák közti kommunikációban.


Magyar kult r ra utal elemek
Magyar kultúrára utaló elemek

Pl.: Március 15., csikóbőrös kulacs, magyar zászló és címer, magyar városok és a hazaszeretet versei.

(52. o.)

A roma kultúra érintőlegesen sem jelenik meg.


T j koz d s a t rben
Tájékozódás a térben

Nagy szerepet kap az irányok megtanítása, ennek rutinná kellene válni.

Ezt az alábbi módokon segítik:

1. Irányok gyakoroltatása (hat képsor az első 20 oldalon)

(66. o.)

Kizárólag csak a balról jobbra

haladási irány kerül kifejezésre


Helymeghat roz s
Helymeghatározás

(25. o. )

Az első 15 oldalon az olvasási irány megtanítását egy szív segíti a képsorok bal felső sarkában.

„Hol”, „hová” kérdésre választ váró képsorok gyakoriak.

(27. o. )

(47. o. )


Kett s funkci
„Kettős funkció”

A betűk tanulásával együtt tanulják az irányokat: a szóban hol hallották, ejtették az adott hangot (elején, végén, belsejében)?

(87. o. )

„Színezd Ki! Karikázd be!

Feladatok szorgalmazzák leginkább

a pontos helymeghatározást.


Honnan hov
„Honnan – hová?”

„Idegenvezetés”, mint feladat is a térbeli tájékozódást segíti.

(36. o. )

???


Ir nyok tan t s nak rt kel se
Irányok tanításának értékelése

 • Kevés a jobb-bal irányt tanító feladat.

 • Az „idegenvezetésnél” nem szerencsések az illusztrációk (budapesti forgalom, állatkert, vidámpark).

 • Sokat és jó feladatokkal tanulják a gyerekek az irányokat, ez a tanulási nehézségeken is segít.

 • Kevés az irányokat „komplett módon” tanító feladat.


Sz nek tan t sa
Színek tanítása

Gyakoroltatja, tehát nem veszi ismertnek a színeket.

Ez pozitívum, mert a roma gyerekek nem biztos, hogy az óvodában megtanulták a színeket.

(67. o.)

Az előzetes szín ismeretekre alapoz,

ami lehet, hogy hiányos.


Nevel c lzat
Nevelő célzat

Fontos a toleranciára, önállóságra nevelés, a családi élet, hagyományos értékek tisztelte.

(74. o.)

(50. o. )


Mennyire k t tt a tematika
Mennyire kötött a tematika?

 • Nagy szabadságot enged meg a könyv: az évszakok és ünnepek (halottak napja után) nem a szövegbe ágyazottan, hanem mellékletben jelennek meg.

 • Így saját tempóban haladhatnak az olvasással.

 • Illusztráció

 • Versek

(91. o. )


Hosszabb olvasm nyok
Hosszabb olvasmányok

 • A könyv végén jelennek meg, három ismert mesét olvashatnak el a gyerekek.

 • Ezek előtt csak rövidebb szövegek találhatók a könyvben.

 • Mondóka: 8 db

 • Nyelvtörő: 2 db

 • Versike: 12 db

 • Népköltés: 3 db

 • Népdal: 1 db

 • Mese: 1 db

(95. o. )


Sszehasonl t tank nyvelemz s

(17. o.)

(88. o.)

(119. o. )


Sszegz s
Összegzés

 • Összességében jól érthető könyvnek tartom.

 • Amin változtatnék:

  • Színvilág, illusztrációk;

  • Irányok tanításával többet foglalkoznék

 • Általános követelmények

 • Esélyegyenlőség - Multikulturalizmus

 • Változásokhoz való alkalmazkodás

 • Modernizáció

 • Roma/cigány kultúra

 • Stb.

„Tankönyvi tetszésdíj”


Alternat va k t tannyelv oktat s
Alternatíva - Két tannyelvű oktatás


Sszehasonl t tank nyvelemz s

„Tiszteljük tehát akármi kis körben létezőnek is nyelvétés életmódját, mert a legkisebb elkülönbözött emberisajátosság is egy karika azon láncolatban, melynek fokaina tökéletesség felé emelkedik az emberi nem.”(Széchenyi István)

(188. o. )

(Cigány gyermekvilág)