po ta e mikropo ta e z kladn pojmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Počítače , mikropočítače, základní pojmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Počítače , mikropočítače, základní pojmy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Počítače , mikropočítače, základní pojmy - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Počítače , mikropočítače, základní pojmy. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Počítače , mikropočítače, základní pojmy' - lunea-clark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
po ta e mikropo ta e z kladn pojmy

Počítače, mikropočítače, základní pojmy

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

slide3

Počítače, mikropočítače, základní pojmy

Obsah tématu- počítač, program, algoritmus- složení počítače- Vstup- Centrální jednotka - Procesor- ALU- Řadič - Operační paměť - Výstup- Mikroprocesor- Jednočipový mikropočítač- Mikrokontrolér

slide4

Počítač

Je to technický prostředek určený pro zpracování informací (dat).

Informaceze vstupu jsou zpracovány v centrální jednotce a výsledky pak předány na výstup.

Typické vlastnosti

- práce s informacemi v dvojkovém (binárním) tvaru – logické stavy 0 a 1

- provádění algoritmu v postupných krocích – pomocí programu

- univerzálnost – schopnost různé činnosti změnou programu

Program

- algoritmuspřevedený do tvaru vhodného pro strojní zpracování informace – je následně počítačem prováděn (jednou či opakovaně).

- základním stavebním kamenem programu je jedna instrukce – počítač ji vykoná

- programovací jazyk – realizuje přenos algoritmu do počítače

slide5

Algoritmus

- je to postup vedoucí k výsledku

- složen z jednoduchých kroků, které na sebe navazují

- pracuje pro libovolná vstupní data

- je použitelný pro úlohy stejného typu

Vyjádření algoritmu

- slovní (slovní popis postupu – “kuchařka“, návod (nevhodný pro složitější úlohy)

- matematické (zápis vzorcem, rovnicí apod.)

- grafický (vývojový diagram nebo strukturogram) – kombinace grafických značek a slovního popisu

slide6

Vývojový diagram

Strukturogram

Obr. 2

Obr. 1

slide7

Složení počítače

Obr. 3

Vstupní jednotka (Input)

- pro připojení technických zařízení pro vstup informací do počítače

- jako příkazy – povely (např. z klávesnice, nebo pomocí myši)

- jako data (znaky zadané klávesnicí – např. písmena, čísla)- typická vstupní zařízení:

- klávesnice

- myš

- dotykový displej

slide8

Centrální jednotka (CPU)

Centrální procesorová jednotka (U = Unit) zahrnuje

- Procesor (ústřední blok výpočetního systému) – obsahuje

- ALU (aritmetickologickou jednotku - řadič (řídicí jednotku ŘJ – C – Controller)

- Operační paměť

Obr. 4

slide9

Řadič - ŘJ - řídicí jednotka

pracuje podle programu v operační paměti

- vybírá jednotlivé instrukce programu

- převádí tyto instrukce na řídicí signály

- řídí další části počítače

- vybírá – čte

- ukládá – zapisuje

- obsluhuje vstupní a výstupní zařízení – V/V zařízení (I/O – Input/ Output)

ALU

- provádí matematické operace s daty z operační paměti podle instrukcí programu

Operace

- aritmetické (např. součet, rozdíl, součin, podíl…)

- logické (NOT, AND, OR)

slide10

Operační paměť

Slouží k dočasnému uchování:

- dat ze vstupu

- instrukcí programu

- ukládání mezivýsledků a výsledků výpočtů

Program v ní uchovaný řídí činnost počítače

Musí být dostatečně rychlá

(musí být schopna zapisovat a číst informace rychlostí srovnatelnou s rychlostí ALU)

slide11

Výstup

Slouží k zobrazení výsledků (a k jejich trvalejšímu uchování)

Typická výstupní zařízení:

- zobrazovač – monitor – displej

- tiskárna

- zvukový výstup

- uložení na paměťové médium (elektronické, magnetické, optické)

slide12

Mikroprocesor

- procesor zmenšený do jediného integrovaného obvodu

(jde tedy o monolitický nebo jednočipový procesor)

Co přináší v technickém vývoji?

- možnosti konstruovat počítače s malými rozměry (např. jednodeskové)

- zvýšení rychlosti počítače (kratší spojovací cesty)

- celkové zvýšení výkonnosti systému

- výrazné snížení spotřeby elektrické energie

Příklad mikropocesorů: Intel 8080, Zilog Z80, Motorola 68000, Intel Pentium

slide13

Mikropočítač- jde o miniaturizovaný počítač (výpočetní systém) - je umístěn nejčastěji na jedné desce plošného spoje Uplatnění - osmibitový školní (slušovické počítače řady TNS, PMD 80, IQ 151, PMI 80)- osmibitový domácí počítač (řada počítačů Didaktik, ze zahraničních pak známé typy jako ZX Spektrum, Commodore C64, Atari 800 a jiné). - jako řídicí prvek nejrůznějších technických systémů (např. PMI 80, TNS)

slide14

Jednočipový mikropočítač (Single-ChipMicrocomputernebo monolitický mikropočítač)- jde o kompletní počítač (mikropočítač) - obsahuje všechny tři bloky – vstup, centrální jednotku a výstup - je zmenšený do jednoho integrovaného obvodu s vysokou hustotou integrace (LSI) (příklad: Intel 8048 nebo Intel 8051) Typické vlastnosti:- velký počet tranzistorů na jednom čipu - architektury s velkým výpočetním výkonem - rozsáhlé skupiny funkcí – instrukcí- kratší spoje- menší zpoždění signálů- menší spotřebu energie (napájení)

slide15

Mikrokontrolér (Microcontroller)- jde o jednočipový mikropočítač - je určen jako ústřední řídicí prvek pro nejrůznější přístroje(audiovizuální, měřicí, domácí spotřebiče, mobilní technika...) Typické vlastnosti:- má jen menší možnosti rozšíření (není tak univerzální - vysoký výpočetní výkon (procesor s architekturou RISC)- nízká cenaPříkladem jsou obvody PIC od výrobce Microchip.

kontroln ot zky

1. ALU se přesně nachází v :

Operační paměti

Řadiči

Procesoru

Kontrolní otázky

2. Blok procesoru „Řadič“ má název podle:

Řídicí činnosti

Řazení instrukcí programu

Řazení výsledků

žádné z výše uvedených

3. O počítači ZX Spectrum lze říci, že je předchůdcem počítače typu PC. Patřil do kategorie:

Školních 8-bitových mikropočítačů

Průmyslových 8-bitových mikropočítačů

Domácích 8-bitových mikropočítačů

žádné z výše uvedených

kontroln ot zky spr vn odpov di erven

1. ALU se přesně nachází v :

Operační paměti

Řadiči

Procesoru

Kontrolní otázky – správné odpovědi - červeně

2. Blok procesoru „Řadič“ má název podle:

Řídicí činnosti

Řazení instrukcí programu

Řazení výsledků

žádné z výše uvedených

3. O počítači ZX Spectrum lze říci, že je předchůdcem počítače typu PC. Patřil do kategorie:

Školních 8-bitových mikropočítačů

Průmyslových 8-bitových mikropočítačů

Domácích 8-bitových mikropočítačů

žádné z výše uvedených

slide19

Seznam obrázků:

Obr. 1: vlastní, vývojový diagram

Obr. 2: vlastní, strukturogram

Obr. 3: vlastní, blokové schéma počítače

Obr. 4: vlastní, CPU – centrální procesorová jednotka

Obr. 5: vlastní, foto - Aplikace mikrokontroléru PIC – vývojový kit

Obr. 6: vlastní, foto - Aplikace mikrokontroléru PIC – vývojový kit – detail

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] Matoušek, D.: Číslicová technika, BEN, Praha, 2001, ISBN 80-7232-206-0

[2] Blatný, J., Krištoufek, K., Pokorný, Z., Kolenička, J.: Číslicové počítače, SNTL, Praha, 1982

[3] Kesl, J.: Elektronika III – Číslicová technika, BEN, Praha, 2003, ISBN 80-7300-075-X