Download
kaardiv rk ja geograafilised koordinaadid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaardivõrk ja geograafilised koordinaadid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaardivõrk ja geograafilised koordinaadid

Kaardivõrk ja geograafilised koordinaadid

1019 Views Download Presentation
Download Presentation

Kaardivõrk ja geograafilised koordinaadid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaardivõrk ja geograafilised koordinaadid Koostaja:Reet Tuisk

 2. Sisukord • Punktid ja jooned gloobusel • Võrk ümber Maa • Paralleelid • Iseloomustame paralleele • Meridiaanid • Iseloomustame meridiaane • Kui pikk on 1º? • Ära eksi ära … vahelduseks • Geograafiline laius • Geograafiline pikkus • Liidame laius- ja pikkuskraadid • Koordinaadid kaardil • Kus ma olen?!

 3. Punktid ja jooned gloobusel MAA PÖÖRLEMISTELG • Maa pöörleb ümber pöörlemistelje • Pöörlemistelje lõikepunktid Maa pinnaga on poolused • Poolustest võrdsel kaugusel on kujutletav ringjoon ekvaator PÕHJAPOOLUS EKVAATOR LÕUNAPOOLUS

 4. Jooned gloobusel 23,5º PÕHJA-POLAARJOON MAA TELG PÕHJA-PÖÖRIJOON EKVAATOR LÕUNA-PÖÖRIJOON LÕUNA-POLAARJOON MAA ORBIIDI TELG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schuine_aarde.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Solstice_revolving_earth.gif

 5. Maa on võrgus • Gloobusel ja kaardil on kaardivõrk • Kaardivõrk koosneb paralleelidest ja meridiaanidest • Kaardivõrgu abil saab kaardil määrata suundasid • Leida ja määrata objekti asukohtakaardil http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Sphere_rotating.gif

 6. Paralleelid e rööbikud Põhjapoolus - 90º N 60º Põhi 30º Ekvaator 0º 30º 60º Lõuna Lõunapoolus - 90º S Paralleeli määramiseks leitakse Maa keskpunktist nurk ekvaatori tasapinna ja maakera pinna vahel kuni poolusteni. http://geographyworldonline.com/tutorial/lesson1.html http://www.compassdude.com/latitude-longitude.shtml

 7. Iseloomustame paralleele • On kujutletavad ringjooned • Omavahel paralleelsed • Erineva pikkusega – lühenevad pooluste suunas • Kulgevad ida-lääne suunaliselt • Pikim paralleel on ekvaator • Ekvaator asub võrdsel kaugusel poolustest Mis osadeks jaotab maakera ekvaator? http://www.erikdeman.de/html/sail020d.htm

 8. Meridiaanid Põhjapoolus Meridiaanid määratakse ekvaatori tasapinnal Maa keskpunktist: nurk 0º-meridiaani suuna ja punkti suuna vahel kuni 180º- meridiaanini. Loetakse lääne ja ida suunas 180º 90º W 90º E 0º Lääs Ida Lõunapoolus http://geographyworldonline.com/tutorial/lesson1.html

 9. Iseloomustame meridiaane • On kujutletavad sirgjooned • Ühendavad põhja- ja lõunapoolust, st koonduvad poolustel • On ühepikkused • Kulgevad põhja-lõuna suunaliselt • Tähtsaimad on 0º- meridiaan e algmeridiaan e Greenwitch`i meridiaan ja 180º meridiaan • Algmeridiaan on kokku-leppeline http://www.erikdeman.de/html/sail020d.htm

 10. Ekvaatorit tähistav skulptuur Sao Tome`s Algmeridiaani tähis Suurbritannias Londoni lähistel Greenwitchi Observatooriumis Leia, kus asuvad Sao Tome ja London. Nimeta ka maailmajagu. http://en.wikipedia.org/wiki/Equator http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prime_meridian.jpg

 11. Kui pikk on 1º? • Maa ekvatoriaalne ümbermõõt on 40 075 km • Maa polaarne ümbermõõt on ~39 941 km • Meridiaani kraadipikkus on ~ 111 km • Paralleelidel on kraadi-pikkus erinev: Macapas 111,3 km New Orleansis 96,4 km Bordeaux`s 78,7 km Peterburgis 55,7 km Põhjapoolusel ? km Miks on 1º pikkus meridiaanidel sama, aga paralleelidel erinev? Mis laiuskraad nimetatud kohtadele sobib: 90º, 60º, 45º, 30º, 0º ? http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_system

 12. Ära eksi ära … A 4 5 D 10 3 7 1 C F H I 6 2 8 B G E 9 Mis piirkondi on kaartidel kujutatud?Mis mandrid ja ookeanid on tähistatud (tähed)? Mis ilmakaarde liigud? http://commons.wikimedia.org/wiki/Oceans#Maps_of_historical_oceans http://d1ftgt94wd5jml.cloudfront.net/2010/proj_stereographic.png

 13. Geograafiline laius • Näitab koha kaugust ekvaatorist • Loetakse paralleelidelt • Koht asub põhja-poolkeral: põhjalaius (0-90ºN või 0-90º pl) • Koht asub lõuna-poolkeral: lõunalaius(0-90º S või 0-90º ll) 90º N 80º 60º PÕHJALAIUSED 40º A 20º 0º C 20º 40º LÕUNALAIUSED 60º B Leia punktide A, B ja C laiuskraadid.Selgita, mida tähendab 40º N ? 80º 90º S

 14. Geograafiline pikkus 0º • Näitab koha kaugust algmeridiaanist • Loetakse meridiaanidelt • Koht asub läänepool-keral: läänepikkus (0-180º W või 0-180º lp) • Koht asub idapoolkeral: idapikkus (0-180º E või 0-180º ip) B LÄÄS IDA 60º 40º 20º 20º 40º 60º C A 0º Leia punktide A, B ja C pikkuskraadid. Selgita, mida tähendab 20º W?

 15. Liidame laius- ja pikkuskraadid C A + = D B LAIUSKRAADID PIKKUSKRAADID KOORDINAADID 30º N põhjapoolkeral 30ºSlõunapoolkeral 30ºW läänepoolkeral 30ºE idapoolkeral A 30ºN, 30ºE B 30ºS, 30ºE C 30ºN, 30ºW D30ºS, 30ºW Mis tähiseid saab punktide A, B, C, D koordinaatide puhul veel kasutada? http://www.bubl.org/navweatherlatlong.htm

 16. Koordinaadid kaardil W, lp E, ip N, pl 60ºN 120ºW 1 3 2 30ºS 60ºE S, ll 4 1 kaugus ekvaatorist loed paralleelilt 2 kaugus algmeridiaanist loed meridiaanilt 3 4 http://www.worldatlas.com/aatlas/latitude_and_longitude_finder.htm

 17. Kus ma olen?! 60º A D 30º B F 0º E 30º C 60º 0º 60º 120º 180º 120º 60º 0º Koordinaatide leidmine on nagu kinoskäik: enne leiad rea (paralleel), siis liigud oma kohani (meridiaan). Otsi Hannah üles! http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_latitude