Download
baikali j rv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baikali järv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baikali järv

Baikali järv

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Baikali järv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Baikali järv Karl Hannes Raat Margus Taaber

  2. Baikali Asukoht Baikali järv asub Aasias, Ida-Siberi lõunaosas Venemaal Burjaatia vabariigi ja Irkutski oblasti vahel . Geograafilised korinadid on 104-110O N,51-55O E

  3. Baikali suurus • Baikali järve pindala on 31500km2 • veekogu pikkus 636 km • laius 80 km • suurim sügavus 1637 m • keskmine sügavus 758 m

  4. Baikali kliima • Baikal asub parasvöötme kontinentaalses kliimavöötmes talv on kuiv ja külm suvi lühike. • Baikal on jääs jaanuari algusest maini • Suure pakasega tekivad jääse praod mis on 2-3 meetrit laiad mis on 10-30 kilomeetrit pikad. • Tänu pragudele kalad ei hukku hapnikunälga. .

  5. Jää Baikali järvel

  6. Baikali elustik ja taimed • Baikalis on 2630 liiki loomi ja taimi neist 2/3 on ainult Baikalile omased. • Tähtsamad kalad on omul,harjus,siig,tuur,luts,haug,õlikala . • Ainus imetaja on Baikalis on baikali viiger (ainus mageveeline hüljes maailmas) • Baikali järve loomastiku toiduahelas tähtsal kohal on Baikali vähkjake. • Baikali ääres elutseb 236 liiki linde neist 29 veelindu (pardid, haned, luiged, kajakad, hallhaigur) • Unikaalne on Baikal ka sellepoolest et suures sügavuses kasvavad magevee käsnad • Baikali ääres kasvavad ka Moon, Iiris, Ledum, Sõnajalg, Tansy, Poppy Field

  7. Baikali järv Pindala on 31500 km2 Kõrgus merepinnast on 456 m Suurim sügavus on 1637m Peipsi järv Pindala on 2611 km2 Kõrgus merepinnast on 30 m Suurim sügavus on 12,9 m Võrdlus

  8. Keskonnaprobleemid • Turism • Tselluloositehased • Soojuselektrijaamad • Baikalist põhjast mööduv BAM (Baikali-Amuuri magistraal). • Reovesi mis tuleb järve ääres asuvatest linnadest

  9. Kasutatud Allikad http://et.wikipedia.org/wiki/Baikali_j%C3%A4rvv http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Baikal http://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал ENE 1