biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLIOTERAPIA JAKO FORMA TERAPII PEDAGOGICZNEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIBLIOTERAPIA JAKO FORMA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

BIBLIOTERAPIA JAKO FORMA TERAPII PEDAGOGICZNEJ - PowerPoint PPT Presentation

luella
428 Views
Download Presentation

BIBLIOTERAPIA JAKO FORMA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIBLIOTERAPIA JAKO FORMA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 2. BAJKOTERAPIA PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KLAS I-III

 3. POCHODZENIE SŁOWA BIBLIOTERAPIAZ JĘZYKA GRECKIEGO BIBLIOTERAPIA - LECZENIE KSIĄŻKĄ BIBLION – KSIĄŻKA THERAPEO - LECZĘ

 4. BIBLIOTERAPIA DEFINICJA BIBLIOTERAPII WEDŁUG MARII MOLICKIEJ BIBLIOTERAPIA JEST METODĄ PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ, KTÓRA PRZEZ LITERATURĘ BUDUJE LUB ODBUDOWUJE ZASOBY OSOBISTE ,OBRAZ SIEBIE I ŚWIATA ORAZ REDUKUJE PRZYKRE NAPIĘCIA EMOCJONALNE

 5. FORMY PRACY Z UCZNIEM • GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK , BAŚNI TEKSTÓW TERAPEUTYCZNYCH • SŁUCHANIE TEKSTÓW LITERACKICH NAGRANYCH NA PŁYTACH CD • OGLĄDANIE BAŚNI NA VIDEO • ZABAWA W TEATR- PRZYGOTOWANIE INSCENIZACJI BAŚNI • UDZIAŁ W PRZEDSTAWIENIACH TEATRALNYCH • GRY I ZABAWY TERAPEUTYCZNE, INTEGRACYJNE • WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH • SŁUCHANIE TEKSTÓW TERAPEUTYCZNYCH I MUZYKI RELAKSACYJNEJ • WYKONYWANIE PRAC PLASTYCZNYCH –MANDALA, ILUSTRACJE DO TEKSTÓW LITERACKICH, INNE TECHNIKI PLASTYCZNE

 6. „KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROHU”INSCENIZACJA BAŚNI J.CH ANDERSENA W WYKONANIU UCZESTNIKÓW BAJKOTERAPII

 7. 200 ROCZNICA URODZIN J.CH ANDERSENAUDZIAŁ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ BAJKOTERAPIIW MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZO-PLASTYCZNYM

 8. „TY ŻYJESZ CHOCIAŻ MARTWE MASZ POWIEKI BO W SERCACH DZIECI TRWAĆ BĘDZIESZ NA WIEKI”

 9. M A N D A L A MANDALA - OZNACZA ŁUK, KOŁO, JEST SYMBOLICZNYM OBRAZEM ŚWIATA MANDALE MOŻNA RYSOWAĆ ,RZEŹBIĆ, USYPYWAĆ Z BARWIONEGO PIASKU. INNE CIEKAWE ROZWIĄZANIA TO WYPEŁNIANIE PLASTELINĄ , WYCINANIE, WYKLEJANIE ZIARNAMI WYKORZYSTANIE MANDALI W PRACY Z DZIEĆMI DAJE DUŻE EFEKTY WYCHOWAWCZE,DAJE MOŻLIWOŚĆ KONCENTRACJI UWAGI.

 10. MANDALE WYKONANE NA ZAJĘCIACH BAJKOTERAPII

 11. ALEKSANDER PUSZKIN„BAJKA O RYBAKU I RYBCE” • PISZEMY, RYSUJEMY ŻYCZENIA DO ZŁTEJ RYBKI- WIERZYMY, ŻE SIĘ SPEŁNIĄ. • PRZYSŁOWIA MĄDROŚCIĄ NARODÓW: „APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA” „CHYTRY DWA RAZY TRACI” LEPSZY WRÓBEL W GARŚCI NIŻ GOŁĄBEK NA DACHU”

 12. GŁOŚNE CZYTANIE W CZYTELNI NA ZAJĘCIACH BAJKOTERAPII POPULARYZUJEMY OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ GŁOŚNEGO CZYTANIA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” PO PROSTU CZYTAMY DZIECIOM

 13. „ KRÓLOWAŚNIEGU” UTWORY LITERACKIE ILUSTRUJEMY RÓŻNYMI FORMAMI PLASTYCZNYMI PREZENTUJEMY KRÓLOWE ŚNEGU WYKONANE Z KARTONU, BIBUŁY, FOLII ALUMINIOWEJ, SERWETEK, WSTĄŻEK. WYKONANE PRACE ZDOBIĄ POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI

 14. KONIECDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PREZENTACJA WYKONANA ZOSTAŁA NA WARSZTATACH PRZEDMIOTOWO-METODYCZNYCH W ZAKRESIE „KORZYSTANIE Z USŁUGI WINDOWS SHARE POINT SERVICES- TWORZENIE PREZENTACJI I PUBLIKACJA NA WITRYNIE WSS”