Download
metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego jako forma wsparcia w projekcie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metoda pracy „Trenera Zatrudnienia Wspieranego” jako forma wsparcia w projekcie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metoda pracy „Trenera Zatrudnienia Wspieranego” jako forma wsparcia w projekcie

Metoda pracy „Trenera Zatrudnienia Wspieranego” jako forma wsparcia w projekcie

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Metoda pracy „Trenera Zatrudnienia Wspieranego” jako forma wsparcia w projekcie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Metoda pracy „Trenera Zatrudnienia Wspieranego” jako forma wsparcia w projekcie Magdalena Augustyn trener zatrudnienia wspieranego

  2. TZW w projekcie Konserwator • Model pracy TZW został wypracowany we wcześniejszych projektach (PIW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” i wdrożony pilotażowo w „ABC Gospodarki Społecznej”. • W projekcie „Konserwator” realizowana w trzech edycjach od 2011r. w oparciu założenia pracy coachingowej. • Wyodrębniona grupa 15% osób (spośród wszystkich uczestników projektu) u których problemy z wejściem na rynek pracy łączą się z potencjalnym wykluczeniem społecznym.

  3. Czym jest coaching w metodzie TZW??? film

  4. Praktyka • Spotkania w siedzibie pracodawcy • 2 do 4 spotkań w przeciągu 6 m-cy • Liczne telefony i maile pomiędzy spotkaniami • Tematy i potrzeby znacznie wykraczające poza zakres poszukiwania pracy

  5. Rezultaty • 65 spotkań z uczestnikami wsparcia • Przedstawienie 56 ofert pracy dostosowanych do oczekiwań i predyspozycji uczestników • 4 rozmowy kwalifikacyjne w których uczestniczył TZW • Niewymierne: wsparcie, motywacja, pobudzenie zaangażowania, możliwość opowiedzenia o problemach itp.

  6. Cytaty • „Pani jest bardzo potrzebna do uświadomienia realności pomysłu na własną firmę, w poszukiwaniu zatrudnienia, ofert pracy. Jest to podpowiadanie gdzie, co można znaleźć. Jest to mobilizacja do jazdy, pytania, bo tak to bym siedział w domu lub jeździł tylko do Dąbrowy Tarnowskiej do pup. Rozmowa w cztery oczy jest to co innego niż warsztaty, bo tam człowiek nie poruszy różnych tematów.” (S.W.) • „Rozmowa z Panią zmobilizowała mnie do intensywnego poszukiwania pracy ( chyba do tej pory nigdy tak aktywnie się w to nie angażowałam). Myślę, że mi osobiście potrzebny był taki doping i oczywiście podpowiedź jak skutecznie szukać pracy. Dzięki Pani podpowiedzi szukam pracy za pomocą stron internetowych, ogłoszeń prasowych a także przez znajomych. Myślę, że dla osób bezrobotnych fakt, że mogą zwrócić się o pomoc, że ktoś chce im poświęcić czas i stara się im pomóc w rozwiązywaniu ich problemów jest naprawdę ważny.  Myślę, że będziemy w kontakcie.” (A.M.) • „Nie czułam się sama ze swoimi problemami. Czułam, że w razie pojawienia się problemu mam z kim porozmawiać. „ (A.D.)