2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Планування роботи інтернатних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Планування роботи інтернатних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Планування роботи інтернатних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік. - PowerPoint PPT Presentation

lucy-fulton
134 Views
Download Presentation

Планування роботи інтернатних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Планування роботи інтернатних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік. Счастна І.О. начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти Головного управління освіти і науки

  2. Планування роботи • визначення перспектив • пріоритетне значення управлінських дій та заходи, що при найменших витратах сил, часу й засобів забезпечують виконання поставлених завдань і досягнення мети • зменшення долі невизначеності • забезпечення наступності дій • упорядкування протікання різних процесів у системі роботи

  3. ЗАТВЕРДЖЕНО на спільному засіданні ради закладу та адміністрації протокол від 00.00.2012 № 00 Голова ради закладу ________________Іванова М.І. Директор ______________Прокоф’єв С.О. (печатка закладу) ПЛАН РОБОТИ комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 7 » Харківської обласної ради на 2012/2013 навчальний рік ПОГОДЖЕНО на засіданні педагогічної ради протокол від 00.00.2012 № 00 голова педагогічної ради __________Прокоф’єв С.О.

  4. Принципи планування • цілеспрямованості • науковості • комплексності • поєднання перспективного й щоденного планування • доцільності • врахування специфічних особливостей даного навчального закладу

  5. Система планування • Перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. • План роботи школи на поточний навчальний рік. • Плани навчально-виховної роботи педагогів (календарні, поурочні плани, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, шкільних психологів, соціальних педагогів). • Плани роботи методичних об'єднань. • Плани роботи учнівських гуртків, об'єднань, спортивних секцій. • Плани роботи шкільної бібліотеки. • Особисте тижневе планування роботи керівників школи. • Плани роботи ради загальноосвітнього навчального закладу. • Плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету (якщо такі створені). • План-календар роботи школи на поточний місяць, навчальну чверть чи семестр. • Розклади уроків, факультативів, індивідуальних консультацій, позакласних заходів.

  6. Основні умови ефективності річного планування • знання й об'єктивне оцінювання рівня роботи школи на момент планування; • чітке й аргументоване прогнозування рівня, якого досягне школа наприкінці запланованого періоду; • вибір оптимальних шляхів і засобів досягнення запланованого рівня роботи школи.

  7. План роботи закладу на навчальний рік • Учасники навчально-виховного процесу (учні, педагоги): • соціальний захист учнів; • безпека життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров’я учнів; • організація навчально-пізнавальної діяльності учнів: • навчання учнів за індивідуальною формою; • атестація педагогічних працівників; • курсове підвищення кваліфікації.

  8. План роботи закладу на навчальний рік Розділи плану роботи: • Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу. • Науково-методичне забезпечення роботи загальноосвітнього навчального закладу. • Охорона праці. • Спортивно-оздоровча робота та викладання фізичної культури. • Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання. • Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітнього закладу.

  9. План роботи закладу на навчальний рік До плану роботи на поточний навчальний рік додаються: • план роботи шкільної бібліотеки; • план розвитку матеріально-технічної бази школи; • заходи щодо реалізації програм в галузі освіти; • план роботи практичного психолога. Рекомендуємо спланувати заходи щодо підготовки до державної атестації закладу.