tiszt bb termel s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TISZTÁBB TERMELÉS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TISZTÁBB TERMELÉS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

TISZTÁBB TERMELÉS - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

TISZTÁBB TERMELÉS. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. A tisztább termelést elősegítő vállalati eszközök : áttekintés. Input-output elemzés Anyag- és energiaáramok elemzése Életciklus-elemzés. Az Input-Output elemzés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TISZTÁBB TERMELÉS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiszt bb termel s

TISZTÁBB TERMELÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

a tiszt bb termel st el seg t v llalati eszk z k ttekint s
A tisztább termelést elősegítő vállalati eszközök: áttekintés
 • Input-output elemzés
 • Anyag- és energiaáramok elemzése
 • Életciklus-elemzés

HEFOP 3.3.1.

az input output elemz s
Az Input-Output elemzés
 • Célja: az üzembe bemenő, és az azt elhagyó anyag- és energiaáramok (lehetőleg) konzisztens leírása
 • Szoros kapcsolat a könyveléssel és az anyaggazdálkodással
 • A hulladékok és emissziók értékelése
 • Fajlagos hatékonysági mutatók képzése

HEFOP 3.3.1.

indul l p sek
Induló lépések
 • Minden folyamat beazonosítása - beleértve a termelést, anyagok kezelését, tárolását, stb.
 • Különleges figyelmet kell fordítani az időszakos folyamatokra (pl. tisztítás).
 • A legfontosabbnak vélt inputok és outputok beazonosítása.

HEFOP 3.3.1.

az input output elemz s szintjei
Az Input-Output elemzés szintjei

Az anyag- és energiaáramok felmérése:

 • az egész üzem szintjén
 • egyes termelési folyamatokra nézve
 • egyes termékekre vonatkoztatva

HEFOP 3.3.1.

adatforr sok az input output elemz shez
Adatforrások az Input-Output elemzéshez

Meglévő:

 • könyvelés
 • beszerzés
 • raktárgazdálkodás
 • szállítók
 • értékesítés
 • gyártáselőkészítés
 • termelés
 • hulladékgazdálkodás
 • ...
 • Új:
 • mérések
 • feljegyzések, dokumentáció
 • ...

HEFOP 3.3.1.

az input output m rleg t telei
INPUT

Anyagok

nyersanyagok

félkésztermékek

csomagolóanyagok

segédanyagok

karbantartási / üzemeltetési anyagok

Energia / egyéb erőforrások

energiahordozók

víz

levegő

talaj

OUTPUT

Termékek

késztermékek

Hulladékok

kommunális

ipari / termelési

veszélyes

Emissziók

szennyvíz

légszennyezés

hulladék hő

zaj / rezgés

egyéb (pl. szaghatás, sugárzás, stb.)

Az Input-Output mérleg tételei

HEFOP 3.3.1.

anyagforgalmi elemz sek
Anyagforgalmi elemzések

Az anyagáramok és anyag-felhasználások részletes leírása

 • Hol és milyen hulladékok és emissziók keletkeznek?
 • Milyen nyersanyagveszteség lép fel?
 • Hol és miért keletkezik a veszteség?
 • Melyek a kritikus ill. gyenge pontok?
 • Hol találunk javítási lehetőségeket?
 • Milyen újrahasznosítási lehetőségeket találunk?

HEFOP 3.3.1.

az anyag ram elemz s c ljai
Az anyagáram elemzés céljai
 • az alap- és segédanyagok üzemen belüli nyomonkövetése, az összefüggések felismerése
 • a hulladékok és emissziók keletkezési helyének és a keletkezés okának a feltárása
 • a veszteségi pontok feltárása
 • az értékelés alapjainak kidolgozása
 • az adatok feldolgozása, döntéselőkészítés
 • a hulladékok és emissziók elkerülését szolgáló intézkedések kidolgozása
 • prioritások meghatározása

HEFOP 3.3.1.

hogyan j runk el az anyag ram elemz s folyam n
Hogyan járunk el az anyagáram elemzés folyamán?

1. Célok és vizsgálandó paraméterek meghatározása

2. A vizsgálat térbeli behatárolása

3. A vizsgált időtartam rögzítése

4. A folyamat ésszerű lépésekre bontása

5. Az anyagáramok útjának felvázolása - folyamatábra készítése (kvalitatív elemzés)

6. Anyagmérlegek készítése: az anyagáramok mennyiségi meghatározása (kvantitatív elemzés)

7. Értelmezés és következtetések

HEFOP 3.3.1.

az anyag ram elemz sek eredm nyeinek grafikus szeml ltet se
Az anyagáram elemzések eredményeinek grafikus szemléltetése

Folyamatábrák anyag- és energiaáramok, folyamatok áttekintésére

Tortadiagramok eloszlások, összetételek bemutatására

X-Y-grafikonok, időbeli trendek, összefüggések

hisztogramok ábrázolására

Sankey- anyagáramok méretarányos

diagramok megjelenítésére

HEFOP 3.3.1.

az ves sszes energiafelhaszn l s elemz se
Az éves összes energiafelhasználás elemzése
 • fajlagos mennyiségek és költségek alakulásának követése (termékmennyiségre, forgalomra, nyereségre vonatkoztatva)
 • egyes energiahordozók részaránya
 • saját energiatermelés (önellátás) részaránya
 • megújuló energiaforrások részaránya

Ne feledkezzünk meg a közlekedés energia-

(üzemanyag-) felhasználásáról!

HEFOP 3.3.1.

az energiafogyaszt s ves alakul s nak elemz se
Az energiafogyasztás éves alakulásának elemzése
 • szezonalitás, amelyből pl. a fűtési és technológiai felhasználás aránya becsülhető
 • áram- és hőfelhasználás arányának változása (kogeneráció lehetősége)
 • a lekötött teljesítmény és a tényleges csúcsfogyasztás alakulása (terhelés-menedzsment)
 • meddőáram-kompenzáció

HEFOP 3.3.1.

heti s napi fogyaszt si profilok
Heti és napi fogyasztási profilok
 • termelési időn kívüli fogyasztások (hétvége, éjszaka)
 • csúcsidőszakok (terhelés-menedzsment)
 • abnormális üzemi körülmények (karbantartás, indulás, leállás, termékváltás, üzemzavar, stb.)

HEFOP 3.3.1.

p lda ves terhel s elemz se

2.700

2.700

lekötött nappal kW

2.600

2.600

lekötött csúcs kW

2.500

2.500

használt nappal kW

használt csúcs kW

2.400

2.400

2.300

2.300

2.200

2.200

2.100

2.100

2.000

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

1.700

1.700

1.600

1.600

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Példa: éves terhelés elemzése

HEFOP 3.3.1.

lca t erm kek sszehasonl t s a
LCA: termékek összehasonlítása
 • Egymást helyettesítő, azonos hasznosságú termékek összehasonlítása szükséges
 • Termelési, működési, irányítási, teljes élettartam költségek
 • Használati idő/megbízhatóság/élettartam (erkölcsi és műszaki elavulás)
 • A környezeti terhek értékelése (Full Cost Accounting)
 • Tervezési-fejlesztési idő, diszkont láb
 • Diszkontált jelenérték

HEFOP 3.3.1.

e set cd vagy pap r
Eset: CD vagy papír
 • Egy konferencia tanulmányainak kiadása CD-n vagy papíron?
 • Az új megoldás: 1 db CD $3 ($1500 az 500 db CD előállítása)
 • A régi megoldás: 200 oldal nyomtatása (300 személy részére )
  • 60,000 oldal @ $0.05/oldal = $3000
 • Csak a termelés költségei

HEFOP 3.3.1.

k vetkeztet sek
Következtetések
 • CD: „Win-win”projekt
 • Az indirekt hatás nagyobb, mint a közvetlen
 • Az iparon belüli hatása elenyésző
 • Az ellátási láncra kiterjedő szennyezéscsökkentés fontossága
 • A hatások forrását meg kell határozni
 • A részletes elemzés feltárhat “hot spot”-okat

HEFOP 3.3.1.

el ad s gyakorlat sszefoglal sa
ELŐADÁS/GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
 • A tisztább termelés gyakorlati megvalósítását számos eszköz segíti a vállalatoknál
 • Ezen eszközök helyes alkalmazása nélkül nem mutathatóak ki a megelőző jellegű környezetvédelem által elérhető eredmények
 • Az inputok és outputok elemzése, illetve az anyagforgalmi elemzések a folyamatokra irányulnak
 • Az LCA a termékekre vonatkozik.

HEFOP 3.3.1.

el ad s gyakorlat ellen rz k rd sei
ELŐADÁS/GYAKORLAT ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
 • Mit értünk Input-Output elemzésen?
 • Hogyan készítene el egy anyagáram elemzést?
 • Milyen tényezőket kell figyelembe venni az energiafelhasználás elemzése során?
 • Mit értünk életciklus szemlélelet?
 • Hogyan határozhatjuk meg a rendszerhatárokat egy LCA elemzés során?

HEFOP 3.3.1.

el ad s gyakorlat felhaszn lt forr sai
ELŐADÁS/GYAKORLAT Felhasznált forrásai
 • Csutora-Kerekes: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004
 • Egyéb források: hcpc.uni-corvinus.hu

HEFOP 3.3.1.

k sz n m a figyelm ket k vetkez el ad s gyakorlat c me megel z s s v llalati k rnyezeti ir ny t s
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKETKÖVETKEZŐELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:Megelőzés és vállalati környezeti irányítás
 • Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: Irányítási rendszerek, ISO14001

Előadás anyagát készítették: Dr. Zilahy Gyula, Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék

HEFOP 3.3.1.