historia praw cz owieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historia praw człowieka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historia praw człowieka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Historia praw człowieka - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Historia praw człowieka. Co to są prawa człowieka ?. Zespół praw i wolości przysługujących człowiekowi niezależnie od rasy, języka, wyznania, narodowości, przekonań czy pochodzenia społecznego. Źródłem tych praw jest godność człowieka. Cechy praw człowieka:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historia praw człowieka' - lucky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co to s prawa cz owieka
Co to są prawa człowieka ?
 • Zespół praw i wolości przysługujących człowiekowi niezależnie od rasy, języka, wyznania, narodowości, przekonań czy pochodzenia społecznego.
 • Źródłem tych praw jest godność człowieka.
cechy praw cz owieka
Cechy praw człowieka:
 • Naturalne – posiadamy je, ponieważ jesteśmy ludźmi.
 • Niezbywalne - nie możemy się ich zrzec.
 • Niepodzielne - wszystkie prawa posiadamy jednocześnie.
 • Nienaruszalne - nie zależą od władzy.
 • Powszechne - wszyscy ludzie posiadają takie same prawa.
geneza praw cz owieka
Geneza praw człowieka.
 • Prawa człowieka mają swoje źródła już w starożytności. Nie rozwijały się w sposób ciągły. Poszczególne wątki pojawiały się w różnych epokach.
 • Niektórzy badacze wskazują na narodziny praw człowieka w Babilonii - Kodeks Hammurabiego - władza jest po to, aby chronić słabych przed złymi uczynkami silnych.
 • W doktrynie demokracji ateńskiej można odnaleźć wolość czynu i słowa w granicach prawa oraz równość praw obywateli. Idee greckie przejęli myśliciele rzymscy (Cyceron, Seneka), którzy uważali, że źródłem pierwotnej suwerenności jest lud.
slide5
.
 • Św. Augustyn oraz św. Tomasz uważali, że są prawa, których nie nadaje władza, lecz są one nieodłączne samej naturze człowieka np. prawo do życia czy wolności.
 • Średniowiecze przynosi pierwsze dokumenty mające moc prawa obowiązującego. Jednym z nich jest:

Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum)

z 1215 r. wydana przez króla Anglii Jana bez Ziemi, która zawierała ograniczenie władzy królewskiej.

 • W Anglii John Locke głosił, że każdy człowiek ma prawa naturalne do życia, wolności i własności.
slide6
.
 • W drugiej połowie XVIII wieku doszło do wielkich rewolucji społecznych: amerykańskiej i francuskiej. Fundamentem amerykańskiej państwowości jest Deklaracja Niepodległości z 1776roku, która wprowadzała prawo do oporu przeciwko władzy działającej wbrew interesowi ludu.
 • Drugim ważnym dokumentem była Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ogłoszona w 1789 roku we Francji. Zapisano w niej prawa do wolności, równości, bezpieczeństwa oraz prawo oporu.
 • Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku ogłoszono deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami.
 • Po bitwie pod Solferino w 1849r. zaczęto tworzyć prawa humanitarne.
slide7
.
 • W 1919r. powstała Liga Narodów, która była pierwszą międzynarodową organizacją mającą za zadanie zapewnienia pokoju w Europie.
 • Prawdziwy przełom w dziedzinie praw człowieka nastąpił po II wojnie światowej (w czasie jej trwania doszło do łamania praw człowieka na niespotykaną skalę). W 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, której celem stała się ochrona praw człowieka. W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechna Deklarację Praw Człowieka –pierwszy kompletny katalog praw człowieka.
 • Deklaracja oraz uchwalone w 1966 roku Pakty Praw Człowieka stały się podstawą uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka.
slide8
.
 • W skład światowego kanonu praw człowieka i podstawowych wolności wchodzą cztery dokumenty uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Są nimi:
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948r.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966r.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r.
 • Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych z 1966r.
slide9
.
 • Podstawą europejskiego systemu ochrony praw człowieka jest podpisana w 1950 roku w Rzymie Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w 1961 roku w Turynie Europejska Karta Socjalna. Bardzo istotnym elementem jest także Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 roku oraz Karta Nowej Europy.