a meg jul energetika villamos rendszerei bmevivem 262 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 ). Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István BME Villamos Energetika Tanszék. TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0048 A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a meg jul energetika villamos rendszerei bmevivem 262

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM262)

Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István

BME Villamos Energetika Tanszék

TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0048

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

2 r sz
2. rész

Szélerőművek

2 1 alapfogalmak sz ler m vekr l
2-1. Alapfogalmak szélerőművekről

a./

b./

2-1. ábra. a./ Egy vízszintes tengelyű szélerőmű főbb részei

b./ A gondola belseje

2 3 bra f gg leges sz lturbin k n h ny t pusa
2-3. ábra. Függőleges szélturbinák néhány típusa.

ELSŐDLEGESEN HÚZÓERŐ TÍPUSÚ

ELSŐDLEGESEN EMELŐERŐ TÍPUSÚ

2 2 a leveg ben sz lben megl v teljes tm ny 2 2 1 f gg leges sz lprofil
2-2. A levegőben (szélben) meglévő teljesítmény2-2-1. Függőleges szélprofil

2-4. ábra.

Az atmoszférikus határréteg szélsebesség profilja (és megoszlása)

2 2 2 a teljes tm ny sz m t sa 2 5 bra a sz ler m vek m reteinek n veked se az id f ggv ny ben
2-2-2. A teljesítmény számítása2-5.ábra. A szélerőművek méreteinek növekedése az idő függvényében.
2 3 a sz lturbin b l kivehet teljes tm ny
2-3. A szélturbinából kivehető teljesítmény

2-3-1. A levegő jellemzőinek változása a szélturbinán való áthaladás során (2-6. ábra.)

2 3 3 gyorsj r si t nyez
2-3-3. Gyorsjárási tényező

2-7. ábra. A teljesítménytényező függése a gyorsjárási tényezőtől, a turbina típusától és a lapátszámtól.

2 3 4 a lap tok m dos t hat sa a l g ramlatra
2-3-4. A lapátok módosító hatása a légáramlatra

2-8. ábra. A légáramlatok pályái egy háromlapátos szélturbina esetén.

2 3 5 a lap tok sz rnyszelv ny alakj nak s a sz lir nyhoz viszony tott sz g nek szerepe
2-3-5. A lapátok szárnyszelvény alakjának és a szélirányhoz viszonyított szögének szerepe

2-9. ábra. A lapát egy elemi szárnyszelvényének kijelölése.

slide15

2-11. ábra. Az emelőerő és a visszahúzó erő tényezőinek változása a támadási szög függvényében.

(2-12)

Az ábrán:

CL  CE

CD CV

L/D  CE/CV

slide17

2-13 ábra. A Cp teljesítménytényező változása a  gyorsjárási tényező és a  lapátszög függvényében.

2 4 alapvet szab lyoz si feladatok
2-4. Alapvető szabályozási feladatok

II.

I.

III.

2-14. ábra. A szélturbinák tipikus teljesítmény–szélsebesség és nyomaték-szögsebesség diagramjai.

slide19

2-14. ábra. A szélturbinák tipikus nyomaték-szögsebesség diagramjai.

2 5 teljes tm nyszab lyoz s a turbina seg ts g vel
2-5. Teljesítményszabályozás a turbina segítségével

Region II I. tartomány

Region IIIII. tartomány

II. tartomány:

=

2-15. ábra. Teljesítmény viszonyok a szélsebesség függvényében.

2 5 1 a sz lker k gondola elforgat sa
2-5-1. A szélkerék/gondola elforgatása

*

= (2-18)

2-16. ábra. A teljesítmény tényező változása a gondola szélirányból való elforgatása/elbillentése esetén.

2 5 2 a lap tsz g v ltoztat sa
2-5-2. A lapátszög változtatása

2-18. ábra. A lapátszög szabályozás elve.

slide25

2-20. ábra. A szélturbina-generátor főhajtás blokkvázlata lapátszög szabályozás esetén.

2 5 3 stall szab lyoz s speci lis sz rnyszelv ny alkalmaz sa
2-5-3. Stall szabályozás (speciális szárnyszelvény alkalmazása)

(2-20)

2-21. ábra. A szélsebességek háromszöge, és jellegzetes szögek.

2 23 bra a lap tsz g szab lyoz s s stall szab lyoz s jellegg rb inek sszehasonl t sa
2-23. ábra. A lapátszög szabályozás és stall-szabályozás jelleggörbéinek összehasonlítása.
2 25 bra a k toldali k nyszer szeml ltet se s megsz ntet s nek lehets ges m djai
2-25. ábra. A kétoldali kényszer szemléltetése, és megszüntetésének lehetséges módjai.
2 26 bra kalick s forg r sz aszinkron gener tor p lussz m v ltoztat sa sz ler m vekben
2-26. ábra. Kalickás forgórészű aszinkron generátor pólusszám változtatása szélerőművekben.

A típus

2 6 2 b t pus sz ler m vek
2-6-2. „B” típusú szélerőművek

2-27. ábra. A forgórészköri ellenállás változtatás kefenélküli megoldása.

2 6 3 d t pus sz ler m vek
2-6-3. „D” típusú szélerőművek

2-28a. ábra. Áttétel nélküli szélerőművek szinkron generátorai gyűrű alakú kivitelben készülnek.

2 28b bra p t w t jellegg rbe az i es tartom nyban frekvenciav lt alkalmaz sa eset n
2-28b. ábra. PT-wT jelleggörbe az I-es tartományban, frekvenciaváltó alkalmazása esetén.

I. tartomány: (2-21)

2 29 bra d t pus sz ler m elvi blokkv zlata
2-29. ábra. D típusú szélerőmű elvi blokkvázlata.
  • 2-30. ábra. A generátor fölérendelt szögsebesség szabályozásának részlete.
2 31 bra a p t p tn szab lyoz s munkapontjai frekvenciav lt s s lap tsz g szab lyoz s eset n
2-31. ábra. A PT=PTn szabályozás munkapontjai frekvenciaváltós és lapátszög-szabályozás esetén.
2 6 4 c t pus sz ler m vek
2-6-4. „C” típusú szélerőművek

2-32. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítmény áramlásának tényleges irányai.

slide38

2-32. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítmény áramlásának tényleges irányai.

slide39
2-33. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor forgórészén áthaladó teljesítmény a szögsebesség függvényében.
slide40
2-34. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítményviszonyai a szinkron fordulatszám alatt (s=0,3).
slide41
2-35. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítményviszonyai a szinkron fordulatszám felett (s=-0,3).
2 6 5 a frekvenciav lt ramir ny t inak lehets ges feladatmegoszt sa
2-6-5. A frekvenciaváltó áramirányítóinak lehetséges feladatmegosztása

2-36. ábra. A „D” típusú szélerőmű áramirányítói közötti feladatmegosztás.

2 38 bra a c t pus sz ler m ramir ny t i k z tti feladatmegoszt s
2-38. ábra A „C” típusú szélerőmű áramirányítói közötti feladatmegosztás.
2 7 sz ler m hidrog n hibrid rendszer
2-7. Szélerőmű-hidrogén hibrid rendszer

2-39. ábra. A szélerőmű-hidrogén hibrid rendszer egy lehetséges elrendezése.

slide46

b)

  • a)
  • 2-40. ábra. a)A lúgos elektrolizáló cella működésének alapelve. b) Egy elektrolizáló cella tipikus feszültség-áram jelleggörbéi egy magasabb és egy alacsonyabb hőmérsékleten.
slide54

2-48. ábra. A szélerőmű-hidrogén rendszer egy lehetséges működési stratégiája.

3 r sz
3. rész

Vízerőművek turbinái és generátorai

3 1 alapfogalmak v zer m vekr l
3-1. Alapfogalmak vízerőművekről
  • 3-1. táblázatVízerőművek csoportosítása.

Csőturbina

3 2 turbina t pusok
3-2. Turbina típusok

3-2. ábra. A turbina járókerekének típusai.

a./ Francis,

b./ propeller,

c./ Pelton,

d./ Kaplan.

3 3 a v zer m b l kinyerhet teljes tm ny jellemz fordulatsz m
3-3. A vízerőműből kinyerhető teljesítmény, jellemző fordulatszám

3-6. ábra. A különböző típusú turbinák alkalmazási tartományai a H-Q síkon.

3 4 nagyteljes tm ny v zer m vek gener torai
3-4. Nagyteljesítményű vízerőművek generátorai

3-7a. ábra. Egy Francis turbina-generátor rendszer tipikus felépítése.

3 5 v zturbin k szab lyoz sa
3-5. Vízturbinák szabályozása

3-8. ábra. Egy szokásos turbina fordulatszám szabályozásának blokkvázlata.

slide70

3-10a. ábra. Egy Francis turbina MT-n diagramjai különböző nagyságú nyitások () esetében, és a hatásfok szintgörbéi az MT-n síkon.

MT

3 6 szivatty s t roz s v zer m vek
3-6. Szivattyús-tározós vízerőművek

3-11. ábra. A szivattyús tározó működési elve. (Az energia- és folyadékáramlás iránya a tározó leürítésekor („1”-es) és a tározó feltöltésekor („2”-es).

slide74

3-13. ábra. Szivattyús tározású vízerőmű egyvonalas kapcsolásának részlete. A szinkron motorok indítása egyenként történik a tirisztoros frekvenciaváltóról (ÁSZM kapcsolás).

4 r sz
4. rész

Hőszivattyúk

4 1 z rt ciklus kompresszoros h szivatty k
4.1. Zárt ciklusú kompresszoros hőszivattyúk

4-1. ábra. Kompresszoros hőszivattyú működési elvének vázlata.

4 2 bra teljes tm nyt nyez a h m rs klet k l nbs g t f ggv ny ben
4-2. ábra. Teljesítménytényező a hőmérséklet különbség (T) függvényében.
4 3 bra kompresszoros h szivatty energiafolyama villamos motoros hajt s eset ben
4-3. ábra. Kompresszoros hőszivattyú energiafolyama villamos motoros hajtás esetében.
4 2 kompresszoros h szivatty bels g s hajt motorral
4-2. Kompresszoros hőszivattyú belsőégésű hajtómotorral

4-4. ábra. Kompresszoros hőszivattyú energiafolyama gázmotoros hajtás esetén.

4 3 kompresszoros h szivatty k oszt lyoz sa
4-3. Kompresszoros hőszivattyúk osztályozása

4-6. ábra. Hőszivattyúzás közvetlenül már hasznosított termálvíz továbbhűtésével.

4-5. ábra. Hőszivattyúzás talajvízből.