a meg jul energetika villamos rendszerei bmevivem 262 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 ). Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István BME Villamos Energetika Tanszék. TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0048 A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM 262 )' - lucius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a meg jul energetika villamos rendszerei bmevivem 262

A megújuló energetika villamos rendszerei (BMEVIVEM262)

Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István

BME Villamos Energetika Tanszék

TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0048

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

2 r sz
2. rész

Szélerőművek

2 1 alapfogalmak sz ler m vekr l
2-1. Alapfogalmak szélerőművekről

a./

b./

2-1. ábra. a./ Egy vízszintes tengelyű szélerőmű főbb részei

b./ A gondola belseje

2 3 bra f gg leges sz lturbin k n h ny t pusa
2-3. ábra. Függőleges szélturbinák néhány típusa.

ELSŐDLEGESEN HÚZÓERŐ TÍPUSÚ

ELSŐDLEGESEN EMELŐERŐ TÍPUSÚ

2 2 a leveg ben sz lben megl v teljes tm ny 2 2 1 f gg leges sz lprofil
2-2. A levegőben (szélben) meglévő teljesítmény2-2-1. Függőleges szélprofil

2-4. ábra.

Az atmoszférikus határréteg szélsebesség profilja (és megoszlása)

2 2 2 a teljes tm ny sz m t sa 2 5 bra a sz ler m vek m reteinek n veked se az id f ggv ny ben
2-2-2. A teljesítmény számítása2-5.ábra. A szélerőművek méreteinek növekedése az idő függvényében.
2 3 a sz lturbin b l kivehet teljes tm ny
2-3. A szélturbinából kivehető teljesítmény

2-3-1. A levegő jellemzőinek változása a szélturbinán való áthaladás során (2-6. ábra.)

2 3 3 gyorsj r si t nyez
2-3-3. Gyorsjárási tényező

2-7. ábra. A teljesítménytényező függése a gyorsjárási tényezőtől, a turbina típusától és a lapátszámtól.

2 3 4 a lap tok m dos t hat sa a l g ramlatra
2-3-4. A lapátok módosító hatása a légáramlatra

2-8. ábra. A légáramlatok pályái egy háromlapátos szélturbina esetén.

2 3 5 a lap tok sz rnyszelv ny alakj nak s a sz lir nyhoz viszony tott sz g nek szerepe
2-3-5. A lapátok szárnyszelvény alakjának és a szélirányhoz viszonyított szögének szerepe

2-9. ábra. A lapát egy elemi szárnyszelvényének kijelölése.

slide15

2-11. ábra. Az emelőerő és a visszahúzó erő tényezőinek változása a támadási szög függvényében.

(2-12)

Az ábrán:

CL  CE

CD CV

L/D  CE/CV

slide17

2-13 ábra. A Cp teljesítménytényező változása a  gyorsjárási tényező és a  lapátszög függvényében.

2 4 alapvet szab lyoz si feladatok
2-4. Alapvető szabályozási feladatok

II.

I.

III.

2-14. ábra. A szélturbinák tipikus teljesítmény–szélsebesség és nyomaték-szögsebesség diagramjai.

slide19

2-14. ábra. A szélturbinák tipikus nyomaték-szögsebesség diagramjai.

2 5 teljes tm nyszab lyoz s a turbina seg ts g vel
2-5. Teljesítményszabályozás a turbina segítségével

Region II I. tartomány

Region IIIII. tartomány

II. tartomány:

=

2-15. ábra. Teljesítmény viszonyok a szélsebesség függvényében.

2 5 1 a sz lker k gondola elforgat sa
2-5-1. A szélkerék/gondola elforgatása

*

= (2-18)

2-16. ábra. A teljesítmény tényező változása a gondola szélirányból való elforgatása/elbillentése esetén.

2 5 2 a lap tsz g v ltoztat sa
2-5-2. A lapátszög változtatása

2-18. ábra. A lapátszög szabályozás elve.

slide25

2-20. ábra. A szélturbina-generátor főhajtás blokkvázlata lapátszög szabályozás esetén.

2 5 3 stall szab lyoz s speci lis sz rnyszelv ny alkalmaz sa
2-5-3. Stall szabályozás (speciális szárnyszelvény alkalmazása)

(2-20)

2-21. ábra. A szélsebességek háromszöge, és jellegzetes szögek.

2 23 bra a lap tsz g szab lyoz s s stall szab lyoz s jellegg rb inek sszehasonl t sa
2-23. ábra. A lapátszög szabályozás és stall-szabályozás jelleggörbéinek összehasonlítása.
2 25 bra a k toldali k nyszer szeml ltet se s megsz ntet s nek lehets ges m djai
2-25. ábra. A kétoldali kényszer szemléltetése, és megszüntetésének lehetséges módjai.
2 26 bra kalick s forg r sz aszinkron gener tor p lussz m v ltoztat sa sz ler m vekben
2-26. ábra. Kalickás forgórészű aszinkron generátor pólusszám változtatása szélerőművekben.

A típus

2 6 2 b t pus sz ler m vek
2-6-2. „B” típusú szélerőművek

2-27. ábra. A forgórészköri ellenállás változtatás kefenélküli megoldása.

2 6 3 d t pus sz ler m vek
2-6-3. „D” típusú szélerőművek

2-28a. ábra. Áttétel nélküli szélerőművek szinkron generátorai gyűrű alakú kivitelben készülnek.

2 28b bra p t w t jellegg rbe az i es tartom nyban frekvenciav lt alkalmaz sa eset n
2-28b. ábra. PT-wT jelleggörbe az I-es tartományban, frekvenciaváltó alkalmazása esetén.

I. tartomány: (2-21)

2 29 bra d t pus sz ler m elvi blokkv zlata
2-29. ábra. D típusú szélerőmű elvi blokkvázlata.
  • 2-30. ábra. A generátor fölérendelt szögsebesség szabályozásának részlete.
2 31 bra a p t p tn szab lyoz s munkapontjai frekvenciav lt s s lap tsz g szab lyoz s eset n
2-31. ábra. A PT=PTn szabályozás munkapontjai frekvenciaváltós és lapátszög-szabályozás esetén.
2 6 4 c t pus sz ler m vek
2-6-4. „C” típusú szélerőművek

2-32. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítmény áramlásának tényleges irányai.

slide38

2-32. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítmény áramlásának tényleges irányai.

slide39
2-33. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor forgórészén áthaladó teljesítmény a szögsebesség függvényében.
slide40
2-34. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítményviszonyai a szinkron fordulatszám alatt (s=0,3).
slide41
2-35. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron generátor teljesítményviszonyai a szinkron fordulatszám felett (s=-0,3).
2 6 5 a frekvenciav lt ramir ny t inak lehets ges feladatmegoszt sa
2-6-5. A frekvenciaváltó áramirányítóinak lehetséges feladatmegosztása

2-36. ábra. A „D” típusú szélerőmű áramirányítói közötti feladatmegosztás.

2 38 bra a c t pus sz ler m ramir ny t i k z tti feladatmegoszt s
2-38. ábra A „C” típusú szélerőmű áramirányítói közötti feladatmegosztás.
2 7 sz ler m hidrog n hibrid rendszer
2-7. Szélerőmű-hidrogén hibrid rendszer

2-39. ábra. A szélerőmű-hidrogén hibrid rendszer egy lehetséges elrendezése.

slide46

b)

  • a)
  • 2-40. ábra. a)A lúgos elektrolizáló cella működésének alapelve. b) Egy elektrolizáló cella tipikus feszültség-áram jelleggörbéi egy magasabb és egy alacsonyabb hőmérsékleten.
slide54

2-48. ábra. A szélerőmű-hidrogén rendszer egy lehetséges működési stratégiája.

3 r sz
3. rész

Vízerőművek turbinái és generátorai

3 1 alapfogalmak v zer m vekr l
3-1. Alapfogalmak vízerőművekről
  • 3-1. táblázatVízerőművek csoportosítása.

Csőturbina

3 2 turbina t pusok
3-2. Turbina típusok

3-2. ábra. A turbina járókerekének típusai.

a./ Francis,

b./ propeller,

c./ Pelton,

d./ Kaplan.

3 3 a v zer m b l kinyerhet teljes tm ny jellemz fordulatsz m
3-3. A vízerőműből kinyerhető teljesítmény, jellemző fordulatszám

3-6. ábra. A különböző típusú turbinák alkalmazási tartományai a H-Q síkon.

3 4 nagyteljes tm ny v zer m vek gener torai
3-4. Nagyteljesítményű vízerőművek generátorai

3-7a. ábra. Egy Francis turbina-generátor rendszer tipikus felépítése.

3 5 v zturbin k szab lyoz sa
3-5. Vízturbinák szabályozása

3-8. ábra. Egy szokásos turbina fordulatszám szabályozásának blokkvázlata.

slide70

3-10a. ábra. Egy Francis turbina MT-n diagramjai különböző nagyságú nyitások () esetében, és a hatásfok szintgörbéi az MT-n síkon.

MT

3 6 szivatty s t roz s v zer m vek
3-6. Szivattyús-tározós vízerőművek

3-11. ábra. A szivattyús tározó működési elve. (Az energia- és folyadékáramlás iránya a tározó leürítésekor („1”-es) és a tározó feltöltésekor („2”-es).

slide74

3-13. ábra. Szivattyús tározású vízerőmű egyvonalas kapcsolásának részlete. A szinkron motorok indítása egyenként történik a tirisztoros frekvenciaváltóról (ÁSZM kapcsolás).

4 r sz
4. rész

Hőszivattyúk

4 1 z rt ciklus kompresszoros h szivatty k
4.1. Zárt ciklusú kompresszoros hőszivattyúk

4-1. ábra. Kompresszoros hőszivattyú működési elvének vázlata.

4 2 bra teljes tm nyt nyez a h m rs klet k l nbs g t f ggv ny ben
4-2. ábra. Teljesítménytényező a hőmérséklet különbség (T) függvényében.
4 3 bra kompresszoros h szivatty energiafolyama villamos motoros hajt s eset ben
4-3. ábra. Kompresszoros hőszivattyú energiafolyama villamos motoros hajtás esetében.
4 2 kompresszoros h szivatty bels g s hajt motorral
4-2. Kompresszoros hőszivattyú belsőégésű hajtómotorral

4-4. ábra. Kompresszoros hőszivattyú energiafolyama gázmotoros hajtás esetén.

4 3 kompresszoros h szivatty k oszt lyoz sa
4-3. Kompresszoros hőszivattyúk osztályozása

4-6. ábra. Hőszivattyúzás közvetlenül már hasznosított termálvíz továbbhűtésével.

4-5. ábra. Hőszivattyúzás talajvízből.