slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m. Projekto pavadinimas : ”Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Parengė: Finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė, 2009 m.' - lucius-ramirez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Projekto pavadinimas:”Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas”
 • Programa:Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas
 • Prioritetas:Žmogiškųjų išteklių plėtra
 • Priemonė:Socialinė atskirties prevencija ir socialinė integracija
 • Veiklos sritis:1-a veiklos sritis – Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija
 • Vykdymo laikotarpis:2006-04-01 iki 2008-09-30
 • Projekto vertė: 4 137 218 Lt
slide3
Projekto tikslas: Tikslinės grupės asmenų reintegracija į visuomenę ir darbo rinką
 • Projekto uždaviniai:
  • Tikslinės grupės reintegracija į darbo rinką
  • Tikslinės grupės asmenų vertybinės sistemos ugdymas
  • Psichologinės pagalbos teikimas ir socialinių įgūdžių ugdymas
  • Žmogaus orumą nežeminančių materialinių sąlygų užtikrinimas
  • Novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas
 • Tikslinė grupė:

- Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis (iš viso 350 asmenys: 45 moterys, 305 vyrai)

- Specialistai, dirbantys asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinės reabilitacijos srityje (iš viso 35: 14 moterų, 21 vyras)

slide4
Projekto partneriai:
  • Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija
  • Vilniaus priklausomybės ligų centras
  • Labdaros ir paramos fondas “AGAPAO”
  • Labdaros ir paramos fondas “Vilties švyturys”
  • Viešoji įstaiga “Apsisprendimas”

Atsakomybės ir darbų pasidalijimas bei finansinių įsipareigojimų vykdymas tarp Projekto pareiškėjo ir partnerių apibrėžtas 2005 m. rugpjūčio 26 d. jungtinės veiklos (asociacijos ) sutartyje Nr.2.23 – 27.

Projekto vadovas: pasirašyta administravimo paslaugų sutartis su UAB ”Nepriklausomas auditas” – atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotojas Andrej Samoilovič

Projekto finansininkas: Departamento finansų skyriaus vedėja Elena Zvėgienė

Projekto auditorius: pasirašyta audito paslaugų sutartis su UAB “Tezaurus auditas”

projekto gyvendinimo eiga 2006 m 1
Projekto įgyvendinimo eiga – 2006 m.(1)

2006 m. kovo 20 d. pasirašyta paramos skyrimo Projektui sutartis ir nuo 2006 m. balandžio mėnesio pradėti pirmieji Projekto įgyvendinimo darbai: parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas žiniasklaidai, siekiant geriau informuoti visuomenę apie pradėtą įgyvendinti projektą; sukurtas tinklapis www.reintegracija.lt – jame ir Departamento tinklapyje www.nkd.lt buvo talpinama informaciją apie Projektą.

Partneriai pradėjo vykdyti pagrindines Projekto veiklas: tikslinės grupės asmenų profesinių galimybių įvertinimas, informacinių paslaugų apie darbo rinką teikimas, kitų informacinių paslaugų teikimas; pagalba įsidarbinant, pagalba įgyjant išsilavinimą, kompiuterinio raštingumo įgyjimas, užsienio kalbų mokymas ir kt.)

projekto gyvendinimo eiga 2006 m 2 avansas 827443 60 lt
Projekto įgyvendinimo eiga – 2006 m.(2)(Avansas - 827443,60 Lt)
 • Pasidalintas avansas projekto veikloms vykdyti:
projekto gyvendinimo eiga 2006 m 3
Projekto įgyvendinimo eiga – 2006 m.(3)

Viešųjų pirkimų plano patvirtinimo vėlavimas neleido laiku pirkti pagrindinių projekto veiklų paslaugų – tikslinės grupės asmenų reintegracijos metodikos, duomenų bazės ir monitoringo sistemos sukūrimo paslaugų.

2006 m. vasarą, patvirtinus viešųjų pirkimų planą, buvo rengiami pirkimų konkursų dokumentai ir patys konkursai: administravimo ir audito paslaugų, Projekto pagrindinių veiklų paslaugoms pirkti.

Sudaryta Projekto valdymo grupė dalyvavo Projekto valdyme kartu su projekto vadovu bei partnerių koordinatoriais.

2006 m. liepos 24-28 d. Ispanijoje, Katalonijos Sveikatos departamente įvyko Projekto partnerių atstovų – 6 asmenų – stažuotė (įgyta patirties, kaip gerinti gydymo ir reabilitacijos paslaugas sergantiems priklausomybe nuo narkotikų).

Pagrindinė 2006 m. projekto vykdymo problema – lėšų stygius.

projekto gyvendinimo eiga 2007 m
Projekto įgyvendinimo eiga – 2007 m.
 • Metų pradžioje buvo pinigų srautų problema. Tačiau Paramos sutarties pakeisti papildant išlaidų kompensavimo būdą sąskaitų apmokėjimu nebuvo leista. Todėl buvo pagreitintai rengiami mokėjimo prašymai.
 • Gauti pirmojo mokėjimo prašymo, pateikto dar 2006 m., pinigai
 • Visos numatytos naujos projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti ir sėkmingai vykdomos iki metų pabaigos, taip pat tęsiant ilgalaikes veiklas.
projekto gyvendinimo eiga 2008 m
Projekto įgyvendinimo eiga – 2008 m.
 • Buvo deklaruojamos ankstesnių laikotarpių netinkamos išlaidos, kurių didžioji dalis buvo pripažinta tinkamomis
 • Pakeista Jungtinės veiklos sutartis, aiškiai apibrėžiant partnerių įsipareigojimus siekiant numatytų projekto rodiklių ir rezultatų
 • Per projekto įgyvendinimo laikotarpį sukurta:

novatoriška reintegracijos metodika – PRIKLAUSOMŲ ASMENŲ REINTEGRACIJA Į VISUOMENĘ IR Į DARBO RINKĄ: SOCIALINĖS ATSKIRTIES PROBLEMŲ SPRENDIMAS

duomenų bazė, monitoringo sistema, parengta mokymo medžiaga, naudojama seminaruose, darbuotojams, dirbantiems su tiksline grupe

 • 2008 m. gruodžio 8 d. pateikta Galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita
slide10

Projekto biudžetas (1)(planas)Paramos suma: 4137218 Lt(planas :2006 m. -37 %, 2007 m. -40 %, 2008 m.-23 %įvykdymas: 2006 m. – 21%, 2007 m. – 48 %, 2008 m. – 31 %)

projekto biud etas 4 vykdymas
Projekto biudžetas (4)(vykdymas)

Paramos suma - 4137218 Lt

Deklaruotos tinkamos išlaidos – 3918774,07 Lt arba 94,7 %

Grąžinta paramos suma – 218443,93 Lt arba 5,3 %

Lėšų įsisavinimas pagal partnerius:

projekto rezultatai
Projekto rezultatai

Projekto pasiekimų rodikliai (iš viso numatyta pasiekti 24 rodiklius), iš kurių: 22 pasiekti 100 % arba viršyti, kiti:

- pagalba įgyjant išsilavinimą – 85,45 %

- naują profesiją įgys – 93,24 %

Projekto rezultatų rodikliai (iš viso numatyta pasiekti 8 rodiklius):

BPD priemonės lygmens – 3, iš kurių:

- skaičius dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją – 93,24 %

- skaičius dalyvių, kurie tęsia mokymąsi –110,23 %

- bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo – 92.68 %

projekto lygmens – 5, iš kurių visi pasiekti 100 % arba viršyti