orientering til kommende speciale kandidatstuderende n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

. Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende. Når I skal skrive speciale skal I tegne en specialekontrakt. Der kan indgås specialekontrakt 1. september og 1. februar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende' - lucio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orientering til kommende speciale kandidatstuderende
.

Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende

slide2

Når I skal skrive speciale skal I tegne en specialekontrakt.

 • Der kan indgås specialekontrakt 1. september og 1. februar.
 • Specialet skal skrives inden for en fem måneders periode regnet fra datoen for indgåelse af en ...specialekontrakt med specialevejlederen.
 • Specialekontrakten skal være underskrevet af den studerende og af vejleder og skal indeholde …opgaveformulering / emneafgrænsning, en vejledningsplan samt afleveringsdatoen for specialet …jf. Uddannelsesbekendtgørelsen § 15 stk.5.

Det vil sige, når I nu tegner kontrakt 1. februar skal I aflevere til 1.7.2012 og så skal opgaven forsvares medio august.

Reeksamens: aflevering af opgave midt i september og forsvar ca. 14 dage efter.

For at gå til denne re-eksamen skal man dog have gjort et kvalificeret forsøg ellers bliver det 2. forsøg… .( ikke nok med en forside og en litteraturliste )

Der er ikke mulighed for at melde sig fra eksamen. – Kontraktdatoen er bindende.

.

.

slide3

Den studerende har højst 3 specialeforsøg.

1. forsøg: Når opgaveformuleringen/emneafgrænsningen er godkendt af vejlederen, og

afleveringsdatoen er fastsat, er denne afleveringsdato bindende. Afleveringsdatoen er 5 mdr.

efter specialekontraktens underskriftdato (studieordning 2008).

2. forsøg: Hvis man ikke afleverer inden for den fastsatte frist på et halvt år, får man yderligere tre måneder til at færdiggøre specialet med en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde. Ændringen skal svare til tre måneders ekstra arbejde på specialet (der er således ikke tale om, at man skal skrive et nyt speciale med en helt ny problemformulering).

3. forsøg: Hvis man heller ikke overholder den anden afleveringsfrist, får man et tredje og sidste forsøg – det vil sige endnu tre måneder efter samme regler, som gælder for andet

eksamensforsøg. Hvis man ikke er færdig inden for det tredje forsøgs tidsfrist, vil man have

opbrugt sine tre eksamensforsøg.

Sygdom og graviditet der forhindrer at aflevere til tiden – er undtaget ovennævnte. – Der arrangeres en ny dato som er indpasset efter endt barselorlov.

.

.

.

slide4

Specialekontrakt

Specialekontrakten samt en vejledning bliver lagt på studienettet under adm. Filer. Men kan også findes på skolens hjemmeside under kandidatuddannelsen.

Denne kontrakt udfyldes af den studerende efter aftale med vejlederen.

Den skal indeholde den studerendes navn, vejleders navn, et emne eller område for specialet (kaldet opgaveformulering/emneafgrænsning), en vejledningsplan samt afleveringsdato. Det betyder desuden at specialet skal skrives inden for en fem måneders periode (jf. Studieordning 2008).

 • Hvis du skriver et gruppespeciale, skal du udfylde oplysninger om hvem du skriver sammen …med. (Grupper op til 3 men individuel eksamen).
 • Da specialekontrakten fungerer som eksamenstilmelding, skal hver gruppedeltager udfylde en …kontrakt.
 • Vær opmærksom på Uddannelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4 som foreskriver at hver enkelt …studerendes bidrag til et gruppespeciale skal kunne identificeres, således at der kan gives en …individuel karakter. = ansvarsfordeling

.

.

.

slide5

Kontrakten underskrives af dig og din vejleder og afleveres i studieadministrationen.

Du skal medbringe 2 underskrevne kontrakter til studieadministrationen, én til dig selv, én til studieadministrationen. Når studieadministrationen har kvitteret på de 2 underskrevne kontrakter, er kontrakten dokumentation for at du er tilmeldt eksamen.

Du bør derfor gemme din kopi.

.

.

.

slide6

OPGAVEN

Opgaven skal afleveres både i papirversion samt elektronisk – i PURE.

Papirversionen:

Antal sider: 1 stud =75 sider el 28000 ord, 2 stud =100 sider el 37500 ord …..

3 stud = 150 sider el. 56000 ord

.

.

.

slide7

Elektronisk version:

Indlæses i PURE

 • Teksten i den digitale udgave kan
  • Uploadet i Word eller som en Pdf-fil. – Vi anbefaler Pdf.
  • Opgaven være samlet i én fil - bilagsfil, kan den optræde som separat fil;
  • bilagsfiler der ikke er tekstfiler, skal altid være separate filer
  • Der er 3 muligheder for offentliggørelse: a) IVA, b) omverden, c) ingen offentliggørelse.

Husk kvittering.

.

.

.

slide8
.

.

Regler for opgaven kan læses på skolens hjemmeside – st. vejl. – uddannelse – love og bekendtgørelser - ”Regler for aflevering af skriftlige opgaver ved DB

Alle studerende der afleverer speciale SKAL aflevere 2 papireksemplarer - som anvendes til …eksamen ved bedømmelse - samt indlæse en elektronisk version i PURE. – som findes på …studienettet (under fanebladet: ”aflevere opgave”). – Husk at print en kvittering som skal …afleveres sammen med opgaven.

Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, § 25 stk. 2 skal et speciale udarbejdet på dansk indeholde …et resumé (maksimalt 1 A4 side) på engelsk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, …bortset fra svensk eller norsk kan resuméet skrives på dansk. Resuméet indgår i det samlede …bedømmelsesgrundlag

Den efterfølgende mundtlige eksamen foregår ca. 2 uger efter.

Eksamensplanen vil blive offentliggjort hurtigst muligt efter vi har modtaget opgaverne …under punktet ”Adm. dokumenter” på Studienettet.

Eksaminationstiden er 60 min og der er ingen forberedelse.

slide9

Dimissionsformen som vi tidligere har kendt den bliver lavet om. – grundet ændrede afleveringstidspunkter.

Det ligger ikke helt fast hvordan det kommer til at foregå….men.

Men der bliver kun én fest om året hvor alle bliver inviteret. –

(betragt det som en slags gensynsdag.)

Husk at holde skolen informeret om jeres adresser.

Tove/ november 2011

.

.

.