programy na zpracov n grafiky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programy na zpracování grafiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programy na zpracování grafiky

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Programy na zpracování grafiky - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation

Programy na zpracování grafiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programy na zpracování grafiky Vypracoval: Vladimír Endler

 2. Rozdělení • Rastrová - V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů – pixelů. Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má přesně určenou svou polohu i barvu. • Vektorová- vektorový obrázek vytváří základní geometrické útvary, jako jsou body, křivky, přímky a mnohoúhelníky. • 3d grafika - Jedná se o zvláštní druh Vektorové grafiky. Pracuje s trojrozměrnými geometrickými daty, která jsou využita k renderingu 2d obrázků. • DTP – Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. • Animace -Animace funguje na principu zaznamenání sekvence snímků, které jsou sami o sobě statický a drobně se od sebe liší. Při rychlém zobrazování těchto snímků za sebou vzniká díky setrvačnosti lidského ucha dojem pohybu.

 3. Programy na zpracování rastrové grafiky • Adobe fotoshop • bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravu bitmapové grafiky vytvořený firmou Adobe systems • První verze (1.0) vyšla v únoru roku 1990 pro Ma OS a v současné době (k 27. března 2009) je k dispozici jedenáctá verze, prodávaná pod označením Creative Suite 4 (CS4), která byla vydána v září 2008 • V dubnu téhož roku vyšla i rozšířená verze Extended, nabízející všechny funkce jako verze standardní, avšak s novými nástroji pro oblasti vědy, 3D a videa

 4. Programy na zpracování rastrové grafiky • GIMP • svobodná multiplatformní aplikace pro úpravu a vytváření rastrové grafiky. Používá se zejména pro úpravy fotografií, tvorbu webové grafiky a podobné účely. • kromě poměrně široké škály rastrových nástrojů obsahuje i některé vektorové funkce, jež mohou být pomůckou při práci s rastrovou grafikou (cesty, písma atd.)

 5. Programy na zpracování rastrové grafiky • Paintshop PRO • grafický editor distribuovaný nyní společností Corel Corporation • jedná se o digitální fotokomoru pro fotografy. • obsahuje automatické nástroje pro korekci fotografií či možnosti jejich úprav

 6. Programy na zpracování rastrové grafiky • Corel painter • Kreslící a ilustrační software, který nabízí různé typy kreslících nástrojů, uměleckých materiálů a textur, které napodobují nástroje a materiály používané malíři

 7. Programy na zpracování rastrové grafiky • Malování ve Windows • velmi jednoduchý grafický editor pracující s rastrovou grafikou dodávaný téměř se všemi verzemi operačního systému Microsoft Windows • program umí pracovat (tedy otevřít i uložit) s bitmapami (24bitové, 256barevné, 16barevné monochromatické, všechny s koncovkou souboru .bmp), JPEG, GIF, PNG a TIFF

 8. Programy na zpracování vektorové grafiky • Adobe illustrator • komerční vektorový grafický editor od společnosti Adobe Systems • vyvíjen je od roku 1986 (první verze uvolněna v lednu 1987), kdy byl prvně vyvinut pro Macintosh • představuje komplexní prostředí pro práci s vektorovou grafikou. Nové funkce, jako například průhlednost v přechodech a více kreslicích pláten, vybízejí k objevování efektivních tvůrčích postupů

 9. Programy na zpracování vektorové grafiky • Corel Draw • vektorový grafický editor firmy Corel Corporation. • obsažen v balíku programů CorelDRAW Graphics Suite.

 10. Programy na zpracování vektorové grafiky • ACD Cavans • jedná se o program, který pro tvorbu, vylepšení, prezentaci a sdílení technických ilustrací a grafiky • umožňuje tvorbu přesných technických ilustrací

 11. Programy na zpracování vektorové grafiky • Zonner Callisto • program pro široké grafické potřeby • využívá se k tvorbě propagačních tiskovin, letáků, ilustrací do dokumentů, vizitek, cenovek, hlavičkového papíru, pohlednic, nadpisů, blahopřání. Možno jej využít i na plánky, schémata, nákresy atd.

 12. Animační programy • 3d Canavas • slouží uživately k vytváření animací v reálném čase • lze snadno vytvořit 3d modely pomocí funkce drag & drop a po té je třeba barevně upravit • obsahuje nástroje jako jsou např. deformace nebo modelování objektů. • výsledná práce lze uložit v AVI formátu

 13. Animační programy • Animation SHOP • program vytváří tlačítka, reklamy a různé animace pro Web • jednoduchá obsluha programu – program má průvodce, jenž učí tvorbu animace krok za krokem.

 14. Animační programy • Photo DVD Maker • aplikace pomocí níž lze vytvářet slideshow s vybraných digitálních fotek

 15. Animační programy • Pivot Stickfigure Animator • pomocí této aplikace lze vytvářet animace postaviček, zvířat atd. • využívá se při tom geometrických tvarů (čáry, obdelníky, čterce, kružnice) • výslednou animaci si uložit ve formátu *.gif a prezentovat ji na svém webu • Mio Motion - je aplikace, která umožňuje snadnou tvorbu animací a videí z obrázků nebo digitálních fotografií

 16. Animační programy • Microsoft GIF Animator • jednoduchý program, kde je možné vytvořit animovaný GIF

 17. DTP programy • QuarkXpress • v současné době nejvíce rozšířený DTP program • v programu lze pracovat s typografií, s textovými a grafickými rámečky, vytvářet tabulky, používat styly a předlohy, pracovat s barvou a importovat grafiku

 18. DTP programy • Adobe in Design • program byl vytvořen jako přímá konkurence QuarkXpres • zajišťuje přesná řízení typografie a zabudovaných tvůrčích nástrojů pro navrhování, kontrolu před výstupem, web i další zařízení • prodáván společně s programy Photoshop, Ilustrator a Acrobat v balíčku Adobe Creative suite • In Design může exportovat formáty typu PDF • v současnosti existuje 26 jazykových mutací tohoto programu

 19. DTP programy • Microsoft Publisher • textový grafický procesor od firmy Microsoft • součástí kancelářského balíku Microsoft Office • dokáže vytvářet vitizky, formuláře, ale také preznetace a webové stránky…

 20. Adobe aftereffects • Jeden z grafických softwarů firmy ADOBE • Umožňuje vytvářet pohyblivou grafiku a filmové vizuální efekty, lze jej využít při tvorbě vlastních videoprojektů, fotografií, vytváření 3d animace, stříhání, zvučení • Podporuje většinu používaných formátů • Běží jak pod Windows, tak pod Mac • Cena softwaru je cca 30 000 Kč

 21. Adobe aftereffects • Hl. funkce programu: • Tvorba a animace textu a vektorové grafiky • Rozsáhlé vizuální efekty  • Bezkonkurenční integrace s ostatními produkty Adobe • Novátorské nástroje pro komponování a animace  • Komplexní nástroje pro maskování a klíčování • Výkonné ovládání pohybu Kamery a světla pro 3D kompozice Vrstvy úprav 3D animace jednotlivých znaků textu grafický editor Editor grafů • a další

 22. Adobe aftereffects Efekt záblesku za pomocí použité animace Efekt záblesku za vytvořený přímo v Adobe after effects Postup vytvoření: http://www.grafika.cz/art/dv/aaevystrel.html

 23. Freeware programy • Rastrová grafika • GreenfishPainter • Fastone Image Viewer • Paint.NET • GIMPshop • Painter 25 • PhotoPlus • ArtRage • Vektorová grafika • Graffity studio • Inskcape 0.47-3 • DynamicDraw 5.4 L2 • CadStd Lite 3.7.0 • DynamicDraw 5.4 L2 • Jvector 0.20.0 • SimpleVectorShapes 1.0

 24. Freeware programy • DTP programy • Scribus (Windows, Linux, Mac OS a další) • Tex • Passerpautaut • Animační programy • 3d Canavas • Animation shop • MioMotion • Effect creator PRO

 25. Děkuji za pozornost