INFORMACE
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015. Zdroje informací o učebních oborech. Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství , který obsahuje všechny základní informace a přehled škol. Přehledy škol a učebních oborů na internetu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lucine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

INFORMACE

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

PRO ŠKOLNÍ ROK

2014 - 2015


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Zdroje informací o učebních oborech

Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny základní informace a přehled škol.
Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Festival vzdělávání – Dům kultury 14.11.2013

Spolu s TU od 12.00 do 13.30. Poté možno projít si s rodiči.

Stánky

škol


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Dny otevřených dveří na školách

Již od listopadu

Podrobné informace jsou na webových stránkách škol.Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků

Ředitel střední školy stanoví (pokud se rozhodne pro konání přijímací zkoušky) nejméně

dva termíny pro konání zkoušky

mezi 22. – 30. dubnem 2014.

Ředitel střední školy dále stanoví

kritéria pro přijímaní žáků.

Ředitel střední školy také stanoví

předpokládaný počet

přijímaných uchazečů.

To vše musí zveřejnit nejpozději do

31. ledna 2014.

U oborů s talentovou zkouškou do 30. října 2013.Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Získání přihlášky ke studiu na SŠ

Každý žák obdrží 1 výtisk přihlášky od výchovného poradce.

Stránky školy,

školní síť.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Získání přihlášky ke studiu na SŠ

Stránky Ministerstva školství – www. msmt.cz.Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ

Denní forma s talentovou zkouškou


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Vzor vyplnění přední strany přihlášky

1. Druhá adresa se většinou nevyplňuje.

2. Kontakty na uchazeče.

3. Kontakty na zákonného zástupce.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Vzor vyplnění přední strany přihlášky

4. Přesná adresa školy.

Zjistit, promyslet.

Pečlivě vyplnit.

5. Kód a název školy.

6. Ročník se nevyplňuje.

7. Podpisy uchazeče a zákonného zástupce.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Vzor vyplnění přední strany přihlášky

8. Potvrzení zdravotní způsobilosti u vybraných oborů.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Vzor vyplnění zadní strany přihlášky

1. Vyplnit IZO, slovně ročník a předměty.

Toto píší

jen žáci 9.B.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Vzor vyplnění zadní strany přihlášky

2. Známky a průměry vyplní škola. Poté přihlášku potvrdí.

Zde uvést počet případných příloh (např. zprávu z PPP).

Výstupní hodnocení je zrušeno.

Zde škrtnout.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Počet přihlášek

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky .

ZDRAVKA

PRŮMKA


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Doplnění a potvrzení přihlášek základní školou

Kvůli doplnění známek a potvrzení přihlášky je třeba dodat vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli v určitém předstihu – nejlépe během února.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Volitelné přílohy k přihlášce

Rodiče mohou podle vlastního zvážení přiložit k přihlášce libovolnou přílohu, jejíž obsah by mohl mít vliv na výsledek přijímacího řízení. Může se jednat např. o:

Aktuální zprávu z Pedagogicko- psychologické poradny.

O vyšetření třeba zažádat již na podzim 2013.

Doklad o umístění na předním místě v okresních a krajských soutěžích.

Další doklady prokazující schopnosti a předpoklady žáka pro zvolený učební obor.

Vlastní hodnocení.

(Celkový počet příloh se uvádí na zadní straně přihlášky.)


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Termíny odevzdání přihlášek

Uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku

do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do

15. března 2014.

V případě, že uchazeč podává přihlášku

do oborů s talentovou zkouškou, je termín odevzdání

30. listopadu 2013.

Přihláška

na SŠ

Přihláška


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Zápisový lístek - získání

Každý žák obdrží od školy

pouze jeden zápisový lístek

a to

15. března

2014.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Zápisový lístek - použití

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl studovat na vybrané škole potvrdit zápisovým lístkem.

Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit zvolené střední škole do

10 dnů

ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Takto se může zápisový lístek uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde ho přijali na základě odvolání.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Znění starších přijímacích zkoušek

Na webu některých škol.Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Kroužky Čj a M na základní škole

Příprava na přijímačky s vyučujícími učiteli.


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Testy na internetu

www.zkousky-nanecisto.cz


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Testy na internetu

www.scio.cz


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Testy na internetu

www.samouk.cz


Informace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Testy na internetu

www.didaktis.czInformace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Studie o volbě střední školyz 25. září 2013

Shrnutí závěrů

• Pro žáky jsou při rozhodování o volbě školy nejdůležitější vyučované obory výuky a pracovní uplatnění po skončení školy.

• Tři čtvrtiny (77 %) respondentů se na začátku září o přihláškách už „hodně

baví“.

• Na volbu školy mají o hodně větší vliv matky oproti otcům.

• Žáci na začátku 9. ročníku jsou na tom s představami o přihláškách i se zjišťováním informací o školách zhruba stejně jako před prázdninami.

• Žáci v našem výzkumu využívají internet především k vyhledávání a aktivitě

na Facebooku, e-maily moc nekontrolují.

Zdroj: www.nezzazvoni.czInformace k p ij mac mu zen na st edn koly a st edn odborn u ili t pro koln rok

Hodně štěstí

a pevné

nervy !

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

2013-2014