Vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon
Download
1 / 16

VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON. Thierry VANSWEEVELT Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen Advocaat Dewallens & partners. Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners. OVERZICHT WETGEVING. I.- Wet Patiëntenrechten II.- Euthanasiewet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON' - lucian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon
VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON

Thierry VANSWEEVELT

Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Advocaat Dewallens & partners

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Overzicht wetgeving
OVERZICHT WETGEVING

I.- Wet Patiëntenrechten

II.- Euthanasiewet

III.- Wetgeving bescherming persoon en goederen geesteszieke

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Wet patientenrechten 22 8 2002
WET PATIENTENRECHTEN: 22/8/2002

 • Algemene basiswet

 • Zeer ruim toepassingsgebied

 • Aanvullend karakter wanneer een specifieke wet in geen regeling heeft voorzien

 • Specifieke wet heeft voorrang op algemene wet, wanneer bepalingen tegenstrijdig zijn.

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Wet patientenrechten 22 8 20021
WET PATIENTENRECHTEN: 22/8/2002

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

 • Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar

 • Recht op informatie over gezondheidstoestand

 • Recht op toestemming

 • Recht op inzage en afschrift patiëntendossier

 • Recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer

 • Klachtrecht

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Definities
DEFINITIES

 • Patiënt: natuurlijk persoon  gezondheidszorg al dan niet op eigen verzoek

 • Gezondheidszorg : bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren gez.toestand en stervensbegeleiding

 • Beroepsbeoefenaar : K.B. nr. 78 : (tand)artsen, apothekers, kinesisten,vroedvrouwen,verpl., paramedici…

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Vertegenwoordiging minderjarige de ouders
VERTEGENWOORDIGING MINDERJARIGE: DE OUDERS

 • Uitoefening rechten door ouders of voogd

 • 2. Betrekken van patiënt i.f.v. leeftijd en maturiteit

 • 3. Zelfstandige uitoefening van rechten: redelijke beoordeling van belangen

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Vertegenwoordiging patient meerderjarige wilsonbekwamen
VERTEGENWOORDIGING PATIENT: MEERDERJARIGE WILSONBEKWAMEN

 • Statuut (verlengd minderjarigen en gerechtelijk onbekwaamverklaarden): ouders of voogd

 • 2. Geen statuut ( andere geesteszieken, demente, comateuze patiënten)  vertegenwoordiger

 • a) Door de patiënt benoemde vertegenwoordiger: vrije keuze, via een door beide partijen ondertekend en gedagtekend mandaat

 • b) Informele vertegenwoordiger

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Informele vertegenwoordiger
INFORMELE VERTEGENWOORDIGER

Cascadesysteem: - samenwonende echtgenoot/ samenwonende partner

- meerderjarig kind

- één ouder

- meerderjarig broer/zus

- beroepsbeoefenaar

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Wet patientenrechten 22 8 20022
WET PATIENTENRECHTEN: 22/8/2002

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

 • Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar

 • Recht op informatie over gezondheidstoestand

 • Recht op toestemming

 • Recht op inzage en afschrift patiëntendossier

 • Recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer

 • Klachtrecht

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Vertegenwoordiging patient uitzonderingen
VERTEGENWOORDIGING PATIENT: UITZONDERINGEN

 • Weigering inzage of afschrift aan vertegenwoordiger wegens bescherming privacy patiënt

 •  inzage of afschrift door beroepsbeoefenaar aangeduid door vertegenwoordiger

 • 2. Afwijken van beslissing vertegenwoordiger :

 • - in het belang van de patiënt

 • en - wegens afwending van levensbedreiging of ernstige aantasting van gezondheid patiënt

 • Tenzij benoemde vertegenwoordiger zich kan beroepen op uitdrukkelijke wil van patiënt

 • 3. Schriftelijke motivering in dossier


Vertrouwenspersoon bijstand
VERTROUWENSPERSOON: BIJSTAND

 • Bijstaan bij de uitoefening van:

 • 1) het recht op informatie over gezondheidstoestand van patiënt (art.7)

 • 2) de uitoefening van het recht op inzage van de patiënt (art.9)

  • ofwel naast de patiënt

  • ofwel i.p.v. de patiënt


Vertrouwenspersoon bijstand1
VERTROUWENSPERSOON: BIJSTAND

 • Vrije keuze van vertrouwenspersoon

 • Meer dan één vertrouwenspersoon

 • Patiënt is wilsbekwaam


Wet patientenrechten basiswet aanvullend karakter
WET PATIENTENRECHTEN: BASISWET:AANVULLEND KARAKTER

-Wet Zwangerschapsafbreking: geen sprake van vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

-Wet Patiëntenrechten werkt aanvullend:

Zeer jonge minderjarige (vb. 10j): ouders moeten (mee) beslissen

Wilsonbekwame meerderjarige: vertegenwoordigingssysteem


Specifieke wetgeving euthanasiewet art 4 1 lid 2
SPECIFIEKE WETGEVING: EUTHANASIEWET (art. 4, §1, lid 2)

1)nooit vertegenwoordiging: enkel patiënt beslist

2) euthanasieverklaring:

-Een of verschillende vertrouwenspersonen

-in volgorde van voorkeur

-in de schriftelijke euthanasieverklaring

-moet behandelende arts op de hoogte brengen van wil van patiënt

-patiënt is in een irreversibele toestand van niet-bewustzijn


Specifieke wetgeving
SPECIFIEKE WETGEVING

 • Wet Bescherming Persoon Geesteszieke (wet 26/6/1990)

 • Wet Bescherming Goederen Geesteszieke (art. 488bis BW): voorlopig bewindvoerder aangesteld door vrederechter

 • Vertrouwenspersoon: aangewezen door geesteszieke of door vrederechter

 • a) verlenen van bijstand aan beschermde persoon

 • b)controlefunctie: verwittigt vrederechter bij problemen tussen

 • voorlopig bewindvoeder en beschermde persoon

Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners


Take home message
TAKE HOME MESSAGE

 • Wet Patiëntenrechten: oplossing voor behandeling van wilsonbekwamen

 • Benoemde vertegenwoordiger of cascadesysteem: plaatsvervangers

 • Vertrouwenspersoon: enkel bijstand

 • Wet Patiëntenrechten basiswet: werkt aanvullend bij andere wetgeving

 • Specifieke wetgeving: andere regeling