Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UAB ,,GEOTERMA“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
UAB ,,GEOTERMA“

UAB ,,GEOTERMA“

213 Views Download Presentation
Download Presentation

UAB ,,GEOTERMA“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LietuvosVokietijosforumasUAB “Geoterma” – giliosios geotermijos pavyzdys2012-05-09Ričardas Vaitiekūnas UAB ,,GEOTERMA“

 2. UAB ,,GEOTERMA“

 3. Jėgainės atsiradimo prielaidos Žemėlapio sudarytojai: V.Čermak ir L.Rybach 1979 m. UAB ,,GEOTERMA“

 4. Istorija • 1990 m. geoterminės įmonės steigimą inicijavo pirmasis direktorius Jonas Laniauskas ir AB „Geonafta“. • 1991-05-14 sukurta valstybinė įmonė „Geoterma“. • 1997 m. geoterminės jėgainės statybos pradžia. • 2001-2004 metai – jėgainės paleidimo-derinimo darbai. • 2001m. gruodžio viduryje pradėta tiekti šiluma į Klaipėdos miesto šilumos tinklus. • 2003 m. gipso kristalų pašalinimas ir prevencija. • 2004-06-14 jėgainės pridavimas Valstybinei komisijai. • 2004-11-25 Jėgainės atidarymas. • 2007 m. liepos mėn. sustabdyta dėl skolų ir absorbcinių šilumos siurblių gedimų • 2007 m. gruodį Vyriausybės nutarimu prasidėjo atstatymas išleidžiant 12,9 mln. Lt papildomą akcijų emisiją. • 2008 m. gruodį geoterminė jėgainė vėl pradėjo veikti. • 2011 m. birželio mėn. pripažinta nereguliuojamu šilumos gamintoju. UAB ,,GEOTERMA“

 5. Geotermija šildomi Europos miestai UAB ,,GEOTERMA“

 6. Klaipėdos miesto situacija UAB ,,GEOTERMA“

 7. Kambro vandeningo sluoksnio temperatūros Lietuvos geologinis pjūvis vakarai-rytai UAB ,,GEOTERMA“

 8. Geoterminės jėgainės statybos finansavimas • Lietuvos Respublikos biudžetas – 14,28 mln.Lt • Pasaulio banko paskola – 21,2 mln.Lt • Pasaulio aplinkosaugos fondo parama – 27,6 mln.Lt • Danijos aplinkosaugos agentūros parama – 15,7 mln.Lt Iš viso: 78,78 mln. Lt

 9. Jėgainės pridavimas valstybinei komisijai 2004 m. birželio mėn. PAGAL PROJEKTĄ : • Galia – 49 MW • Geoterminės kilpos debitas – 700 m³/h FAKTIŠKAI : • Galia – 35 MW • Geoterminės kilpos debitas – 350 m³/h ŠIUO METU: Galia – 10-15 MW Geoterminės kilpos debitas- 90-100 m³ / h UAB ,,GEOTERMA“

 10. UAB ,,GEOTERMA“

 11. Šiluminių jėgainių energijos balanso palyginimas Normal stokehold Geothermal power plant Gas Geothermal energy Gas Fuel oil UAB ,,GEOTERMA“

 12. Geoterminė jėgainė, naudojanti biokurą biofuels geothermal energy UAB ,,GEOTERMA“

 13. Šilumos gamyba 2009-2011 m. UAB ,,GEOTERMA“

 14. Kainos struktūra UAB ,,GEOTERMA“

 15. Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis • Lietuvos energetikos institutas • Kauno technologijos universitetas • Geologijos-geografijos institutas • Klaipėdos mokslų ir technologijų parkas • Geothermie Neubrandenburg GmbH (Vokietija) • Blairchem consultancy (Škotija) • Champion Technologies (Olandija) • Vilniaus Gedimino technikos universitetas • Klaipėdos universitetas UAB ,,GEOTERMA“

 16. Projektai su Klaipėdos mokslų ir technologijų parku • Magistratūros studijų programos „Geoterminė inžinerija“ parengimas • Verslo planas „Geoterminio vandens panaudojimas balneologiniams tikslams“ • Verslo planas „Geoterminių energetinių resursų panaudojimas plėtojant viešojo baseino infrastruktūrą Klaipėdoje“ • Pirminiai moksliniai tyrimai geoterminio vandens panaudojimui balneologiniams tikslams UAB ,,GEOTERMA“

 17. Balneologija 2011m. pradėti vykdyti geoterminio vandens balneologiniai tyrimai. Įmonės gręžiniuose išgaunamas labai druskingas vanduo - 95 g/l. UAB ,,GEOTERMA“

 18. Šilutės klasteris UAB ,,GEOTERMA“

 19. Problemos • Projektavimo bei statybos klaidos: • vandens neištyrimas (injektyvumas, dujų išsiskyrimo taškas, bakteriologija, gipso kristalizacija...) • gigantomanija; • pneumatinės pavaros • kt. • Lietuvos valstybės ir mokslo institucijų nepakankamas dalyvavimas projekte; • Nepalanki įstatyminė bazė (kainodara, šilumos supirkimo tvarka); • Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas .

 20. 2010 m. Injektyvumas UAB ,,GEOTERMA“

 21. 2011 m. Injektyvumas UAB ,,GEOTERMA“

 22. Gipso kristalizacija UAB ,,GEOTERMA“

 23. Likimai UAB ,,GEOTERMA“

 24. Ačiū už dėmesį! UAB „GEOTERMA“ direktorius Ričardas Vaitiekūnas riva@geoterma.lt www.geoterma.lt UAB ,,GEOTERMA“