slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Central Geo Kft. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Central Geo Kft.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
derek-hood

Central Geo Kft. - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Central Geo Kft.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Central Geo Kft. Több-léptékű folyadék áramlás modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben geotermális energia kinyeréséhez Elaboration of multi-scale flow modelling system in fractured rocks for exploitation of geothermal energy. PIP: HU0049 EGT és Norvég Alap Finanszírozási Mechanizmus EEA & Norwegian Finance Mechanism Priority Area 9 - Academic research Final project meeting Eger, 2011. március 9-10.

  2. Viszkok János főgeológus Project ismertető Több-léptékű folyadék áramlás modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben geotermális energia kinyeréséhez 2011. március 9. Eger, Hotel Eger

  3. Project ötlet • Magyarország termálpotenciál kiaknázásának földtani fejlesztése • EGS rendszerek megismerése • Multi-scale koncepció, norvég analógia • Új, hazai tudományos fejlesztések alkalmazhatóságának tesztelése • Felhagyott szénhidrogén mezők és infrastruktúra újrahasznosítása • Geotermalprospectek rangsorolása www.centralgeo.hu

  4. Multi-scale concept

  5. Hazai mintaterület Analógia jelentősége

  6. Repedés és áramlási rendszerek

  7. Chainof scale and missing link petrological examinations / light microscope fluid inclusion with heating table fracture distribution in 3D / Computed Tomography texture and flow-test Flow properties / pumping- slump-test, -production-test Rock properties / well logging Flow properties/ Interference test Fracture network / modelling, deduction Local faults / field work, seismic interpretation Regional faults / air photo Fracture flow modelling / deduction/scenario Micro scale: „handsize” Well/field scale: „missing scale” Regional scale: thin section core well pool/field prospect Hierarchized flow Relationship of different scales: up and down-scaling techniques

  8. Tevékenységek • Adatgyűjtés és kőzettani kiegészítő (micro) vizsgálatok tervezése (CT, vékonycsiszolat), kivitelezése, értelmezése. "Upscale"-ing, eredmények beépítése a földtani modellekbe. Management. • Makroadatok (szeizmikus szelvény, légifotó) re-interpretációja a mintaterületeken. „Downscale-ing". Repedés-szimulációs szoftver fejlesztése. • A részterületek adatainak újra értelmezése, földtani-, fejlődéstörténeti modellek kialakítása, összehasonlító elemzésük. • Rétegvizsgálatok elemzése, kút és kútkörnyezeti hidrodinamika modellezés és regionális numerikus áramlás. Hőtranszport szimuláció. • A mintaterületeken szerzett tapasztalatok összefoglalása, algoritmusok kidolgozása-tesztelése. EGS rendszerek modellezésének technológiája. Jelentések. Tudományos megjelenés, ismeretterjesztés. PR.

  9. Indicators